Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 6.

Naplórészlet

– Jézus: „Gyermekem, ne beszélj már nyomorúságodról, mert én már elfelejtettem azt. Halld, mit akarok neked mondani: Simulj sebeimhez, s meríts az élet forrásából mindent, amire a szíved vágyik. Igyál bőségesen az élet vizéből, s nem fáradsz el utadon. Nézd irgalmam fényét, s ne félj megváltásod ellenségeitől. Dicsérd irgalmamat!” (Napló, 1485)

Ima

Jézusom, közel jövök Hozzád az Oltáriszentségben, és az Élet forrásából iszom, hogy erőt kapjak utamon. Dicsőítem irgalmadat. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 5.

Naplórészlet

– Jézus: „Irgalmam nagyobb, mint nyomorúságod és az egész világ nyomorúsága. Ki tudja lemérni jóságomat? Érted jöttem a mennyből a földre. Érted engedtem, hogy felfeszítsenek a keresztre. Érted hagytam lándzsával megnyitni szentséges Szívemet. Ezzel megnyílt számodra az irgalmasság forrása. Jöjj és meríts a bizalom edényével ebből aforrásból. Egy alázatos szívet sohasem utasítok el. Nyomorúságod elmerül irgalmam mélységében. Miért vitázol velem nyomorúságodra hivatkozva? Szerezz nekem örömet azzal, hogy hozzám jössz, add nekem minden szükséged és nyomorúságod, s betöltelek kincseimmel.”

– A lélek: „Uram! Jóságod legyőzte megkövült szívemet. Bizalommal s alázattal jövök törvényszékedhez. Helyettesed keze által oldozz fel magad bűneim alól. Uram, érzem a rám áradó kegyelmeket, s a békét. Érzem, hogy teljesen átjár irgalmad, Uram. Többet bocsátasz meg nekem, mint amennyit remélni és gondolni mertem. Jóságod felülmúlja minden vágyamat. És most sok kegyelmedért hálából meghívlak szívembe. Tévelyegtem, mint egy elveszett gyermek, de Te akkor is Atyám maradtál. Sokszorozd meg bennem irgalmad, mert látod, milyen gyenge vagyok.”

(Napló, 1485)

Ima

Jézus, mutasd meg a lelkeknek, hogy irgalmasságod nagyobb a világ minden bűnénél. Vonzz minket Szentséges Szívedhez, hogy nyomorúságunk eltűnjön irgalmasságod mélyén. Könyörülj mindnyájunkon. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 4.

Naplórészlet

– Jézus: „Én vagyok az erőd, én segítlek a harcban!”

– A lélek: „Uram, felismerem szentségedet, és félek Tőled!”

– Jézus: „Miért félsz, gyermekem, az irgalmas Istentől? (80) Szentségem nem akadályoz meg, hogy irgalmas legyek hozzád. Nézd, lélek, miattad alapítottam meg a földön irgalmasságom trónusát, a tabernákulumot. Onnan akarok a szívedbe szállni. Nézd, sem őrökkel, sem kísérettel nem vettem körül magamat. Mindenkor szabad belépésed van hozzám. A nap minden percében beszélni akarok veled, hogy kegyelmeimben részesítselek.”

– A lélek: „Uram, félek, vajon bűneim nagy sokaságát mind megbocsátod-e nekem. Szorongással tölt el nyomorúságom.”

(Napló, 1485)

Ima

Jézus, érints meg minket, bűnös lelkeket. Tedd meg felénk az első lépéseket. Szükségünkben és szégyenünkben félünk közeledni Hozzád. Kérünk tehát, hogy könyörületes irgalmassággal vonj minket szerető Szívedhez. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 3.

Naplórészlet 

A Legszentebb Oltáriszentségben elrejtett Isten irgalma; az Úr hangja, aki irgalma trónjáról így szól hozzánk: „Jöjjetek hozzám, mindnyájan!”


Az irgalmas Isten beszélgetése a bűnös lélekkel

– Jézus: „Bűnös lélek, ne félj Megváltódtól! Elsőként jövök hozzád, mert tudom, hogy te nem vagy képes magadtól felemelkedni hozzám. Gyermekem, ne menekülj el Atyád elől! Kezdj el beszélgetni irgalmas Isteneddel, aki maga akarja megadni neked a feloldozás szavait s el akar árasztani kegyelmeivel. Ó, milyen értékes számomra a lelked! Tenyerembe írtalak, s mély sebként égtél a szívembe!”

– A lélek: A te válaszod.

(Napló, 1485)

Ima

Uram Jézus, jöjj hozzánk, bűnös lelkekhez. Tedd meg felénk az első lépéseket. Szükségünkben és szégyenünkben félünk közeledni Hozzád. Kérünk tehát, hogy könyörületes irgalommal vonzz minket szerető Szívedhez. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 2.

Naplórészlet 

Midőn találkoztam az Úrral, ezt mondtam (135) Neki: „Jézusom, félrevezetsz engem, megmutatod az ég nyitott kapuját, s aztán újra itt hagysz a földön.” – Az Úr azt válaszolta: „Ha az égben mostani napjaidat meglátod, örülni fogsz, s szeretnél még sok ilyet látni, amennyi csak lehetséges. Nem csodálkozom azon, leányom, hogy ezt most nem tudod megérteni, mert szívedet fájdalom és vágy járja át utánam. Éberséged tetszik nekem. Legyen elég neked az én szavam – már nem tart sokáig!” (Napló, 1787)

Ima

Jézus, vágyom arra, hogy lássam arcodat, és örüljek jelenlétednek, miközben a könnyek völgyében élek. Adj nekem bátorságot, Uram, hogy kitartóan szolgálhassak Téged, amíg haza nem hívsz, hogy veled legyek örökre. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 1.

