Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 31.

Naplórészlet

1938.5.1. Ma este azt mondta Jézus: „Leányom, nem hiányzik-e valami néked?” – Azt válaszoltam: „Ó, Szerelmem, ha velem vagy, mindenem megvan!” Az Úr ezt felelte: „Ha a lelkek egészen rám bíznák magukat, magam tenném szentté őket, s még nagyobb kegyelmekben részesíteném őket. Vannak lelkek, akik semmibe sem veszik fáradozásaimat, de én nem kedvetlenedem el, akárhányszor visszajönnek hozzám, segítésükre sietek. Irgalmammal védelmezem őket, s könyörületes szívemben első helyet biztosítok részükre.” (Napló, 1682)

Ima

Uram Jézus, teljes mértékben a Te kezedbe akarom adni magam. Kegyelmed nélkül nem tehetek semmit!  De kegyelmed által bármit megtehetek, mert akkor minden lehetséges: „Benne mindenre erőm van, általa, aki felhatalmaz engem” (Fil 4:13). ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 30.

Naplórészlet

Első péntek. Midőn kezembe vettem Az Isteni Szív Hírnöke 406 c. lapot, és Bobola András szentté avatásáról olvastam benne, egyszerre csak óriási vágy fogta el lelkem, bárcsak (37) a mi rendünknek is lenne egy szentje. Sírtam, mint egy gyermek, amiért nincs szentünk, s azt mondtam az Úrnak: „Ismerem nagylelkűségedet, de úgy látszik, hozzánk kevésbé vagy bőkezű.” Újra úgy sírtam, mint egy kisgyermek. Erre így szólt az Úr Jézus: „Ne sírj, te vagy a szent.” Hirtelen isteni világosság gyúlt a lelkemben, s megértettem milyen sokat fogok még szenvedni. Azt mondtam az Úrnak: „Hogyan lehet ez, hiszen Te egy új rendről beszéltél nekem.” Azt felelte az Úr: „Nem a te dolgod, hogy tudd, miként esik meg ez a dolog, a te dolgod csak az, hogy légy hű kegyelmeimhez, s tégy mindig úgy, ahogy erőd és az engedelmesség engedi…” (Napló, 1650)

Ima

Köszönöm, Szent Fausztina, hogy megvalósítottad az Úr szavát: Te vagy az a szent. Köszönet, Szent Fausztina, szent életedért és naplódért. ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 29.

Naplórészlet

„A választott lelkek fények a kezemben, akiket a világ sötétjébe dobok, s így megvilágosítom a földet. Ahogyan a csillagok megvilágítják az éjszakát, úgy világítják meg a választott lelkek is (6) a földet. Minél tökéletesebbek ezek a lelkek, annál nagyobb az egész világot elárasztó fényük, amit kisugároznak. Ismeretlenek lehetnek, rejtve a közel állók előtt, mégis a legtávolabbi országokban is visszatükröződik szentségük a lelkekben.” (Napló, 1601)

Ima

Uram Jézus, Szent Jánoson keresztül elmondtad nekünk: „Én vagyok a világ világossága. Egyetlen követőm sem jár soha sötétségben; ő birtokolja az élet világosságát” (Jn 8:12). Így tanítottál meg minket is: „Te vagy a világ világossága” (Mt 5:14). Köszönjük, hogy Szent Fausztinán keresztül megtanítottál minket arra, hogy minél nagyobb a lelkek szentsége, annál jobban tükröződik a szentség fénye az egész világon. ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 28.

Naplórészlet

(144) Megjegyzem, hogy zárdába lépésem óta azzal a szemrehányással illetnek, hogy szent vagyok. De ez a megjegyzés mindig gúnyosan hangzik el. Eleinte igen fájt, de később, ahogy érettebb lettem, nem törődtem már vele. Midőn azonban egy napon egy másik személy lett megsértve „szentségem” miatt, ez már igen fájt. Elkezdtem panaszkodni az Úrnak. Az Úr így válaszolt: „Szomorkodsz emiatt? Hiszen az vagy. Nemsokára magam fogom ezt benned feltárni, s a többiek ugyanezt a ‘szent’ jelzőt mondják majd, de most már szeretettel.” (Napló, 1571)

Ima

Uram Jézus, segíts, hogy ne szégyelljem a szentségre való törekvésemet. A szentség a Te ajándékod; mindez kegyelem. Emlékeztesd, hogy a szentség nem magánéleti szerelmi kapcsolat Veled, Uram – mindannyiunkat arra hívtál, hogy „legyünk Szentek, mert Én Szent vagyok” (1Pét 1:16; Lev 10,2). ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 27.

