Categories
Május

Naplórészlet – Május 31.

Naplórészlet

“Ó, milyen fájdalmas számomra, hogy a lelkek a Szentáldozásban oly kevéssé egyesülnek velem. Várom a lelkeket, de ők oly közömbösek irántam. Gyengéden és igazán szeretem őket, s ők nem hisznek nekem. Kegyelmekkel akarom elárasztani őket – s ők nem akarják elfogadni ezeket. Úgy bánnak velem, mint valami holt dologgal, pedig (60) szívem tele van szeretettel és irgalommal. Hogy legalább egy kissé megismerd fájdalmam, képzelj el egy anyát, aki nagyon szereti a gyermekeit, de a gyerekek nem törődnek anyjuk szeretetével. Elmélkedj a bánatán, senki sem vigasztalja meg őt. Ez csak halvány mása szeretetemnek.” (Napló, 1447)

Ima

Jézus, azért imádkozom, hogy a lelkes és szeretetteljes Szentáldozásom vigasztalást nyújtson neked. El sem tudom képzelni a fájdalmadat, amikor a lelkek közömbösen fogadnak. Segíts nekem, hogy mélyebben és gyengédebben szeresselek. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 30.

Naplórészlet

“Ó, milyen fájdalmas számomra, hogy a lelkek a Szentáldozásban oly kevéssé egyesülnek velem. Várom a lelkeket, de ők oly közömbösek irántam. Gyengéden és igazán szeretem őket, s ők nem hisznek nekem. Kegyelmekkel akarom elárasztani őket – s ők nem akarják elfogadni ezeket. Úgy bánnak velem, mint valami holt dologgal, pedig (60) szívem tele van szeretettel és irgalommal. Hogy legalább egy kissé megismerd fájdalmam, képzelj el egy anyát, aki nagyon szereti a gyermekeit, de a gyerekek nem törődnek anyjuk szeretetével. Elmélkedj a bánatán, senki sem vigasztalja meg őt. Ez csak halvány mása szeretetemnek.” (Napló, 1447)

Ima

Jézus, segíts nekem és mindazoknak, akik befogadnak téged a Szentáldozásban, hogy nagyobb bizalom és szeretet növekedjen bennünk . Legyen ez örök dicsőségedre. Add, hogy a veled való közösségünk valóban „közös egyesülés Krisztusban” legyen, és nagy örömet okozzon mindannyiunknak. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 29.

Naplórészlet

Ahogy elmélyedtem az imában, lélekben a kápolnában találtam magam, s láttam az Oltáriszentségben kitett Jézust. A monstrancia helyett megláttam az Úr dicsőséges arcát, aki azt mondta: „Amit te most valóságosan látsz, ezek a lelkek a hit által látják. Mily kedves nekem nagy hitük. Látod, hogy bár látszólag az életnek nyoma sincs bennem, de valójában teljes egészében jelen van minden ostyában. De ahhoz, hogy hatni tudjak a lelkekre, hinniük kell bennem. Ó, milyen kedves nekem az élő hit.” (Napló, 1420)

Ima

Jézusom, hiszek, de növeld a hitemet, hogy még jobban kedves legyek előtted minden szentáldozásban. Lássam a hit szemével, hogy valóban jelen vagy a Szent Eucharisztiában. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 28.

Naplórészlet

„Így van, minden ostyában ugyanúgy benne vagyok, de nem minden lélek fogad be engem olyan élő hittel, mint te, leányom. Ezért nem tudok úgy működni lelkükben, mint benned.” (Napló, 1407)

Ima

Jézus, ébressz bennem élő hitet, így szabadon cselekedhetsz a lelkemben, Szent Akaratod szerint. Azt akarom, hogy szabadon cselekedhess a lelkemben, mint Szent Fausztina lelkében. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 27.

Naplórészlet

XI.19. Ma Szentáldozás után Jézus közölte velem, mennyire vágyik az emberek szívébe jönni. – „Egyesülni akarok az emberi lelkekkel. Gyönyörűség számomra összekapcsolódni a lelkekkel. Tudj róla, leányom, hogy amikor az emberek szívébe betérek a Szentáldozásban, kezeim telve vannak kegyelemmel, amit a lelkeknek akarok adni. De ők nemfigyelnek rám, egyedül hagynak engem, és mással foglalkoznak. Ó, annyira szomorú vagyok, hogy a lelkek nem ismerték fel a Szeretetet. Úgy viselkednek velem, mint valami élettelen dologgal.” (Napló, 1385)

Ima

Jézus, szeretnék egyesülni Veled minden Szentáldozásban, és minden kegyelmedet nagy hévvel fogadni. Figyelmes akarok lenni Irántad. Lelkesedésem kárpótoljon azokért, akik holt tárgyként kezelnek téged! ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 26.

Naplórészlet

1937.9.19. Ma így szólt hozzám az Úr: „Leányom, írd, hogy nagyon fáj nekem, ha a szerzetes lelkek a szeretet szentségét csupán megszokásból veszik magukhoz, mintha nem különböztetnék meg ezt a táplálékot. Szívükben nem találok sem hitet, sem szeretetet. Csak viszolyogva térek be ilyen lelkekhez. Jobb lenne, ha nem fogadnának magukba.” (Napló, 1288)

Ima

Jézus, legyen az én szeretetem, hitem és buzgalmam, ahogy Téged fogadlak a Szent Eucharisztiában, lelkes imádság a közönyös lelkekért – hogy ne okozzanak fájdalmat. Lobbanjon lángra szívük szeretettel Irántad. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 25.

