Categories
Február

Szent Fausztina Naplójából – Február 28.

Naplórészlet 

+ Ma e szavakat hallottam: „Látod, milyen gyenge vagy! Mikor is számíthatok majd rád?” –  (Napló, 722)

„Különleges segítségem nélkül még kegyelmeimet sem tudnád elfogadni – tudod, mi vagy.” (Napló, 738)

Jézus erre azt mondta: „Leányom, nem adtad oda nekem azt, ami igazán a tiéd.”

„Leányom, add nekem nyomorúságodat, mert az kizárólag a te tulajdonod.”(Napló, 1318)

Ima

Jézus, ismered a nyomorúságomat. Még csak irgalmasságodat sem tudom elfogadni segítséged nélkül. Jézus, segíts, hogy bízzak Benned és elfogadjam irgalmadat. ✞

Categories
Február

Szent Fausztina Naplójából – Február 27.

Naplórészlet 

+ Ma ezt hallottam: „A neked adott kegyelmek nemcsak neked szólnak, de sok-sok léleknek… Szívedben állandó lakhelyem van. Nyomorúságod ellenére, ami nagy, egyesülök veled. Elveszem nyomorúságodat, s irgalmamat adom neked. Minden lélekben végbeviszem az irgalom művét, s minél nagyobb bűnös valaki, annál nagyobb joga van irgalmasságomhoz. Kezem minden műve felett áll irgalmam. Aki bízik irgalmamban, nem vész el, mert minden ügye az enyém is, ellenségei pedig szétzúzódnak lábam zsámolyánál.” (Napló, 723)

Ima

Uram, Jézus, műveld az irgalmasság csodáit a nyomorultak lelkében, különösen a bűnben rekedtekben, mert nagy szükségük van a Te irgalmadra. Segíts mindannyiunknak bízni irgalmadban. ✞

Categories
Február

Szent Fausztina Naplójából – Február 26.

Naplórészlet 

A Szentáldozás után ezeket a szavakat hallottam: „Látod, mi vagy magadtól, de ne rémülj meg ettől. Ha feltárnám egész nyomorúságodat, s meglátnád, mi vagy, meghalnál a rémülettől. Mégis tudnod kell, hogy mi is vagy. Éppen azért, mert ilyen nyomorult vagy, tártam fel előtted irgalmam egész tengerét. Hozzád hasonló lelkeket keresek és kívánok, de ilyenek csak kevesen vannak. Irántam való nagy bizalmad késztet, hogy folyamatosan kegyelmekkel halmozzalak el. Bizalmad révén nagy és felfoghatatlan jogod van a szívemre. Szeretetem nagyságát, amit irántad érzek, nem bírnád elviselni, ha itt a földön teljes egészében feltárnám előtted. Gyakran fellebbentem előtted e titok leplének szegélyét, de tudd, hogy ez az én rendkívüli kegyelmem. Szeretetem és irgalmam nem ismer határokat.” (Napló, 718)

Ima

Szent Fausztina, imádkozz érettünk, hogy úgy bízzunk, mint te. Jézusba vetett nagy bizalmunk nyissa meg előttünk a kegyelmek egész tárházát. ✞

Categories
Február

Szent Fausztina Naplójából – Február 25.

Naplórészlet 

„Légy nyugodt, leányom, éppen egy ilyen nyomorúságos lélek által akarom kinyilatkoztatni irgalmam erejét.” (Napló, 133)

Ma kezdjük el a harmadik próbaidőt. (101) Malgorzata anyánál gyűltünk össze hárman, mert a többi nővér novíciátusban volt próbán. Malgorzata anya imával kezdte, és annak elmagyarázásával, mi a harmadik próba lényege, majd emlékeztetett rá, milyen nagy kegyelem az örök fogadalom. Hirtelen hangos sírásban törtem ki. Abban a pillanatban lelki szemeim előtt megjelent Isten minden kegyelme, nyomorúságosnak és hálátlannak éreztem magam Istennel szemben. A nővérek elkezdtek korholni, amiért sírva fakadtam, de a mesternő pártomat fogta, mondván, nem csodálkozik rajtam.

Az óra elteltével bementem a Legméltóságosabb Oltáriszentséghez, és mint a legnagyobb nyomorúság és semmiség, kértem az Úr irgalmát, gyógyítsa és tisztítsa meg szegény lelkemet. Mindjárt meghallottam a választ is: „Leányom, valamennyi nyomorúságod elégett szeretetem tüzében, mint egy szalmaszál, melyet leírhatatlan izzásba vetettek. Megalázkodásoddal irgalmasságom egész tengerét vonzod le magad és más lelkek számára.” Azt válaszoltam: „Jézusom, alakítsd szegény szívemet a Te isteni tetszésed szerint.”

(Napló, 178)

Ima

Urunk, Jézus, égesd el nyomorúságunkat irgalmas szereteted lángjában. Alázatosságunk vonzza Irgalmasságod egész tengerét ránk és más lelkekre. ✞

Categories
Február

Szent Fausztina Naplójából – Február 24.

