Categories
Augusztus

Szent Fausztina Naplójából – Augusztus 31.

Naplórészlet

Ma újra arra tanított az Úr, hogyan járuljak a bűnbánat szentségéhez. „Leányom, ha jelenlétemben készülsz fel, gyónni is előttem fogsz. Én csak beburkolódzom a pap palástjába. Sose fontolgasd, milyen a pap, (89) aki engem takar. Úgy nyílj meg előtte, mintha előttem tárulkoznál fel. Én majd megtöltöm világosságommal a lelkedet.” (Napló, 1725)

Ima

Köszönöm, Uram, hogy megtanítottad Szent Fausztinának, hogyan járuljon Szentgyónáshoz. Segíts emlékeznem arra, hogy a pap csak egy közvetítő, Te burkolózol palástjába. Hadd valljam meg én is előtted bűnömet, megnyitva előtted lelkemet, hogy megtöltsd világosságoddal. ✞

Categories
Augusztus

Szent Fausztina Naplójából – Augusztus 30.

Naplórészlet

„Itt találkozik a lélek nyomorúsága Isten irgalmával. Mondd meg a lelkeknek, hogy az irgalomnak (7) ebből a forrásából csak a bizalom edényével meríthetnek. Ha nagy lesz a bizalmuk, az én nagylelkűségem is határtalan lesz. Kegyelmem bősége az alázatos lelkeket árasztja el. A gőgösek szegények és nyomorultak maradnak, mert kegyelmeim elkerülik őket, s az alázatosaknak jutnak.” (Napló, 1602)

Ima

Köszönöm, Uram, a Szentgyónást, ahol nyomorúságom találkozik irgalmaddal. Segíts, hogy a legnagyobb bizalommal merítsek ebből az irgalmas forrásból: “Jézusom, bízom benned!” ✞

Categories
Augusztus

Szent Fausztina Naplójából – Augusztus 29.

Naplórészlet

Ma azt mondta nekem az Úr: „Leányom, ha a szentgyónáshoz, irgalmam forrásához járulsz, mindig lelkedbe folyik a szívemből fakadó vér és víz, és megnemesíti lelkedet. Minden alkalommal, ha a szentgyónáshoz közeledsz, merülj el nagy bizalommal irgalmamban, hogy kegyelmeim árját áraszthassam lelkedbe. Amikor a szentgyónáshoz közeledsz, tudd, hogy én magam várok rád a gyóntatószékben.” (Napló, 1602)

Ima

Köszönöm, Jézus, a Vért és a Vizet, amely a szívedből fakadt számomra, mint az irgalmasság forrása. Amikor közeledek Hozzád a Szentgyónásban, add, hogy nagy bizalommal merüljek el irgalmadban. ✞

Categories
Augusztus

Szent Fausztina Naplójából – Augusztus 28.

Naplórészlet

“Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket. Ó, szegények, akik nem akarnak élni Isten irgalmasságának csodájával; hiába fogtok majd könyörögni, már késő lesz.” (Napló, 1448)

Ima

Uram Jézus, köszönöm, hogy irgalmad csodája által teljesen helyreállítod a lelket, és hogy szükség esetén mindig kihasználhatom ezt a csodát. ✞

Categories
Augusztus

Szent Fausztina Naplójából – Augusztus 27.

Naplórészlet

“Írj, beszélj irgalmamról! Mondd el a lelkeknek, hol keressenek vigaszt! Az irgalom törvényszékénél 370. Ott vannak a legnagyobb csodák, melyek állandóan megismétlődnek. Hogy meglássuk ezt a csodát, nincs szükség hosszú zarándoklatra, nem kellenek szertartások, csupán helyettesem elé kell járulni, s hittel megvallani nyomorúságtokat. Ekkor megmutatkozik irgalmam egész terjedelmében.” (Napló, 1448)

Ima

Köszönöm, Jézus, hogy megtanítottál minket arra, hol találhatunk vigasztalást. Köszönjük az Irgalom Törvényszékét, ahol nagy csodák történnek, amikor felfedjük nyomorúságunkat. ✞

Categories
Augusztus

Szent Fausztina Naplójából – Augusztus 26.