Naplórészlet

Ma reggel különös élményben volt részem. Megállt az órám, nem tudtam mikor kell felkelnem. Fájt volna elmulasztanom a Szentáldozást. Sötét volt, nem tudtam kitalálni, mikor kell felkelnem. Felöltöztem, elvégeztem az elmélkedést, s elmentem a kápolnába. Minden be volt még zárva. Csend volt. Elmélyedtem az imában, főleg a betegekért. Most látom, mennyire szükségük van a betegeknek az imára. Végül kinyílt a kápolna. Elfárasztott az ima, mert nagyon kimerült voltam. Áldozás után rögtön visszatértem magányomba. Akkor megláttam az Urat, aki azt mondta: „Tudd, leányom, hogy kedves nekem szíved izzása. S ahogy te kívánsz vágyódva egyesülni velem a Szentáldozásban, úgy akarom én is neked adni teljesen magamat. Buzgalmad jutalmául (214) pihenj meg a szívemen!” Ebben a pillanatban lelkem elmerült az Ő Lényében, egyetlen Kincsemben, mint egy csepp a feneketlen óceánban. Ugyanakkor megláttam, hogy Isten az Ő nagyobb dicsőségére megenged bizonyos nehézségeket. (Napló, 826)

Ima

Jézus, gyújtsd meg a szívemet, hogy nagyobb vágyakozással és hévvel fogadjalak Téged. Eucharisztikus jelenléted legyen a jutalmam. Hadd pihenjek a szíveden. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 24.

Naplórészlet

Csütörtökön, ahogy a cellámba mentem, nagy fényben megláttam magam felett egy Szent Ostyát. Meghallottam egy hangot is, ami úgy tűnt, az Ostya felett szólalt meg: „A Szent Ostyában van a te erőd, ő fog megvédeni.” – Itt eltűnt a látomás, de lelkemet csodálatos erő és megvilágosodás töltötte be: Isten iránti szeretetünk az Ő akaratának megvalósításán alapszik. (Napló, 616)

Ma a rózsafüzér ima alatt hirtelen megláttam a cibóriumot a Legszentebb Oltáriszentséggel. Az edény nyitva állt, jól megtöltve Ostyákkal. Egy hang hallatszott belőle: „Ezeket az Ostyákat azok a lelkek vették magukhoz, akik a te szenvedéseid árán és imáid segítségével tértek meg.” Itt gyermekként éreztem meg Isten jelenlétét – valóban úgy éreztem magam, mint egy gyermek. (Napló, 709)

Ima

Jézus, az Eucharisztia legyen az én erőm az élet harcában és a lelkekért való közbenjárásom ereje. Segíts, hogy felajánljam neked a kis szenvedéseimet a lelkek üdvéért. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 23.

Naplórészlet

„Mindig benn vagyok a szívedben, nemcsak akkor, amikor a Szentáldozásban magadhoz veszel, hanem mindig.” – Nagy örömben éltem át ezeket az Ünnepeket. (Napló, 575).

Tudd meg, leányom, nagyobb szomorúságot okoztál azzal, hogy nem egyesültél velem a Szentáldozásban, mint ezzel a kis vétséggel.” (Napló, 612).

Ima

Jézus, köszönöm állandó jelenlétedet a szívemben, még akkor is, ha a szívemet sötétség borítja. Kérlek add, hogy ne bántsalak azzal, hogy kételkedem abban, hogy mindig velem vagy. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 22.

Naplórészlet

„Olyan szeretettel közelíts minden nővérhez, amilyennel hozzám közeledel! Minden, amit nekik teszel – nekem teszed.” (Napló, 285).

Szokásban van nálunk, hogy Újévkor egy különleges védőszentet 152 sorsolunk magunknak egész évre. Reggel a szemlélődéskor feltámadt bennem a titkolt vágy, bárcsak az Eucharisztikus Jézus lenne ez évi különleges patrónusom, akár az előző évben. Elrejtettem Jegyesem elől ezt a vágyamat, mindenről beszéltem Vele, csak arról nem, hogy Őt akarom oltalmazómnak. Amikor reggelizni mentünk az étterembe, az áldás után mindjárt elkezdtük kihúzogatni a védőszentek képecskéit. Amint közeledtem a képekhez, melyeken fel voltak tüntetve a patrónusok, habozás nélkül kihúztam egyet, (152) de önmegtagadásból nem olvastam el rögtön a feliratot. Ekkor már hallottam is lelkemben: „Én vagyok a védőszented, olvasd!” Rögtön megnéztem a feliratot: „Védőszent az 1935. évre: – A Legszentebb Oltáriszentség.” Szívem megremegett az örömtől. (Napló, 360).

Ima

Jézus, segíts kegyelmeddel, hogy minden testvéremhez ugyanazzal a szeretettel forduljak, mint Hozzád a Szent Eucharisztiában. Milyen csodálatos lenne ez a kegyelem. ✞

Secured By miniOrange