Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 31.

Naplórészlet 

„Leányom, a mostani elmélkedés alatt gondolj a felebaráti szeretetre. Felebaráti szeretetedet az én szeretetem irányítja-e? Imádkozol-e ellenségeidért? Jót kívánsz-e azoknak, akik valamilyen módon megszomorítottak vagy megbántottak?

Tudd, hogy ha valamely lélekkel (125) jót teszel, úgy veszem, mintha nekem tetted volna.”

(Napló, 1768)

Ima

Jézus, segíts imádkozni ellenségeimért és azokért, akik fájdalmat okoztak nekem. Taníts meg élni a Te igéddel: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tettétek” (Mt 25, 40). ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 30.

Naplórészlet 

+ Ma Jézus egy szegény fiatalember alakjában jött a portára. … Valami meleg ételt kért. … Keresgélés közben találtam egy kis levest. Megmelegítettem, tördeltem bele egy kis kenyeret, s így adtam a szegény fiúnak, aki megette. Abban a pillanatban, amikor elvettem tőle az edényt, tudomásomra hozta, hogy Ő az ég és föld Ura. Ahogy megláttam, ki Ő, eltűnt a szemem elől. Midőn visszatértem cellámba, elgondolkodtam a történteken. Ekkor meghallottam lelkemben: „Leányom, meghallottam a szegények áldásait, akik a portáról eljövet áldanak engem. Az engedelmesség keretein belüli irgalmad megtetszett nekem, azért elhagytam trónomat, hogy megízleljem irgalmad gyümölcsét.” (Napló, 1312)

Most meghallottam a szavakat: „Örülök, hogy úgy viselkedtél, mint igazi leányom. Légy mindig irgalmas, amint én is az vagyok. Irántam való szeretetből szeress mindenkit, még legádázabb ellenségedet is, hogy szíved hűen tükrözze (69) irgalmamat.” (Napló, 1695)

Ima

Uram, Jézus, segíts, hogy „irgalmas legyek, ahogy a Te Atyád is irgalmas” (Lk 6,36). Legyek mindig irgalmas – mindig, mindenhol és mindenkivel. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 29.

Naplórészlet 

Megértettem, Uram, szavaid, mint ahogy az irgalmasság széles terjedelmét is, melynek világítania kell lelkemben. – Jézus: „Tudom, leányom, hogy megérted szavaimat, s mindent megteszel, amit tudsz – de írd fel a lelkek részére, akik időnként azért aggódnak, mert nincsenek anyagi javaik, amivel irgalmasságot gyakorolhatnának: nagyobb értéke van a lelki irgalmasságnak, amihez nincs szükség sem engedélyre, sem tartalékokra. Minden lélek rendelkezésére áll. Az a lélek, aki nem gyakorol irgalmat, az utolsó ítélet napján nem fog részesülni az én irgalmamban sem. Ó, ha a lelkek tudnának örök kincseket gyűjteni, nem részesülnének ítéletben – mert az irgalommal megelőznék ítélkezésemet.” (Napló, 1317)

Ima

Jézus, köszönjük, hogy Szent Fausztinán keresztül megtanítottál minket a „lelki irgalmasságra”, amikor nincs adható anyagi javank. Mindig bátoríthatunk másokat szavunkkal, imádságunkkal és kedvességünkkel – és különösen szeretettel végzett áldozattal, amelyet Te, Jézus, a lélekben való irgalmasság gyakorlásának neveztél (Napló, 1316). ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 28.

Naplórészlet 

1937.9.6. Ma megváltozott a feladatköröm. A kertből a porta remeteségébe (341) helyeztek át. Rövid beszélgetésre betértem az Úrhoz. Kértem áldását és kegyelmét a rám bízott új feladat hűséges teljesítéséhez. Ekkor hallottam a következő szavakat: „Leányom, én mindig veled vagyok; alkalmat adtam neked irgalmas cselekedetek gyakorlására, melyeket engedelmességben fogsz végezni. Nagy örömet okozol nekem, ha esténként ennek a feladatnak részleteiről beszámolsz majd nekem.” Éreztem, hogy Jézus új kegyelmet adott a feladat teljesítéséhez, ennek ellenére mélyebben bezárkóztam szentséges Szívébe. (Napló, 1267)

Ima

Jézus, kérlek, adj lehetőséget az irgalmasság gyakorlására. Nyisd ki a szemem és a fülem a körülöttem lévők igényeire. Vezess engem mélyebben mindenki iránt szerető és irgalmas Szívedbe. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 27.

Naplórészlet 

Az orvos nem engedte meg, hogy a Passióra (304) a kápolnába menjek, pedig nagyon vágyódtam rá. A szobámban imádkoztam. Ekkor meghallottam a csengőt a szomszéd szobából. Bementem, s szeretetszolgálatot nyújtottam ennek a súlyos betegnek. (8) Mikor visszatértem szobámba, megpillantottam Jézust, aki azt mondta: „Leányom, ezzel aszolgálattal nagyobb örömet okoztál nekem, mint ha sokáig imádkoztál volna.” Azt válaszoltam: „Nem Neked szolgáltam, ó, Jézusom, hanem annak a betegnek.” Erre Jézus így felelt: „Igen, leányom, bármit teszel felebarátodnak – nekem teszed.” (Napló, 1029)

Ima

Köszönjük, Jézus, hogy megtanítottál minket Szent Fausztinán keresztül: Bármit teszel felebarátodért, értem teszed (lásd Mt 25,40). Segíts nekünk, Urunk, Jézus, hogy az irgalmasság cselekedeteivel válaszoljunk, amikor megjelensz a rászorulók álruhájában, ahogyan Kalkuttai Boldog Teréz anya tette. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 26.