Naplórészlet 

A Szentáldozásnál így szóltam Hozzá: „Jézusom, ma éjjel oly sokszor gondoltam Rád!” Jézus azt válaszolta: „Én is sokat gondoltam rád, mielőtt még életre hívtalak volna.” – „Hogyan gondoltál rám, Jézusom?” – „Úgy, hogy beengedtelek az örök boldogságomba.” – E szavakra megtelt lelkem istenszeretettel. Nem győzök álmélkodni azon, mennyire szeret minket Isten. (Napló, 1292)

Midőn a verandára mentem, rövid időre betértem a kápolnába. Szívem mély, dicsőítő imába merült, s magasztalta Isten felfoghatatlan jóságát és irgalmát. Ekkor e szavakat hallottam lelkemben: „Ilyen vagyok, amilyennek dicsérsz, és mindig ilyen maradok számodra. Már ebben az életben tapasztalod jóságomat, de teljes egészében majd a jövendő életben fogod megismerni.” (Napló, 1707)

Ima

Jézus, hadd gondoljak Rád, buzgóbban és állandóan dicsérjelek, várva, amit nekem és mindazoknak készítettél a mennyben, akik szeretnek Téged! ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 30.

Naplórészlet 

Midőn Kiekrzben (89) voltam, hogy egy nővért (90) rövid ideig helyettesítsek, egy délután átmentem a kerten, s megálltam a tó partján. Hosszabb ideig eltűnődtem a vízen, mint éltető elemen. Hirtelen megláttam magam mellett Jézust, aki nagy szeretettel így szólt: „Jegyesem, mindezt neked teremtettem, s tudnod kell, hogy mindez a szépség nem hasonlítható ahhoz, amit részedre az örökkévalóságban készítettem elő.” (Napló, 158)

„Te tudod, Jézusom, hogy az Utánad való vágytól szüntelenül elalélok.” – „Tudd meg, leányom, hogy te azt ízleled meg már most, amit más lelkek csak az örök életben fognak megtapasztalni.” (Napló, 969)

Ima

Jézusom, teremtményeid szépségének látványa felkelti bennem a vágyat, hogy lássam a menny szépségét. „Vonzz engem szereteteddel…” (Fr. Hauschert, SJ). ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 29.

Naplórészlet 

Ebben a pillanatban úgy láttam, mintha egy palotában lennék, Jézus kezét nyújtotta, maga mellé ültetett, s jóságosan így szólt: „Jegyesem, alázatod mindig tetszik nekem. A lélek legnagyobb nyomorúsága sem tart vissza engem, (139) hogy egyesüljek egy ilyen alázatos lélekkel, de a gőgöt nem bírom elviselni.” (Napló, 1563)

1938.2.27. Ma gyónni voltam A. atyánál. Úgy tettem, ahogy Jézus kívánta. A szentgyónás után világosság árasztotta el a lelkemet. Majd meghallottam a hangot: „Mivel gyermek vagy, a szívemben maradsz. Egyszerűséged kedvesebb nekem, mint az önmegtagadás.” (Napló, 1617)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy tanítottad Szent Fausztinát, hogy mindig örülsz az alázatnak, és hogy az egyszerűség kedvesebb neked, mint az önmegtagadás. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 28.

Naplórészlet 

Ma e szavakat hallottam: „Gyermekem, viselkedj úgy helyetteseimmel, mint egy gyermek, különben a kegyelmeket, melyeket általuk adok, nem tudod kihasználni.” (Napló, 1260)

Ma szentmise alatt imazsámolyom mellett megpillantottam a kis Jézust. Kb. egyéves lehetett, s kért, vegyem karjaimba. Ahogy felemeltem, szívemhez simult, s azt mondta: „Jól érzem magam a szíveden!” „Bár kicsinyke vagy, tudom, hogy Isten vagy. Miért kisgyermek képében szólsz most hozzám?” „Mert a lelki gyermekségre akarlak megtanítani. Azt akarom, hogy egészen kicsiny legyél. Ha kicsiny vagy, szívemen hordozlak úgy, ahogy most te tartasz engem a szíveden.” (Napló, 1481)

Ima

Jézus, örülsz amikor Szívedhez simulunk, mert taníthatsz minket a lelki gyermekségre. Köszönjük Szent Fausztina példáját. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 27.

Naplórészlet 

1937.2.6. Ma így beszélt hozzám az Úr: „Leányom, azt mondják, hogy nagyon egyszerű vagy. Miért nem mondasz el hát nekem mindent, ami téged érint – még a legkisebb részleteket is? Mondj el mindent, ezzel nagy örömet okozol nekem.” – Azt feleltem: „Hiszen Te úgyis tudsz mindent, Uram.” Erre Jézus azt felelte: „Igen, mindent tudok, de te ne mentegetőzz ezzel, hanem beszélj velem mindenről egy gyermek egyszerűségével, mert fülem és szívem hozzád hajlik, s a beszéded kedves nekem.” (Napló, 921)

Ima

Jézus, gyermeki egyszerűséggel segíts, hogy mindenről beszéljek Veled, mert Te gyönyörködsz a Veled való beszélgetésben és a Beléd vetett bizalmunkban. ✞