Categories
Május

Naplórészlet – Május 11.

„Nézd, és lásd az emberi nemet!”

Naplórészlet

Majd így szólt: „Nézd, és lásd az emberi nemet jelen állapotában!” Abban a pillanatban iszonyú dolgokat láttam. A hóhérok abbahagyták az ostorozást, s mások jöttek helyükbe folytatni. Megragadták az ostorokat, s irgalmatlanul verték az Urat. Ezek papok, szerzetesek, apácák s magas rangú egyházi személyek voltak. Ezen nagyon csodálkoztam. Majd különböző korú és rangú világiak csatlakoztak hozzájuk – valamennyi kitombolta dühét az ártatlan Jézuson. Ezt látván szívemet agónia fogta el. A hóhérok ostorozása alatt Jézus hallgatott, s a messzeségbe nézett, de amikor a fent említett lelkek verték, lehunyta szemeit, s halk, de nagyon fájdalmas sóhaj szakadt fel a Szívéből. Az Úr megismertette velem részletesen, mily hatalmas a gonoszsága ezeknek a hálátlan lelkeknek: „Nézd, íme a kínszenvedés, amely meghaladja halálom fájdalmát.” Elnémultak ajkaim, s érezni kezdtem (186) magamban is az agóniát. (Napló, 445).

Ima

Jézus, lásd az emberi nemet jelenlegi állapotában! Mi továbbra is ostorozunk. Legyen szívem fájdalma a fájdalmaid miatt vigasztalás szíved számára. ✞

Secured By miniOrange