Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 28.

Naplórészlet 

1937.9.6. Ma megváltozott a feladatköröm. A kertből a porta remeteségébe (341) helyeztek át. Rövid beszélgetésre betértem az Úrhoz. Kértem áldását és kegyelmét a rám bízott új feladat hűséges teljesítéséhez. Ekkor hallottam a következő szavakat: „Leányom, én mindig veled vagyok; alkalmat adtam neked irgalmas cselekedetek gyakorlására, melyeket engedelmességben fogsz végezni. Nagy örömet okozol nekem, ha esténként ennek a feladatnak részleteiről beszámolsz majd nekem.” Éreztem, hogy Jézus új kegyelmet adott a feladat teljesítéséhez, ennek ellenére mélyebben bezárkóztam szentséges Szívébe. (Napló, 1267)

Ima

Jézus, kérlek, adj lehetőséget az irgalmasság gyakorlására. Nyisd ki a szemem és a fülem a körülöttem lévők igényeire. Vezess engem mélyebben mindenki iránt szerető és irgalmas Szívedbe. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 27.

Naplórészlet 

Az orvos nem engedte meg, hogy a Passióra (304) a kápolnába menjek, pedig nagyon vágyódtam rá. A szobámban imádkoztam. Ekkor meghallottam a csengőt a szomszéd szobából. Bementem, s szeretetszolgálatot nyújtottam ennek a súlyos betegnek. (8) Mikor visszatértem szobámba, megpillantottam Jézust, aki azt mondta: „Leányom, ezzel aszolgálattal nagyobb örömet okoztál nekem, mint ha sokáig imádkoztál volna.” Azt válaszoltam: „Nem Neked szolgáltam, ó, Jézusom, hanem annak a betegnek.” Erre Jézus így felelt: „Igen, leányom, bármit teszel felebarátodnak – nekem teszed.” (Napló, 1029)

Ima

Köszönjük, Jézus, hogy megtanítottál minket Szent Fausztinán keresztül: Bármit teszel felebarátodért, értem teszed (lásd Mt 25,40). Segíts nekünk, Urunk, Jézus, hogy az irgalmasság cselekedeteivel válaszoljunk, amikor megjelensz a rászorulók álruhájában, ahogyan Kalkuttai Boldog Teréz anya tette. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 26.

Naplórészlet 

 „Igen, a Húsvét utáni első vasárnap Irgalmasságom ünnepe, de tettekre is szükség van. Azt akarom, hogy tiszteljék irgalmasságomat az ünnep megtartásával és a megfestett kép tisztelete által. A kép, amely révén sok kegyelmet adok a lelkeknek, emlékeztessen irgalmam követelményeire, mert a legerősebb hit sem (163) segít cselekedetek nélkül.” (Napló, 742)

Ima

Ó, Jézusom, mindenben Te támogass engem, mert látod, milyen kicsiny vagyok. Ezért hagyatkozom egyedül a Te jóságodra, Istenem. (Napló, 742). ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 25.

Naplórészlet 

 „Leányom, ha általad kívánom az emberektől irgalmam tiszteletét, legelőször neked kell kitűnnöd irgalmam iránti bizalmaddal. Az irántam való szeretetből fakadó irgalmasság cselekedeteit kívánom tőled. Felebarátaid iránt mindig és mindenhol irgalmasságot kell tanúsítanod. Ez elől nem térhetsz ki sem kényszerre hivatkozva, sem kifogással, sem bocsánatkéréssel. 

Három módot adok neked, hogyan tanúsíts irgalmasságot felebarátaid iránt: első: – a cselekedet; második: – a szó; harmadik: – az imádság. E három fokozat tartalmazza az irgalmasság teljességét, egyúttal megdönthetetlen bizonyítéka az irántam tanúsított szeretetnek. Ezáltal dicséri és tiszteli a lélek irgalmamat.” (Napló, 742)

Ima

Jézus, segíts, hogy válaszoljak az irgalmas cselekedetekre vonatkozó követelésedre. Tölts el engem felebarátom iránti szereteteddel. Segíts, hogy kimutassam irántad érzett szeretetemet azzal, hogy irgalmasságot tanúsítok felebarátom iránt három módon: cselekedettel, szóval és imával. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 24.

Naplórészlet 

 „Írd! Háromszorosan szent vagyok, s irtózom a legkisebb bűntől is. Nem tudom szeretni azt a lelket, akit beszennyez a bűn. Ha azonban bánatot érez, nagylelkűségem határtalanná válik iránta. Irgalmam elborítja, s megigazulttá teszi őt. Irgalmam követi a bűnösöket, bárhol is járjanak, és szívem örül, ha visszatérnek hozzám. Elfelejtem a keserűséget, amellyel átitatták szívemet, és örülök visszatérésüknek.”  (Napló, 1728)

Az Úr azt mondta: „Térj be gyakran a tisztítótűzbe, ott nagy szükségük van rád!” Ó, Jézusom! Megértem e szavak jelentőségét, de engedd meg, hogy előbb irgalmad kincseihez (98) folyamodjak. (Napló, 1738)

Ima

Ó, Szent Isten, irtózol a lelkek legkisebb bűnétől is. Hallgasd meg könyörgésemet irgalmasságodért nekünk, földi bűnösöknek és a purgatóriumban élőknek. Tisztíts meg minket, miközben megtérünk és visszatérünk Hozzád. A visszatérésünk adjon neked örömet. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 23.