Naplórészlet 

 „Igen, a Húsvét utáni első vasárnap Irgalmasságom ünnepe, de tettekre is szükség van. Azt akarom, hogy tiszteljék irgalmasságomat az ünnep megtartásával és a megfestett kép tisztelete által. A kép, amely révén sok kegyelmet adok a lelkeknek, emlékeztessen irgalmam követelményeire, mert a legerősebb hit sem (163) segít cselekedetek nélkül.” (Napló, 742)

Ima

Ó, Jézusom, mindenben Te támogass engem, mert látod, milyen kicsiny vagyok. Ezért hagyatkozom egyedül a Te jóságodra, Istenem. (Napló, 742). ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 25.

Naplórészlet 

 „Leányom, ha általad kívánom az emberektől irgalmam tiszteletét, legelőször neked kell kitűnnöd irgalmam iránti bizalmaddal. Az irántam való szeretetből fakadó irgalmasság cselekedeteit kívánom tőled. Felebarátaid iránt mindig és mindenhol irgalmasságot kell tanúsítanod. Ez elől nem térhetsz ki sem kényszerre hivatkozva, sem kifogással, sem bocsánatkéréssel. 

Három módot adok neked, hogyan tanúsíts irgalmasságot felebarátaid iránt: első: – a cselekedet; második: – a szó; harmadik: – az imádság. E három fokozat tartalmazza az irgalmasság teljességét, egyúttal megdönthetetlen bizonyítéka az irántam tanúsított szeretetnek. Ezáltal dicséri és tiszteli a lélek irgalmamat.” (Napló, 742)

Ima

Jézus, segíts, hogy válaszoljak az irgalmas cselekedetekre vonatkozó követelésedre. Tölts el engem felebarátom iránti szereteteddel. Segíts, hogy kimutassam irántad érzett szeretetemet azzal, hogy irgalmasságot tanúsítok felebarátom iránt három módon: cselekedettel, szóval és imával. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 24.

Naplórészlet 

 „Írd! Háromszorosan szent vagyok, s irtózom a legkisebb bűntől is. Nem tudom szeretni azt a lelket, akit beszennyez a bűn. Ha azonban bánatot érez, nagylelkűségem határtalanná válik iránta. Irgalmam elborítja, s megigazulttá teszi őt. Irgalmam követi a bűnösöket, bárhol is járjanak, és szívem örül, ha visszatérnek hozzám. Elfelejtem a keserűséget, amellyel átitatták szívemet, és örülök visszatérésüknek.”  (Napló, 1728)

Az Úr azt mondta: „Térj be gyakran a tisztítótűzbe, ott nagy szükségük van rád!” Ó, Jézusom! Megértem e szavak jelentőségét, de engedd meg, hogy előbb irgalmad kincseihez (98) folyamodjak. (Napló, 1738)

Ima

Ó, Szent Isten, irtózol a lelkek legkisebb bűnétől is. Hallgasd meg könyörgésemet irgalmasságodért nekünk, földi bűnösöknek és a purgatóriumban élőknek. Tisztíts meg minket, miközben megtérünk és visszatérünk Hozzád. A visszatérésünk adjon neked örömet. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 23.

Naplórészlet 

Nagypéntek. Láttam a megkínzott Urat, aki még nem volt ráfeszítve a keresztre. Még a felfeszítés előtt ezt mondta nekem: „Te vagy az én szívem, beszélj irgalmamról a bűnösöknek!” Megismertette velem az Úr irgalmának egész mélységét a lelkek iránt. Rájöttem, hogy az, amit eddig felírtam, csak egy csepp az egészből. (Napló, 1666)

E szavakat hallottam: „Ha kezeimet nem kötnéd meg, sok büntetést küldenék a földre. Leányom, tekinteted lefegyverzi haragomat. Bár ajkaid hallgatnak, mégis oly erősen kiáltasz hozzám, hogy megrendül az egész menny. Nem tudok elmenekülni kérésed elől, mert nem valahol távol üldözöl kéréseddel, hanem saját szívedben.” (Napló, 1722)

Ima

Jézus, Szent Fausztina közbenjárására taníts meg, hogyan könyörögjek irgalmasságért az egész világnak, és hogyan rengessem meg az egész mennyet, ahogyan ő tette! Add nekem, Uram, Szívedet, hogy jobban meg tudjam érteni a lelkek iránti irgalmasságod teljes mélységét. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 22.

Naplórészlet 

Azt mondta az Úr: „Minden egyes lélek elvesztése gyászba borít engem. Mindig megvigasztalsz, ha (36) a bűnösökért imádkozol. Legkedvesebb dolog előttem az ima – a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom.” (Napló, 1397)

1938.3.25. Ma megpillantottam a szenvedő Jézust. Fölém hajolt, s halkan azt suttogta: „Leányom, segíts nekem lelkeket menteni!” Ekkor lelkem megtelt izzó szeretettel a lelkek megmentéséért. Midőn magamhoz tértem, tudtam, (34) milyen módon menthetek lelkeket, és felkészültem a még nagyobb szenvedésekre. (Napló, 1645)

Ima

Jézus, segíteni akarok „halálos szomorúságodon”, amelyet minden lélek elvesztése okoz. Adj nekem olyan „égő vágyat a lelkek megmentésére”, mint Szent Fausztináé. Add meg nekem a kegyelmeket, hogy szenvedjek is a bűnösök megtéréséért. ✞

Secured By miniOrange