Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 31.

Naplórészlet 

Ezt a felajánlást mindennap meg fogom ismételni azzal az imádsággal, melyet Te magad tanítottál nekem, Jézusom:

„Ó, Jézus Szívéből az irgalom forrásaként fakadó Vér és Víz, bízom Benned.” (Napló, 309)

„Részt adok neked az emberi nem megváltásából. Enyhülésem vagy haláltusám percében.” (Napló, 310)

Ima

Jézus, megtanítottad Szent Fausztinát, hogy naponta újítsa meg áldozatát a bűnösökért, és így vegyen részt az emberiség megváltásában a bizalom imája által: „Ó, Jézus Szívéből az irgalom forrásaként fakadó Vér és Víz, bízom Benned.” (Napló, 309). Segíts, hogy még jobban bízzak Benned! ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 30.

Naplórészlet 

„Ne csodálkozz, ha néha ártatlanul meggyanúsítanak. Irántad való szeretetből én ittam ki először az ártatlanul szenvedők kelyhét.” (Napló, 289)

1934. Nagycsütörtök. Jézus ezt mondta: „Azt akarom, hogy áldozatul ajánld fel magad a bűnösökért, különösen azokért, akik elvesztették reményüket Isten irgalmában.” (Napló, 308)

Ima

Jézus, értünk való szenvedéseid érdemei által, segíts azokon, akiket igazságtalanul vádolnak és remény nélkül szenvednek. Adj nekik bátorságot, Uram, hogy elviseljék szenvedéseiket a Te és a lelkek iránti szeretetből. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 29.

Naplórészlet 

„Oly tisztának s őszintének látom szenvedésed, hogy megadom néked a szüzek közti elsőséget. Te vagy szenvedésem megtiszteltetése és dicsősége. Látom lelked minden megalázását, semmi sem kerüli el figyelmemet. – Az alázatosokat felemelem egészen a trónomig, mert így akarom.” (Napló, 282)

Ima

Jézus, Szent Fausztina közbenjárására, segíts, hogy megalázkodjunk szenvedéseinkben, és emelj fel minket trónusodhoz. Lássuk dicsőségedet, Urunk, szenvedéseink közepette is. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 28.

Naplórészlet 

„Szívemben nagy irgalom ébredt irántad, legdrágább gyermekem, amikor megláttalak darabokra tépetten a nagy fájdalomtól, amellyel vétkeidet sirattad.” (Napló, 282)

Ima

Jézus, megígérted Szent Fausztinának, hogy a bűnösnek van legnagyobb joga a Te irgalmadhoz (lásd Napló, 723, 1146, 1275). Könyörülj, Uram, mindazokon, akik bűnbánatra és megújulásra törekszenek. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 27.

Naplórészlet 

„Hirdesd, hogy Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom. Kezem minden művét irgalmasságom koronázza meg.” (Napló, 301)

Ima

Jézus, add kérlek, hogy a legnagyobb bizalommal vessük magunkat irgalmadba. Hirdessük rendíthetetlenül irgalmadat az egész emberiségnek. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 26.

Naplórészlet 

„Gyermekem, legjobban szenvedéseidben tetszel nekem. Fizikai vagy erkölcsi szenvedéseidben ne keresd a teremtmények részvétét, leányom. Azt akarom, hogy szenvedéseid illata tiszta maradjon, ne vegyüljön bele semmi más. Azt akarom, hogy ne csak a teremtményektől szakadj el, de saját magadtól is. Leányom, gyönyörködni akarok szíved szeretetében – abban a tiszta, szűzi, sértetlen szeretetben, melyet semmi sem homályosít el. Leányom, minél jobban megszereted a szenvedést, annál tisztább lesz szereteted irántam.” (Napló, 279)

Ima

Jézus, ajánlják fel a szenvedők a fájdalmaikat a Tiéddel egyesítve – mint a tömjén tiszta és hamisítatlan illata – mindezt a lelkekért. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 25.

Naplórészlet 

„Szívem gyönyörűsége vagy, mától minden tettedben, még a legapróbban is tetszésemet lelem.”  (Napló, 137)

„Leányom, gondolkozz el ezeken a szavakon: a bajban hosszabban imádkozott.” (Napló, 157)

Ima

Jézus, amikor Szent Fausztina beleegyezett az áldozatba, amit teljes szívéből kértél tőle, megáldottad (lásd Napló, 137.). Abban a pillanatban úgy érezte, „átlényegült”. Jézus, kérlek, segíts minden szenvedőnek, hogy elfogadja akaratodat, és áldd meg őket szeretetteljes jelenléteddel! ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 24.

Naplórészlet 

„Nem magadért élsz, hanem a lelkekért. Szenvedéseid más lelkek hasznára válnak. A te hosszan tartó szenvedésed világosságot és erőt ad nekik, hogy elfogadják akaratomat.”  (Napló, 67)

Ima

Jézus, segíts nekem és a szenvedő lelkeknek elfogadni akaratodat. Taníts meg minket, Uram, a szenvedés értékére és hasznára a lelkek számára. Emlékeztessen bennünket, hogy nem magunknak élünk. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 23.

Naplórészlet 

Ma, a Szentáldozás után, azt mondta az Úr: „Leányom, gyönyörűség veled egyesülnöm. A legnagyobb tiszteletet azzal adod meg nekem, ha akaratom alá rendeled magad. Ezáltal az áldások tengerét vonod le magadra. Nem találtál volna nálam különösebb tetszésre, ha nem akaratom szerint élnél.”  (Napló, 954)

1937.2.15. Ma lelkemben a következő szavakat hallottam: „Atyámnak tetsző szent ostya! Tudd meg, leányom, hogy az egész Szentháromság különös tetszését találja benned, mert kizárólag Isten akarata szerint élsz. Semmilyen áldozat sem hasonlítható ehhez.” (Napló, 955)

Ima

Ó, édes Vendégem! Érted minden áldozatra kész vagyok, de Te tudod, (300) hogy csupa gyengeség vagyok, Veled mégis mindent meg tudok tenni. Ó, Jézusom, könyörgök Hozzád, maradj minden pillanatban velem. ✞ (Napló, 954)

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 22.

Naplórészlet 

A szentmise alatt buzgón imádkoztam, hogy Jézus legyen minden szív Királya, hogy Isten kegyelme világítson minden lélekben. Ekkor megpillantottam Jézust úgy, ahogyan a képen van lefestve. Így szólt hozzám: „Lányom, akkor tanúsítod irántam a legnagyobb tiszteletet, ha kívánságaimat hűségesen teljesíted.” (Napló, 500)

Az elmélkedés alatt e szavakat hallottam: „Leányom, legnagyobb tiszteletet azzal tanúsítasz irántam, ha türelmesen követed akaratomat. Ezáltal oly nagy érdemet nyersz, amelyet sem böjttel, sem önmegtagadásokkal nem érnél el. Tudd meg, leányom, ha akaratodat az enyém alá rendeled, nagy tetszésemet találom benned. Kedves nekem ez az áldozat, édességgel teljes, és ereje van…” (Napló, 904)

Ima

Jézusom, a legnagyobb dicsőséget akarom adni Neked azzal, hogy hűségesen teljesíted vágyaidat, és így tetszek neked. Legyen áldozatom öröm Neked, Uram. ✞

Secured By miniOrange