Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 30.

Naplórészlet 

Midőn Kiekrzben (89) voltam, hogy egy nővért (90) rövid ideig helyettesítsek, egy délután átmentem a kerten, s megálltam a tó partján. Hosszabb ideig eltűnődtem a vízen, mint éltető elemen. Hirtelen megláttam magam mellett Jézust, aki nagy szeretettel így szólt: „Jegyesem, mindezt neked teremtettem, s tudnod kell, hogy mindez a szépség nem hasonlítható ahhoz, amit részedre az örökkévalóságban készítettem elő.” (Napló, 158)

„Te tudod, Jézusom, hogy az Utánad való vágytól szüntelenül elalélok.” – „Tudd meg, leányom, hogy te azt ízleled meg már most, amit más lelkek csak az örök életben fognak megtapasztalni.” (Napló, 969)

Ima

Jézusom, teremtményeid szépségének látványa felkelti bennem a vágyat, hogy lássam a menny szépségét. „Vonzz engem szereteteddel…” (Fr. Hauschert, SJ). ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 29.

Naplórészlet 

Ebben a pillanatban úgy láttam, mintha egy palotában lennék, Jézus kezét nyújtotta, maga mellé ültetett, s jóságosan így szólt: „Jegyesem, alázatod mindig tetszik nekem. A lélek legnagyobb nyomorúsága sem tart vissza engem, (139) hogy egyesüljek egy ilyen alázatos lélekkel, de a gőgöt nem bírom elviselni.” (Napló, 1563)

1938.2.27. Ma gyónni voltam A. atyánál. Úgy tettem, ahogy Jézus kívánta. A szentgyónás után világosság árasztotta el a lelkemet. Majd meghallottam a hangot: „Mivel gyermek vagy, a szívemben maradsz. Egyszerűséged kedvesebb nekem, mint az önmegtagadás.” (Napló, 1617)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy tanítottad Szent Fausztinát, hogy mindig örülsz az alázatnak, és hogy az egyszerűség kedvesebb neked, mint az önmegtagadás. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 28.

Naplórészlet 

Ma e szavakat hallottam: „Gyermekem, viselkedj úgy helyetteseimmel, mint egy gyermek, különben a kegyelmeket, melyeket általuk adok, nem tudod kihasználni.” (Napló, 1260)

Ma szentmise alatt imazsámolyom mellett megpillantottam a kis Jézust. Kb. egyéves lehetett, s kért, vegyem karjaimba. Ahogy felemeltem, szívemhez simult, s azt mondta: „Jól érzem magam a szíveden!” „Bár kicsinyke vagy, tudom, hogy Isten vagy. Miért kisgyermek képében szólsz most hozzám?” „Mert a lelki gyermekségre akarlak megtanítani. Azt akarom, hogy egészen kicsiny legyél. Ha kicsiny vagy, szívemen hordozlak úgy, ahogy most te tartasz engem a szíveden.” (Napló, 1481)

Ima

Jézus, örülsz amikor Szívedhez simulunk, mert taníthatsz minket a lelki gyermekségre. Köszönjük Szent Fausztina példáját. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 27.

Naplórészlet 

1937.2.6. Ma így beszélt hozzám az Úr: „Leányom, azt mondják, hogy nagyon egyszerű vagy. Miért nem mondasz el hát nekem mindent, ami téged érint – még a legkisebb részleteket is? Mondj el mindent, ezzel nagy örömet okozol nekem.” – Azt feleltem: „Hiszen Te úgyis tudsz mindent, Uram.” Erre Jézus azt felelte: „Igen, mindent tudok, de te ne mentegetőzz ezzel, hanem beszélj velem mindenről egy gyermek egyszerűségével, mert fülem és szívem hozzád hajlik, s a beszéded kedves nekem.” (Napló, 921)

Ima

Jézus, gyermeki egyszerűséggel segíts, hogy mindenről beszéljek Veled, mert Te gyönyörködsz a Veled való beszélgetésben és a Beléd vetett bizalmunkban. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 26.

Naplórészlet 

Kis idő múlva újra megláttam a Kisgyermeket, aki felébresztett. Csodaszép volt. Megismételte szavait: „Egy lélek igazi nagysága az Isten iránti szeretetben és az alázatosságban mutatkozik meg.” Megkérdeztem a gyermeket: „Honnan tudod te ezt, amiről csak a teológusok tudnak? Te még csupán egy kisgyermek vagy, aki még a katekizmust sem tanulta – hogy tudhatsz hát erről?” Azt felelte: „Tudom, és mindent tudok.” Abban a pillanatban eltűnt. (Napló, 427)

A fogadalom megújításának napja. Isten jelenléte eltöltötte a lelkemet. A szentmise alatt láttam Jézust, aki a következőket mondta: „Nagy örömöm vagy. Szereteted és alázatod miatt hagyom el mennyei trónomat, s egyesülök veled. A szeretet kiegyenlíti azt a mélységet, amely az én nagyságom és a te semmiséged közt fennáll.” (Napló, 512)

Ima

Uram, gyermekként ismét megjelentél Szent Fausztinának, és megismételted tanításodat: A lélek igazi nagysága az Isten szeretetében és az alázatban van. Uram, tégy alázatossá. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 25.

