Categories
Június

Naplórészlet – Június 30.

Naplórészlet

(24) 1933. Egy alkalommal ezt hallottam lelkemben: „Mondj egy kilencedet a hazáért. Ez a kilenced a Mindenszentek litániájából álljon. Kérd ehhez gyóntatód engedélyét.” A következő gyónáskor megkaptam az engedélyt, s már este elkezdtem a kilencedet. (Napló, 59)

Ima

Jézus, a mi hazánknak is tartós imádságra van szüksége. Országunk szekularizálódik és anyagiasodik. Már kevésbé figyel erkölcsi törvényeidre, kevésbé igyekszik megismerni Téged és bízni Benned. Uram, irgalmazz nemzetünknek! ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 29.

Naplórészlet

Midőn a boreki (325) körmenet hozzánk érkezett, s Őt a kápolnánkban helyezték el, e hangot hallottam a Szent Ostyából: „Itt pihenek meg.” Az áldásnál tudatta velem Jézus, hogy ez a hely hamarosan ünnepélyes pillanat tanúja lesz. – „Szívedben nagy tetszésemet találtam, és semmi sem tart vissza, hogy sok kegyelmet adjak néked.” Istennek ez a nagysága egész lelkemet eltölti. Elmerülök Benne, elveszek, eltűnök és elolvadok Benne. (Napló, 1136)

1937.6.1. Ma van nálunk az Úrnapi körmenet.326 Az első oltárnál tűz csapott ki a Szent Ostyából, amely átjárta szívemet, és meghallottam: „Itt van az én pihenőm!” Szívemben izzó szeretet gyulladt, s egészen átváltoztam Benne. (Napló, 1140)

A szentmise alatt, melyet P. Andrasz mondott, láttam a kis Jézust. A misekehelyben ült, s felénk tárta karocskáit. Egy mély pillantás után azt mondta nekem: „Ahogy ebben a kehelyben látsz engem, úgy lakom a szívedben.” (Napló, 1346)

Ima

Jézus, lakj a szívemben, mint pihenőhelyedben. Semmi bennem ne akadályozzon meg abban, hogy kegyelmeket adj nekem. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 28.

Naplórészlet

„Egy más alkalommal ezt hallottam lelkemben: „Szíved minden rezdülését ismerem. Tudd meg, leányom, hogy egyetlen tekinteted, melyet másra vetnél, jobban megsebezne, (54) mint más lelkek sok vétke.” (Napló, 588)

A többi nővérrel együtt hálatelt lélekkel járultam a Szentáldozáshoz. (71) Utána e szavakat hallottam a lelkemben: „Ugyanaz vagyok a szívedben, akit az előbb a karodban tartottál.” (Napló, 609)

Ima

Uram, ismersz és megvizsgálsz. Minden gondolatomat és vágyamat ismered (lásd Zsolt 139.). Szeretnék a Szíved szeretettje lenni. Vezesd minden gondolatomat és vágyamat „engedelmesség fogságába” (2 Kor 10: 5). Legyek teljesen a tiéd. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 27.

Naplórészlet

„Legtöbbet akkor közlök veled, amikor szíved mélyén beszélgetsz velem. Itt zavartalanul munkálkodhatok, itt megpihenhetek, mint egy zárt kertben.” (Napló, 581)

„Ha elgondolkozol arról, amit neked a lelked legmélyén mondok, ebből sokkal több hasznot nyersz, mint ha sok könyvet olvasnál. Ó, ha a lelkek hallgatnának arra, amit szívük mélyén mondok nekik, rövid időn belül a szentség magaslataira emelkednének.” (Napló, 584)

Ima

Jézus, taníts engem. Segíts, hogy hallgassak rád, amikor a szívem mélyén szólsz hozzám. Szent Fausztinához hasonlóan, segíts nekem is szentté válni, formáld a szívem, hogy olyan legyen, mint a Tied. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 26.

Naplórészlet

A vesperás alatt hallottam: „Leányom, meg akarok pihenni szívedben, mert ma sok lélek kivetett a szívéből. Halálos szomorúság ez számomra.” Igyekeztem megvigasztalni az Urat, ezerszer is felajánlottam Neki szeretetemet. Lelkemben utálatot éreztem a bűn iránt. (Napló, 866)

(36) [1937.5.] 27. Úrnapja. Mialatt imádkoztam, e szavakat hallottam: „Leányom, örvendezzen szíved! Én, az Úr, veled vagyok. Ne félj semmitől, a szívemben vagy!” Ebben a pillanatban felismertem Isten nagy fenségét. Világossá vált előttem, hogy semmi sem hasonlítható Isten megismeréséhez. Mély megismerésének egyetlen pillanatára porszemként tűnik el minden külső nagyság. (Napló, 1133)

Ima

Jézus, szívembe fogadlak. Legyen szívem ma vigasztalás számodra, ami örömmel tölt el. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 25.