Naplórészlet

Ma sokkal jobban érzem magam. Nagyon megörültem, hogy a szent órán többet elmélkedhetek. Ekkor hallottam a hangot: „Nem gyógyulsz meg, és ne halogasd a szentgyónást, mert ez nem tetszik nekem. Ne figyelj arra, amit körülötted suttognak.” Csodálkoztam a hallottakon, mert ma jobban éreztem magam. De aztán nem gondolkodtam ezen tovább. Mikor a nővér eloltotta a világosságot, elkezdtem a szent órát. Nemsokára azonban éreztem, hogy nincs rendben a szívem. Tizenegy óráig csendben szenvedtem. Később azonban annyira fokozódott a fájdalmam, hogy felköltöttem a velem lakó N. nővért. Cseppeket adott, s ez annyira segített, hogy már le tudtam feküdni. Most értettem meg az Úr figyelmeztetését. Elhatároztam, hogy másnap hívatok egy papot, s feltárom (70) előtte lelkemet. Addig is imádkoztam a bűnösökért. Felajánlottam értük minden szenvedésemet. [Majd megéreztem a sátán támadását.] A gonosz lélek nem bírta ezt elviselni. (Napló, 1464)

Ima

Uram, amikor figyelmeztetsz, hogy ne halogassam a Bűnbánat Szentségét, segíts, hogy keressek egy papot, hogy mihamarabb meghallgassa gyónásomat. ✞

Categories
Augusztus

Szent Fausztina Naplójából – Augusztus 25.

Naplórészlet

„Leányom, mondani akarok neked valamit!” Azt válaszoltam: „Beszélj, Jézus, szomjazom szavaidra!” – „Nem tetszik nekem, hogy a nővérek sugdolózásai miatt a P. Andrasznál való gyónást nem végezted el a celládban. Tudd meg, hogy ezzel még több okot adtál nekik a sugdolózásra.” (68) Nagy alázattal kértem bocsánatot az Úrtól. „Ó, Mesterem! Utasíts rendre, s ne hagyj eltévelyednem!” (Napló, 1460)

Ima

Uram, segíts, hogy ne okozzak zúgolódást a családomban és a barátaim között, és ne reagáljak zúgolódásukra. Add, hogy ne bántsalak meg Téged, és gyorsan kérjek bocsánatot, amikor vétkezem. ✞

Categories
Augusztus

Szent Fausztina Naplójából – Augusztus 24.

Naplórészlet

Ma ezeket a szavakat hallottam: „Imádkozz ezekért a lelkekért, hogy ne féljenek irgalmam törvényszékéhez járulni. Ne fáradj bele a bűnösökért mondott imába. Tudod, mennyire szívemen viselem lelküket. Csillapítsd halálos szomorúságomat, oszd szét irgalmamat!” (Napló, 975)

Ima

Irgalmas Uram, áldd meg azokat a lelkeket, akik félnek Szentgyónáshoz járulni, amelyet te „Irgalmam Törvényszékének” nevezel. Áldd meg a félő lelkeket szereteteddel, békéddel és örömöddel, amikor kegyelmedből részesülnek a Szentgyónásban. ✞

Categories
Augusztus

Szent Fausztina Naplójából – Augusztus 23.

Naplórészlet

Azt is mondta még: „Leányom, ne hagyj fel irgalmasságom hirdetésével. Ezzel enyhülést szerzel szívemnek, melyet az irgalom tüze éget a bűnösökért. Mondd meg papjaimnak, hogy a megrögzött bűnösök szavaikra bűnbánatra indulnak, ha a szívemben lévő végtelen irgalomról beszélnek nekik. Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmet adok, szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak.” (Napló, 1521)

Ima

Uram, milyen fantasztikus ígéret azoknak a papoknak, akik hirdetik és magasztalják Irgalmadat! Támassz papokat, akik elfogadják csodálatos erejét, adj nyelvükre szavakat amelyek megérintik a hívek szívét. Kérlek, tedd meg, Uram; az Egyháznak és a világnak égetően szüksége van Irgalmadra! ✞

Categories
Augusztus

Szent Fausztina Naplójából – Augusztus 22.

Naplórészlet

Amikor egy nap a folyosón a konyhába mentem, e szavakat hallottam lelkemben: „Szüntelenül imádkozd azt a rózsafüzért, amit megtanítottam neked. Bárki, aki imádkozni fogja, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat. A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőövet.[*] Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét. Azt akarom, hogy az egész világ megismerje irgalmamat. Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket, akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt.” Jézus, Igazság és Élet, Mesterem, vezesd életem minden lépését a Te szent akaratod szerint. (Napló, 687)

Ima

Jézus, tanítsd meg a papokat szeretni és imádkozni az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét. Ajánlják a bűnösöknek, mint utolsó reményt az üdvösségre, és mindenkinek a halál órájában, hogy elnyerjék Irgalmadat. ✞

Secured By miniOrange