Categories
Április

Naplórészlet – Április 12.

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére.

Naplórészlet

Másnap reggel, ahogy beléptem a kápolnánkba, e szavakat hallottam bensőmben: 

„Valahányszor belépsz a kápolnába, azonnal imádkozd el azt az imát, melyet tegnap tanítottam neked.” 

Amint elmondtam az imát, e szavakat hallottam: 

„Ez az ima haragom enyhítésére szolgál. Imádkozd kilenc napig a rendes olvasón a következőképpen: Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozz, ezután a nagy szemekre a következőket ismételd: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért;

majd a kis szemekre: Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! 

Végén háromszor ismételd e szavakat: Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk és az egész világnak!” (Napló, 476).

Ima

Köszönöm, Jézus, az erőteljes imát, amelyet nekünk adtál. Segíts nekünk abban, hogy rendszeresen használjuk nemcsak saját magunk, hanem az egész világ irgalmára is! Köszönjük azt a kegyelmi ajándékot, amely által felismerjük, hogy a világnak szüksége van irgalmadra. ✞

Secured By miniOrange