Categories
Április

Naplórészlet – Április 17.

“Buzdítsd a lelkeket irgalmasságom rózsafüzérének imádkozására.”

Naplórészlet

“Leányom, buzdítsd a lelkeket irgalmasságom rózsafüzérének imádkozására, amit neked adtam! Úgy tetszik nekem, hogy megadjak nekik mindent, amit ezzel az imával kérnek tőlem. A megrögzött lelkeket békével töltöm el, ha ezt az imát elmondják, és boldog lesz haláluk órája. Írd a bánatos lelkeknek! Ha látják, és beismerik súlyos vétkeiket, s meglátják teljes terjedelmében egész nyomorúságukat, ne essenek kétségbe, hanem bizalommal vessék magukat irgalmam karjaiba, mint a gyermek szerető anyja karjába. (125) Ezeknek a lelkeknek előjoguk van részvevő szívemre, s nagy irgalmamra. Mondd el nekik, hogy nem csalódik, s meg nem szégyenül egyetlen lélek sem, aki irgalmamhoz folyamodik. Különös tetszésemet lelem abban a lélekben, aki jóságomban bízik. Írd! Ha az irgalmasság rózsafüzérét a haldokló mellett imádkozzák, köztük és Atyám közt nem igazságos Bíróként, hanem irgalmas Megváltóként fogok állni.” (Napló, 1541).

Ima

Urunk, Jézus, segíts, hogy ne csak neked tetszek azzal, hogy az Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozom, hanem másokat is buzdítsak az imádkozására. Add, hogy minél több lélek naponta imádkozza, legfőképpen a haldoklók üdvére. ✞

Secured By miniOrange