Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 30.

Naplórészlet 

1935.1.4. Borgia anya első rendi káptalanja 149

Ezen a káptalanon az anya 150 a hitéletet és a kis dolgokban való hűséget hangsúlyozta. A káptalan felénél a következő szavakat hallottam: „Kívánom, hogy nagyobb legyen a hitetek az adott pillanatokban. Menyasszonyomnak a legkisebb dolgokban való hűsége nagy örömömre szolgál!” Ránéztem a keresztre, s láttam, hogy Jézus fejét a refektórium felé fordította, s ajkai mozogtak. (Napló, 1784)

Ima

Drága Jézusom, vágyom arra, hogy hűségesebb legyek Hozzád, még a legapróbb dolgokban is, mindennapi életemben. Arra vágyom, hogy egységben éljek Veled, és szíved öröme legyek. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 29.

Naplórészlet 

„Bensőmben túlcsordul irgalmam, s kiárad mindenre, amit teremtettem. Gyönyörűség nekem az emberek lelkén munkálkodni, irgalmammal eltölteni (133) s megigazulttá tenni őket. Királyságom a földön van – életem pedig az emberi lelkekben. Írd, Szívem titkárnője! Közvetlenül én vagyok a lelkek vezére – közvetve pedig a pap által vezetem őket, szentségre vezetem mindannyiukat olyan úton, amit egyedül csak én ismerek.” (Napló, 1784)

Ima

Jézus, legyen teljes örömöd, töltsd be irgalmaddal a benned bízó lelkeket. Vezessen mindnyájunkat a szentségre az egyedül általad ismert úton. Te vagy lelkem lelki vezetője. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 28.

Naplórészlet 

Ma egy hosszabb beszélgetés során azt mondta nekem az Úr: „Mennyire vágyódom a lelkek üdvösségére! – Legkedvesebb titkárnőm, írd! Isteni életemet akarom önteni az emberek lelkébe, s szentté kívánom tenni őket, bárcsak elfogadnák kegyelmeimet. A legnagyobb bűnösök is nagy szentségre jutnának, ha bíznának irgalmamban.” (Napló, 1784)

Ima

Uram Jézus, milyen erő van ebben a szóban: „bárcsak”. Szeretnél megszentelni engem és minden lelket, ha hajlandóak lennénk elfogadni kegyelmedet – bárcsak bíznánk irgalmadban! ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 27.

Naplórészlet 

+ Konferencia az irgalomról

„Imádkozz, amennyit csak bírsz a haldoklókért, esdd ki részükre az irgalmamba vetett bizalmat. Nekik van a legnagyobb szükségük erre a bizalomra, de a legkevesebb van bennük. Tudd meg, hogy némely lélek csak az utolsó pillanatban mondott imádságodnak köszönheti örök üdvösségét.” (Napló, 1777)

„Ismered irgalmam egész mélységét, (129) meríts hát belőle magadnak, de főleg a szegény bűnösöknek. Előbb semmisül meg a föld s az ég, mintsem irgalmam ne fogna át egy bízó lelket.” (Napló, 1777)

Ima

Jézus, taníts meg imádkozni a haldoklókért. Szerezzem meg számukra az irgalmadba vetett bizalom kegyelmét az utolsó pillanatokban: „Jézus, bízom benned!”

Uram Jézus, segíts tanítani a szegény bűnösöket, hogy bízzanak benned.
És mindannyian „Bízzunk még jobban Jézusban!” ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 26.

Naplórészlet 

+ Konferencia az irgalomról

„Leányom, azt akarom, hogy szíved irgalmam lakhelye legyen. Azt akarom, hogy ez az irgalom szíveden át áradjon az egész világra. Aki hozzád közelít, ne távozzon Tőled irgalmam iránti bizalom nélkül, amit annyira óhajtok a lelkekért.” (Napló, 1777)

Ima

Jézusom, teljesüljenek bennem a vágyaid Szent Fausztina iránt. Én is arra vágyom, hogy szívem legyen kegyelmed maradandó helye, hogy az kiáradjon az egész világra, és a lelkek megtanuljanak bízni benned! ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 25.

Naplórészlet 

+ Konferencia az irgalomról

„Tudd meg, leányom, a szívem csupa irgalom. Az irgalomnak ebből a tengeréből áramlik a kegyelem az egész világra. Egyetlen hozzám közelítő lélek se távozik vigasz nélkül. Minden nyomorúság elsüllyed irgalmamban, s minden megváltó és megszentelő kegyelem ebből a forrásból buzog.” (Napló, 1777)

Ima

Köszönöm, Jézus, ezt a csodálatos tanítást irgalmadról! Köszönöm Szívedet, amely maga az irgalom, az irgalmasság tengere, az irgalmasság forrása, amelyből minden üdvözítő és megszentelő kegyelem árad! Add, hogy én és mindenki, aki közeledik hozzád, elmerülhessünk irgalmad tengerében. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 24.

Naplórészlet 

„Minden erőd az akaratodban van, így az ellentétes érzelmek az áldozatot szememben nem csökkentik, ellenkezőleg, növelik értékét. Tudd meg, hogy tested, lelked gyakran tűzben fog szenvedni. Bár némely órában nem fogsz érezni engem, de én mindig veled leszek. Ne félj, kegyelmem veled marad …” (Napló, 1767)

Ima

Jézus, a szenvedés közepette halljam ígéreted szavait: Mindig veled leszek. Ne félj; Kegyelmem veled lesz. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 23.

Naplórészlet 

„Most megtanítalak, hogyan (124) végezd ezt az áldozatot hétköznapjaidban, hogy megóvjalak a képzelgésektől. Minden fájdalmat szeretettel fogadj. Ne aggódj, ha olykor kedvetlenséget és viszolygást érzel ezekkel az áldozatokkal szemben.” (Napló, 1767)

Ima

Jézus, kegyelmedből és szeretetedből, amelyet a kereszten mutattál nekem, fogadjak szeretettel minden szenvedést. Tudjam meg, mint Szent Fausztina, hogy a szenvedés és a szeretet egyenlő az örömmel! ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 22.

Naplórészlet 

„Külsőleg a következő legyen áldozatod formája: rejtett, csendes, szeretet járja keresztül, ima itassa át. Azt kívánom, leányom, áldozatod legyen tiszta és alázatos, hogy kedves legyen előttem. Hogy mindent meg tudj tenni, amit kívánok tőled, kegyelmeimet bővem árasztom rád.” (Napló, 1767)

Ima

Jézusom, áldozatom legyen csendes, rejtett, szeretetteljes, imádságos és örömteli! Legyen tiszta és alázatos, így legyen kedves neked. Teljesítsd céljaidat énbennem. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 21.

Naplórészlet 

„Saját énedet kell megsemmisítened és kioltanod, s lényed legmélyén halottként kell élned. Ebben a rejtettségben kell feláldoznod magad – hová emberi szemek nem látnak el. – Így leszel nékem tetsző, egészen elégő áldozat, édességgel, illattal teljes, s nagy erőd lesz, bárkiért is könyörögsz hozzám.” (Napló, 1767)

Ima

Jézus, segíts, hogy teljesen átadjam Neked magam lényem legmélyén. Szeretném áthúzni önmagam akaratát, mint Szent Fausztina tette (lásd Napló, 374. o.) egy nagy X-el, és megtenni a Te akaratodat, mint Neked tetsző élő áldozatot (lásd Róm 12: 1). ✞

Secured By miniOrange