Naplórészlet 

Nagypéntek. Láttam a megkínzott Urat, aki még nem volt ráfeszítve a keresztre. Még a felfeszítés előtt ezt mondta nekem: „Te vagy az én szívem, beszélj irgalmamról a bűnösöknek!” Megismertette velem az Úr irgalmának egész mélységét a lelkek iránt. Rájöttem, hogy az, amit eddig felírtam, csak egy csepp az egészből. (Napló, 1666)

E szavakat hallottam: „Ha kezeimet nem kötnéd meg, sok büntetést küldenék a földre. Leányom, tekinteted lefegyverzi haragomat. Bár ajkaid hallgatnak, mégis oly erősen kiáltasz hozzám, hogy megrendül az egész menny. Nem tudok elmenekülni kérésed elől, mert nem valahol távol üldözöl kéréseddel, hanem saját szívedben.” (Napló, 1722)

Ima

Jézus, Szent Fausztina közbenjárására taníts meg, hogyan könyörögjek irgalmasságért az egész világnak, és hogyan rengessem meg az egész mennyet, ahogyan ő tette! Add nekem, Uram, Szívedet, hogy jobban meg tudjam érteni a lelkek iránti irgalmasságod teljes mélységét. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 22.

Naplórészlet 

Azt mondta az Úr: „Minden egyes lélek elvesztése gyászba borít engem. Mindig megvigasztalsz, ha (36) a bűnösökért imádkozol. Legkedvesebb dolog előttem az ima – a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom.” (Napló, 1397)

1938.3.25. Ma megpillantottam a szenvedő Jézust. Fölém hajolt, s halkan azt suttogta: „Leányom, segíts nekem lelkeket menteni!” Ekkor lelkem megtelt izzó szeretettel a lelkek megmentéséért. Midőn magamhoz tértem, tudtam, (34) milyen módon menthetek lelkeket, és felkészültem a még nagyobb szenvedésekre. (Napló, 1645)

Ima

Jézus, segíteni akarok „halálos szomorúságodon”, amelyet minden lélek elvesztése okoz. Adj nekem olyan „égő vágyat a lelkek megmentésére”, mint Szent Fausztináé. Add meg nekem a kegyelmeket, hogy szenvedjek is a bűnösök megtéréséért. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 21.

Naplórészlet 

Ma a következő szavakat hallottam: „Leányom, szívem kedveltje! Gyönyörűséggel tekintek lelkedbe. Sok kegyelmet adok az embereknek csupán miattad. Sok büntetést tartok vissza ugyancsak miattad. Megakadályozod, hogy igazságot gyakoroljak, szereteteddel megkötöd a kezemet.” (Napló, 1193)

Ma hallottam lelkemben a hangot: „Ó, ha a bűnösök ismernék irgalmamat, nem vesznének el oly nagy számban. Mondd el a bűnös lelkeknek, hogy ne féljenek hozzám jönni, beszélj nekik nagy irgalmamról!” (Napló, 1396)

Ima

Jézus, töltsd meg szívemet szeretettel, mint Szent Fausztina szívét, hogy örüljek, és sok kegyelmet adj, amikor irgalmasságot kérek a lelkeknek. Még több bűnös ismerje meg irgalmadat, amíg még itt az ideje az irgalmasságnak. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 20.

Naplórészlet 

1936.12.16. A mai napot – minden szenvedésemet és imámat – Oroszországért, ezért a szegény országért ajánlottam fel. A Szentáldozás után azt mondta Jézus: „Nem tudom már tovább elviselni ezt az országot. Ne kösd meg kezeimet, leányom!” (209) Megértettem, hogy az Istennek tetsző lelkek imája nélkül már ez az egész nép elpusztult volna. (Napló, 818)

(44) Midőn egyszer megkérdeztem Jézust, hogyan tudja elviselni büntetés nélkül ezt a sok bűnt és vétket, azt felelte: „A büntetésre ott van nekem az egész örökkévalóság. Most meghosszabbítom számukra az irgalom idejét, de jaj, ha nem ismerik fel látogatásom napját! Leányom, irgalmasságom titkárnője, nemcsak arra kötelezlek, hogy írj irgalmasságomról, s hirdesd azt, hanem kérned kell embertársaid részére a kegyelmet, hogy ők is dicsőítsék irgalmamat.” (Napló, 1160)

Ima

Uram, Jézus, köszönöm, hogy utasítottad Szent Fausztinát, hogy ne csak a bűnösök iránti irgalmadról írjon, hanem könyörögjön is értük. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 19.

Naplórészlet 

A hónap első péntekén a Szentáldozás előtt megpillantottam egy óriási edényt (95) telve Szent Ostyákkal. Egy kéz elém helyezte, s én kezembe vettem ezt az edényt. Ezer élő Ostya volt benne. Akkor meghallottam ezt a hangot: „Ezeket az Ostyákat azok a lelkek vették magukhoz, akik számára az őszinte megtérés kegyelmét elnyerted ebben a Nagyböjtben.” Ez Nagypéntek előtt egy héttel történt. (Napló, 640)

Hirtelen megláttam az Urat. Szívére ölelt, és azt mondta: „Ne sírj, leányom, nem bírom elviselni a könnyeidet. Megadok nekik mindent, amire kérsz, de hagyd abba a sírást!” Nagy öröm (280) töltött el, s lelkem, mint mindig, elmerült Benne, egyetlen Kincsemben. Ezen a napon többet beszélgettem Jézussal, mert felbátorított jósága. (Napló, 928)

Ima

Uram Jézus, köszönöm szeretetteljes és gyengéd válaszodat Szent Fausztina lelkekért való közbenjárására. Arra buzdít bennünket, hogy legyünk szeretetteljesek és gyengédek közbenjárásunkban az irgalmasságodra szoruló lelkekért. ✞