Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 25.

Naplórészlet 

„Szívem gyönyörűsége vagy, mától minden tettedben, még a legapróbban is tetszésemet lelem.”  (Napló, 137)

„Leányom, gondolkozz el ezeken a szavakon: a bajban hosszabban imádkozott.” (Napló, 157)

Ima

Jézus, amikor Szent Fausztina beleegyezett az áldozatba, amit teljes szívéből kértél tőle, megáldottad (lásd Napló, 137.). Abban a pillanatban úgy érezte, „átlényegült”. Jézus, kérlek, segíts minden szenvedőnek, hogy elfogadja akaratodat, és áldd meg őket szeretetteljes jelenléteddel! ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 24.

Naplórészlet 

„Nem magadért élsz, hanem a lelkekért. Szenvedéseid más lelkek hasznára válnak. A te hosszan tartó szenvedésed világosságot és erőt ad nekik, hogy elfogadják akaratomat.”  (Napló, 67)

Ima

Jézus, segíts nekem és a szenvedő lelkeknek elfogadni akaratodat. Taníts meg minket, Uram, a szenvedés értékére és hasznára a lelkek számára. Emlékeztessen bennünket, hogy nem magunknak élünk. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 23.

Naplórészlet 

Ma, a Szentáldozás után, azt mondta az Úr: „Leányom, gyönyörűség veled egyesülnöm. A legnagyobb tiszteletet azzal adod meg nekem, ha akaratom alá rendeled magad. Ezáltal az áldások tengerét vonod le magadra. Nem találtál volna nálam különösebb tetszésre, ha nem akaratom szerint élnél.”  (Napló, 954)

1937.2.15. Ma lelkemben a következő szavakat hallottam: „Atyámnak tetsző szent ostya! Tudd meg, leányom, hogy az egész Szentháromság különös tetszését találja benned, mert kizárólag Isten akarata szerint élsz. Semmilyen áldozat sem hasonlítható ehhez.” (Napló, 955)

Ima

Ó, édes Vendégem! Érted minden áldozatra kész vagyok, de Te tudod, (300) hogy csupa gyengeség vagyok, Veled mégis mindent meg tudok tenni. Ó, Jézusom, könyörgök Hozzád, maradj minden pillanatban velem. ✞ (Napló, 954)

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 22.

Naplórészlet 

A szentmise alatt buzgón imádkoztam, hogy Jézus legyen minden szív Királya, hogy Isten kegyelme világítson minden lélekben. Ekkor megpillantottam Jézust úgy, ahogyan a képen van lefestve. Így szólt hozzám: „Lányom, akkor tanúsítod irántam a legnagyobb tiszteletet, ha kívánságaimat hűségesen teljesíted.” (Napló, 500)

Az elmélkedés alatt e szavakat hallottam: „Leányom, legnagyobb tiszteletet azzal tanúsítasz irántam, ha türelmesen követed akaratomat. Ezáltal oly nagy érdemet nyersz, amelyet sem böjttel, sem önmegtagadásokkal nem érnél el. Tudd meg, leányom, ha akaratodat az enyém alá rendeled, nagy tetszésemet találom benned. Kedves nekem ez az áldozat, édességgel teljes, és ereje van…” (Napló, 904)

Ima

Jézusom, a legnagyobb dicsőséget akarom adni Neked azzal, hogy hűségesen teljesíted vágyaidat, és így tetszek neked. Legyen áldozatom öröm Neked, Uram. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 21

Naplórészlet 

„Azt kívánom, hogy lelked legmélyén is élj akaratom szerint.” Elgondolkodtam ezeken a különösen szívemhez szóló szavakon. (Napló, 443)

Lehajolt hozzám, jóságosan tekintett rám, s a mennyei Atya akaratáról beszélt nekem. Azt mondta, hogy az a legtökéletesebb és szent lélek, aki teljesíti az Atya akaratát, de kevés ilyen lélek akad. Az Atya különös szeretettel néz az olyan lélekre, aki az Ő akarata szerint él. Jézus hozzátette, hogy én tökéletes módon, azaz teljesen megteszem az Isten akaratát. „Ezért tartok kapcsolatot, s egyesülök ily különösen bensőséges módon veled.” Isten kimondhatatlan szeretettel öleli át azt a lelket, (66) aki az Ő akarata szerint él. (Napló, 603)

Kis idő múlva egyedül maradtam Jézussal, s azt mondtam Neki: Jézusom, vigyél most már el engem, hiszen teljesült akaratod. Erre azt felelte Jézus: (122) „Még nem teljesült egészen az akaratom benned. Még sokat fogsz szenvedni, de én veled vagyok, ne félj!” (Napló, 675)

Ima

Jézusom, arra vágyom, amire Te vágysz az életemben. Éljem a Te akaratodat lelkem mélyén. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 20.