Naplórészlet 

Este, ahogy lefeküdtem, azonnal elaludtam, de amilyen hamar elaludtam, olyan hamar fel is ébredtem. Eljött hozzám egy Kisgyermek, és felébresztett. Egyéves lehetett. Csodálkoztam, milyen szépen tud már beszélni, mert ebben a korban a gyerekek még vagy egyáltalán nem beszélnek, vagy igen érthetetlenül. Csodálatosan szép volt, s hasonlított a kis Jézusra. Így szólt hozzám: „Nézz fel az égre!” Ahogy felnéztem, láttam világítani a csillagokat és a holdat. Ekkor megkérdezte a Gyermek: „Látod a holdat és a csillagokat?” Azt feleltem, igen, mire ő ezt mondta: „A csillagok hűséges keresztény lelkek, a hold pedig a szerzetesek lelke. Látod, milyen különbség van a hold és a csillagok fénye közt? Ugyanilyen a különbség a mennyországban a szerzetesi lélek és a hű keresztény között.” – És így folytatta: „Az igazi nagyság az Isten iránti szeretetben és az alázatban mutatkozik meg.” (Napló, 424)

Ima

Jézus, hadd tanuljam meg, hogy az igazi nagyság az Isten iránti szeretetben és az alázatban rejlik. Tanuljak meg gyermekként hozzád jönni. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 24.

Naplórészlet 

+ Ma a következő szavakat hallottam: „Leányom, kezdj munkához! Én veled vagyok. Üldözések és szenvedések várnak rád, de vigasztaljon a gondolat, hogy sok lélek menekül meg, és jut szentségre e mű által.” (Napló, 966)

„Írd: Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Napló, 1146)

Ima

Jézus, legyünk az Isteni Irgalmasság üzenetének és áhítatának apostolai Szent Fausztina segítségével. Segíts hirdetnünk irgalmasságodat, hogy sokak léphessenek át irgalmasságod kapuján addig, amíg az nyitva van! ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 23.

Naplórészlet 

„Írd fel ezeket a szavakat, leányom, hirdesd a világnak irgalmasságomat. Ismerje meg az egész emberiség kifürkészhetetlen irgalmamat. Ez a végső idők jele, utána eljön az (230) igazság napja. Amíg még van idő, meneküljenek irgalmam forrásához, használják fel az értük kifolyt vért és vizet!” Ó, emberi lelkek, hol találtok majd menedéket Isten haragjának napján? Meneküljetek most az isteni irgalom forrásához. Ó, milyen sok lelket látok, akik Isten irgalmát dicsérték, és örökké háladalt fognak énekelni. (Napló, 848)

Ima

Urunk, Jézus, imádkozunk Szent Fausztinával, az Isteni Irgalmasság nagy apostolával: Segíts, hogy menedéket találjunk Isteni Irgalmasságod forrásához. Meríts el minket Irgalmasságod tengerében, hogy már most is „az Úr irgalmasságáról énekelhessünk örökké” (Zsolt 89,2). ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 22.

Naplórészlet 

– Jézus: „Mérhetetlen értékkel bír szememben az erény legkisebb tette az által a szeretet által, amellyel hozzám ragaszkodsz. Az ilyen lélekben, amely kizárólag szeretetemből él, úgy uralkodom, mint az égben. Éjjel-nappal rajta nyugszik a szemem, s mindenkor tetszésem találom benne. Fülem (98) kérésére és szíve suttogására is hallgat, gyakran meg is előzöm kéréseit. Különlegesen szeretett gyermekem, szemem fénye, pihenj meg egy percre szívemen! Ízleld meg szeretetemet, melyet az egész örökkévalóságban élvezni fogsz.”

– A lélek: A Te válaszod, olvasó…

(Napló, 1489)

Ima

Jézusom, engedd meg, hogy szeretetből tegyek mindent, még a legkisebb tettet is. Ismerjem meg szeretetedet az örökkévalóságon át. Szíved közelében pihenek, Uram. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 21.

Naplórészlet 

– Jézus: „Kedves gyermekem, szívem öröme! Beszélgetésed drágább nekem, mint az angyalok éneke. Tárva állnak előtted szívem kincsei. Merítsd ebből a szívből mindazt, amire neked és az egész világnak szüksége van. A te szeretetedért elhárítom az emberek megérdemelt büntetését. Az irántam való tiszta szeretet egyetlen tette kedvesebb nekem, mint a nem tökéletes lelkek ezernyi himnusza. Egy szerető sóhajod kárpótol sok istentelen ember megvetéséért.”

– A lélek: A Te válaszod, olvasó…

(Napló, 1489)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy megnyitottad Szívedet minden kincsével együtt. Mindent elveszek, amire szükségem van, magamnak és az egész világnak. Milyen szerető Isten vagy! Az Egyháznak és az egész világnak szüksége van irgalmasságodra! ✞

Secured By miniOrange