Naplórészlet

„Ha mégsem sikerül kihasználnod az adott alkalmakat, ne nyugtalankodj, hanem mély alázattal borulj elém, s merülj egészen nagy bizalommal irgalmamba. Ily módon többet nyersz majd, mint amennyit elvesztettél, mert az alázatos lélek mindig többet kap – többet, mint amennyit maga kér.” (Napló, 1361)

Ima

Uram Jézus, segíts, hogy nyugalomban maradjak, akkor is, ha küzdök. Örüljek megaláztatásomnak, és még nagyobb bizalommal forduljak irgalmadhoz. Adjak mindig hálát kegyelmedért. ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 26.

Naplórészlet

„Szilárd elhatározásod, hogy szent légy, végtelenül kedves nekem. Megáldom fáradozásaidat, s megszentelődésedhez megadom a lehetőséget. Figyelj, ki ne hagyj egyetlen adott lehetőséget sem, melyet gondviselésem küld neked, hogy szentté válhass.” (Napló, 1361)

Ima

Uram, áldd meg erőfeszítéseimet, hogy szent legyek, kérlek téged. Használjam ki azokat a lehetőségeket, amelyeket adsz nekem a szentség növekedéséhez. Segíts, hogy minden lehetőséget kihasználjak. ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 25.

Naplórészlet

„Tudd meg, leányom, ha tökéletességre törekszel, ezzel sok más lelket is szentté teszel, de ha nem törekszel rá, sok más lélek is gyarló és tökéletlen marad. Tudd meg, hogy a te tökéletességedtől függ az ő tökéletességük, és felelősségük nagyobb részben téged terhel!” 

Még azt is mondta: „Ne félj, gyermekem, csak kegyelmemhez maradj hűséges…” (Napló, 1165)

Ima

Köszönöm, Szent Fausztina, hogy figyelmesen hallgattál és engedelmeskedtél az Úrnak tökéletes szentségre törekedés útján. Kövessem én, és ennek az írásnak összes olvasója a tökéletes szentségre való törekvésed példáját. Uram, add meg nekünk a kegyelmet, hogy olyan szentek legyünk, mint Szent Fausztina. ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 24.

Naplórészlet

Jézusom, Megváltóm, ki eljöttél (10) szívembe, űzd el a szétszórtságot, ami zavarja Veled való beszélgetésemet.

Jézus így válaszolt: „Azt akarom, hogy olyan légy, mint a harcban megedzett lovag, aki a csatazajban is tud parancsokat osztogatni másoknak. Így kell neked is, gyermekem, a legnagyobb nehézségek közepette uralkodni magadon, és semmi se távolítson el tőlem, még saját bukásaid sem.

Ma egész nap egy olyan nehézséggel küzdöttem, amit csak Te ismersz, Jézusom… (Napló, 1823)

Ima

Uram, Jézus, a Szentáldozás által a szívembe érkezésed erőt ad, hogy belekezdjek az Isteni Irgalmasságról szóló üzeneted terjesztésébe. Segíts abban, hogy tapasztaltabb legyek a csatában. Legyek mindig hűséges hozzád. ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 23.

Naplórészlet

„Harcolj mindig azzal az erős meggyőződéssel, hogy veled vagyok. Ne hagyd, hogy az érzelmek vezessenek, mert nincsmindig hatalmad felettük, minden érdem az akarattól függ. A legkisebb dolgokban is kövesd elöljáróid utasításait. Nem áltatlak a béke ígéretével (121) s vigasztalásokkal, inkább készülj fel nagy harcokra. Tudd, hogy most egy színpadon állsz, s az egész föld és ég téged figyel. Harcolj, mint egy lovag, hogy megjutalmazhassalak, s ne félj fölöslegesen, mert nem vagy egyedül.” (Napló, 1760)

Ima

Köszönöm, Uram, a lelki hadviselésről szóló tanításokat. Az Isteni Irgalmasságról szóló üzenetek népszerűsítése nagy csata, de kegyelmeddel és jelenléteddel igaz lovagként akarok harcolni! ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 22.

Naplórészlet

„Ne bátortalanítson el mások hálátlansága. Ne kutasd kíváncsian, milyen úton akarlak vezetni. Ha fáradtság és kedvetlenség hatol szívedbe, menekülj magadtól, s rejtőzz el szívemben. Ne félj a harctól, gyakran már a bátorság is elrettenti a kísértést – s nem mernek bántani bennünket.” (Napló, 1760)

Ima

Köszönöm, Uram, az útmutatást, hogy mit kell tennem, ha csüggedés, fáradtság és küzdelem támad rám. Segíts, hogy elmeneküljek magam elől és elrejtőzzek a szívedbe. Adj bátorságot a küzdelem közepette. ✞

Secured By miniOrange