Naplórészlet 

Egyszer, amikor a képet az Úrnapi körmenetben felállították az oltárra,176 s a pap a Legméltóságosabb Oltáriszentséget kitette az oltárra, és a kórus pedig elkezdett énekelni, a kép sugarai áthatoltak a Szent Ostyán, s szétterjedtek az egész világra. Én pedig ezeket a szavakat hallottam: „Általad fognak az irgalom sugarai – (184) úgy, ahogy ezen az Ostyán át – kiáradni az egész világra.” – E szavak hallatán mélységes öröm töltötte el a lelkemet. (Napló, 441)

1937.11.10. Amikor az anya megmutatta ezt a könyvecskét,362 amelyben megjelent az irgalmasság olvasója, litániája és kilencede, megkértem, hadd nézhessem meg közelebbről. Lapozása közben Jézus benső felismerésben részesített: „Ez a kép már sok lelket vonzott szeretetemhez. Irgalmam e művön keresztül működik a lelkekben.” Felismertem, hogy sok lélek nyerte el így Isten kegyelmét. (Napló, 1379)

Ima

Jézus, irgalmasságod sugarai hatoljanak át rajtam sok szükséget szenvedő lélekhez. Kívánom, hogy az irgalmasság e sugarai több lelket vonzanak szeretetedhez. ✞

Categories
Február

Szent Fausztina Naplójából – Február 23.

Naplórészlet 

Nagypéntek. Délután három órakor, amint a kápolnába léptem, a következő szavakat hallottam: „Azt kívánom, hogy ezt a képet nyilvánosan (173) tiszteljék.” – Láttam a haldokló Jézust nagy fájdalmak közt a kereszten. Szívéből ugyanolyan két sugár tört elő, mint a képen. (Napló, 414)

4.26. Pénteken az Ostra Brama-i ünnepségeken, amikor a képet felállították, jelen voltam egy prédikáción, amit a gyóntatóm168 mondott. A szentbeszéd Isten irgalmasságáról szólt, ez volt az első, amit Jézus már oly régóta kívánt. Mikor az atya Isten nagy irgalmáról szólt, megelevenedett a kép, s a sugarak behatoltak a jelenlévők szívébe. De nem egyenlőmértékben. Egyesek többet, mások kevesebbet kaptak belőle. Lelkem, amint Isten kegyelmét szemlélte, nagy örömmel telt el.

Hirtelen meghallottam ezeket a szavakat: „Te irgalmam tanúja vagy. Örökké úgy fogsz trónom előtt állni, mint irgalmam élő tanúja.”

(Napló, 417)

Ima

Jézus, miközben tisztelem a Te képedet, mint az Isteni Irgalmasságot, inspirálj, hogy tanúja legyek irgalmasságodnak. Álljak trónod előtt örökké, mint irgalmasságod élő tanúja. ✞

Categories
Február

Szent Fausztina Naplójából – Február 22.

Naplórészlet 

Egyszer azt mondta nekem Jézus: „Tekintetem ezen a képen olyan, mint tekintetem a kereszten.” (Napló, 326)

„Átadok az embereknek egy edényt, mellyel az irgalmasság forrásához jöhetnek kegyelmet meríteni. Ez az edény nem más, mint ez a kép a következő felírással: ‘Jézusom, bízom Benned.’ (Napló, 327)

Ima

Jézus, nézz rám a keresztről, hogy még jobban bízhassak Benned, valahányszor a Te képedre pillantok. Továbbra is a kegyelmek edényeként szeretnék ehhez a képhez eljutni. Szegezd tekintetemet Rád. ✞

Categories
Február

Szent Fausztina Naplójából – Február 21.

Naplórészlet 

„Tudd meg, hogy ha ennek a képnek a megfestését, s az irgalmasság egész művét elhanyagolod, az ítélet napján nagyszámú lélekért kell felelned.” (Napló, 154)

„Nem a színek és az ecsetvonások szépségében van ennek a képnek a nagysága, hanem az én kegyelmemben.” (Napló, 313)

Ima

Jézus, a képmásodból fakadó kegyelem által erősíts meg és ösztönözz arra, hogy sokaknak hirdessem irgalmadat. Mindig emlékeztess arra, hogy ennek a képnek a nagysága kegyelmedben rejlik. ✞

Categories
Február

Szent Fausztina Naplójából – Február 20.

Naplórészlet 

„A két sugár a vért és a vizet jelenti. – A halvány sugár a vizet, mely a lelkeket tisztítja meg; a piros a vért, ami a lelkek élete…

E két sugár irgalmam bensejéből tört elő, midőn a lándzsa haldokló szívemet megnyitotta a kereszten.

Ezen sugarak elrejtik a lelkeket Atyám haragja elől. Boldog, aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el. Azt kívánom, hogy a Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen.” (Napló, 299)

Ima

A Szívedből kitörő Vér és Víz, Jézus, védelmezzen és oltalmazzon Irgalmaddal. Akkor Isten igaz keze nem ér el engem. ✞

Categories
Február

Szent Fausztina Naplójából – Február 19.

Naplórészlet 

„A kép által osztott kegyelmekkel adok jelet az elöljáróknak.” (Napló, 51)

„Kívánom, hogy ez a kép a Húsvét utáni első vasárnap legyen kiállítva nyilvánosan! Ez a vasárnap az Irgalmasság ünnepe. A Megtestesült Ige által ismertetem meg irgalmam mélységét.” (Napló, 88)

Ima

Jézus, az Isteni Irgalmasság képén keresztül, add tudtomra nekem Irgalmasságod végtelen mélységét. Ez a kép legyen nyilvánosan látható az Irgalmasság vasárnapján minden gyülekezetben szerte a világon. ✞

Secured By miniOrange