Naplórészlet

Akkor nem tudom honnan, elém állt Jézus, túlvilági szépségben, fehér ruhában, felemelt kezekkel – s a következő szavakat intézte hozzám: „Leányom, szívedben megpihenek, benne tetszésem találom. Mindent megtalálok benne, amit sok lélek megtagad tőlem. Mondd meg ezt helyettesemnek.” – S ekkor semmit sem láttam – de lelkemet elárasztotta a vigasztalás tengere. (Napló, 339)

1934.12.24. Szenteste. Reggel a szentmisén éreztem Isten közelségét. Lelkem öntudatlanul elmerült Benne. Ezt hallottam: „Kedves lakhely vagy számomra. Benned pihen az én Lelkem.” E szavaknál Isten pillantása szívem legmélyéig hatolt. S látván saját nyomorúságomat, lélekben megalázkodtam, s csodáltam Isten nagy irgalmát, hogy egy ilyen nyomorúsághoz közeledik a leghatalmasabb Úr. (Napló, 346)

Ima

Jézus, Szent Fausztina közbenjárására, legyen a szívem nyugalom és öröm számodra! Találj meg a szívemben mindent, amire vágysz. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 24.

Naplórészlet

Midőn elindult a körmenet, megpillantottam Jézust a nap fényénél is fenségesebb ragyogásban. Jézus szeretettel nézett rám, s azt mondta: „Szívemnek szíve! Telj meg örömmel!” Ebben a pillanatban elmerült Benne a lelkem. Midőn magamhoz tértem, együtt mentem a nővérekkel a körmenetben. Lelkem egészen elmerült Benne. (Napló, 1669)

Ma azt mondta nekem az Úr: „Leányom, nézd irgalmas szívemet, s tükrözd irgalmát saját szívedben és tetteidben, hogy téged is, aki irgalmam hírnöke vagy, átjárjon irgalmam.” (Napló, 1688)

Ima

Jézus, amikor irgalmas szívedbe tekintek, tükrözzem szívemben irgalmasságodat, és sugározzam ki másoknak. Boruljon életem lángba Szent Irgalmad által. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 23.

Naplórészlet

Az imádás alatt ezt hallottam lelkemben: „Leányom, szívem öröme, erőfeszítéseid kedvesek nekem. Látom szíved minden rezdülését, mellyel engem dicsőítesz.” (Napló, 1176)

„A zárdában a nővérek között is magányosnak fogod érezni magadat. Tudd meg, ilyenkor azt kívánom, hogy szorosabb kapcsolatba lépj velem. Szíved minden dobbanására igényt tartok. Minden rezdülése saját szívemben tükröződik. Kívánom szeretetedet!” (Napló, 1542)

Ima

„Igen, Uram! Az én szívem sem tudna Nélküled élni. Ha megkapnám minden teremtmény szívét, ezek sem tudnák betölteni szívem mélyét.” (Napló, 1542) ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 22.

Naplórészlet

„Azt akarom, hogy tekinteted állandóan szent akaratomat figyelje. Így tetszel nekem a legjobban. Nem hasonlítható ehhez semmiféle áldozat. Minden gyakorlat alatt szent szívemen pihensz majd, semmilyen reformot nem hajtasz végre, mert életed az én tetszésem szerint való. A lelkigyakorlatot tartó pap egyetlen szava sem fog nyugtalanítani.” (Napló, 1327)

Ima

Jézus, figyeljék lelki szemeim mindig szent akaratodat. Add, hogy Szíveden pihenhessek. Legyen meg a Te akaratod, ne az enyém. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 21.

Naplórészlet

Első nap. Jézus: „Leányom, ez a lelkigyakorlat megszakítás nélküli szemlélődés lesz, úgy éled át, mint egy lelki lakomát. Irgalmas szívemen elmélkedheted végig mindazokat a kegyelmeket, melyeket szíved kapott. Lelkedet mély béke fogja kísérni.” (Napló, 1327)

Ima

Uram, közel jövök Irgalmas Szívedhez, hogy táplálkozhassak, mint egy lelki lakomán. Annyira éhezem és szomjazom a Te jelenlétedet és békédet! ✞

Secured By miniOrange