Naplórészlet 

„Csodálom, hogy még mindig nem mondtál le teljesen saját akaratodról, de rendkívül örülök annak, hogy ez a fordulat a lelkigyakorlaton bekövetkezik.” (Napló, 369)

Este, az előadások után hallottam e szavakat: „Én veled vagyok. E lelkigyakorlat alatt megerősítelek békében és bátorságban, hogy erőid meg ne fogyatkozzanak szándékaim megvalósítására. Ezért ezen a lelkigyakorlaton teljesen lemondasz saját akaratodról, s az én akaratom fog teljesülni benned. Tudj róla, hogy ez sokba fog kerülni neked, ezért írd fel egy tiszta lapra ezeket a szavakat: mától fogva nem létezik saját akaratom, s húzd át azt. A másik oldalra írd fel a következő szavakat: mától fogva Isten akaratát teljesítem mindenben, mindig és mindenhol. Ne félj semmitől, a szeretet erőt ad, s megkönnyíti a végrehajtást.” (Napló, 372)

Ima

Jézus, a te szereteted erősítsen meg, hogy teljesítsem akaratodat mindenütt, mindig és mindenben. Éljek a „Miatyánk” kéréssel: „Legyen meg a te akaratod!” ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 19.

Naplórészlet 

Elhagyva a gyóntatószéket elkezdtem a bánatimát, s ekkor Jézus így szólt hozzám: „Az illető léleknek megadtam a kegyelmet, amit kértél tőlem. Nem az általad választott vezeklés miatt, hanem helyettesemhez való tökéletes engedelmességed miatt adtam kegyelmet annak a léleknek, akiért imádkoztál hozzám, s akinek irgalmat koldultál. Tudj róla, hogy ha saját akaratodat megtagadod, az én akaratom uralkodik benned.” (Napló, 365)

Ima

Jézus, segíts, hogy megtagadjam saját akaratomat, így a Te akaratod fog uralkodni bennem. Adj nekem lehetőségeket ilyen megtagadásokkal, hogy segítsek a rászoruló lelkeken. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 18.

Naplórészlet 

Ahogy a fenti szavakat írtam, megpillantottam Jézust, amint fölém hajolt és megkérdezte: – „Mit írsz, leányom?” – Azt feleltem: „Rólad írok, Jézus. Elrejtettségedről a Legszentebb Oltáriszentségben. Felfoghatatlan szeretetedről és irgalmadról az emberek iránt.” – Ezt válaszolta Jézus: „Legmélyebb titkom titkárnője! Tudd meg, kizárólagos bizalmamat élvezed. Az a feladatod, hogy mindent leírj, amit irgalmamról tudattam veled a lelkek javára, akik majd (67) ezt az írást olvassák, s lelkük vigaszt és bátorságot merít belőle, hogy hozzám jöjjenek. Ezért kívánom, hogy minden szabad idődet az írásra fordítsd.” – „Ó, Uram! Lesz-e mindig időm, ha csak rövid is, az írásra?” Jézus azt felelte: „Nem a te dolgod,hogy ezen gondolkozz. Tégy annyit, amennyit tudsz! Úgy fogom irányítani a körülményeket, hogy amit kívánok, könnyen teljesíthesd …” (Napló, 1693)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy gondoskodtál arról, hogy a Szent Fausztina Napló vigasztalásul és bátorításként elérhető legyen számunkra, hogy nagy bizalommal közelítsünk Hozzád. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 17.

Naplórészlet 

Nagyszombat. Az imádás alatt azt mondta az Úr: „Légy nyugodt, leányom, az irgalmasság műve az én művem, nincs benne semmi, ami a tied volna. Tetszik nekem, hogy hűen teljesíted, amivel megbíztalak. Egyetlen szót sem tettél hozzá, se meg nem csonkítottad.” Belső megvilágosítást adott, (50) s felismertem, tényleg nincs benne egyetlen saját szavam sem, s minden nehézség és viszontagság ellenére mindig Isten felismert akaratát teljesítettem. (Napló, 1667)

Ima

Jézus, köszönöm Szent Fausztina hűségét, hogy irgalmadról írt, hogy minden leírt szó a Te szavadként legyen elérhető számunkra. Használjuk ki ajándékodat azzal, hogy rendszeresen olvassuk naplóját, hogy fejlődjünk lelki életünkben. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 16.

Naplórészlet 

„Írd le jóságomról mindazt, ami eszedbe jut!” – Azt válaszoltam: „Uram, mi lesz, ha túl sokat írok?” S azt felelte az Úr: „Leányom, ha az összes angyali és emberi nyelven együtt szólalnál is meg, akkor se mondanál túl sokat, hanem akkor is csak egészen kis részét (9) dicsőítenéd jóságomnak – kifürkészhetetlen irgalmamnak.”

Ó, Jézusom, Te magad adj szavakat ajkamra, hogy méltón dicsérhesselek Téged!

„Leányom, légy nyugodt, tedd, amit kérek tőled. Gondolataid egyesültek az enyéimmel, így csak írd le, ami eszedbe jut. Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben. Ezt akarom minden nehézség ellenére, amelyet eléd gördítenek. Tudd meg, hogy tetszésem nem változik.”

Ebben a pillanatban nagy alázatba merültem Isten felsége előtt. Ám minél alázatosabb lettem, annál jobban átjárt Isten jelenléte…

(Napló, 1605)

Ima

Dicsértessék az Úr Jézus, hogy ragaszkodott Szent Fausztinához, amiért soha nem tudott eleget írni felfoghatatlan irgalmáról! Dicsértessék Jézus Krisztus, amiért inspirálta őt. ✞