Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 31.

Naplórészlet 

„Forró (22) kívánságodra meggyorsítom az Irgalmasság ünnepének bevezetését.” Lelkemet oly erős, izzó szeretet járta át, hogy úgy éreztem, egészen elolvadok Istenben. (Napló, 1082)

Ima

Áldott legyen az Úr Jézus Krisztus! János Pál pápa az irgalmasság ünnepének siettetésében tett ígéretét beváltotta Szent Fausztina szentté avatásának napján, amely az Irgalmasság vasárnapján, 2000. április 30-án volt. Uram Jézus, áldd meg II. János Pál pápát, aki ezt a napot, húsvét második vasárnapját az Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította! ✞

Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 30.

Naplórészlet 

„Minden léleknek meg akarom adni a teljes búcsút, aki Irgalmasságom ünnepén Szentgyónáshoz és Szentáldozáshoz járul.” Továbbá: „Leányom, ne félj semmitől, én mindig veled vagyok, ha úgy tűnik is, hogy nem vagyok jelen. Alázatodlevonz magas trónomról, s egészen egyesülök veled.” (Napló, 1109)

Ima

Uram Jézus, vonzz minden lelket, különösen a szegény bűnösöket, hogy forduljanak irgalmasságodhoz az Irgalmasság ünnepén, és nyerjenek teljes búcsút! Segíts, hogy ne féljünk semmitől, és bízzunk benned. ✞

Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 29.

Naplórészlet 

Jézus rám nézett, és ezt mondta: „Keserves szenvedéseim ellenére is elvesznek [egyes] lelkek. Utolsó mentőövet.[*] adok nekik, ez Irgalmasságom ünnepe.[*] Ha nem dicsőítik irgalmamat, örökre elvesznek. Irgalmasságom titkárnője, írj, beszélj a lelkeknek nagy irgalmamról, mert közel a rettenetes nap, igazságosságom napja.” (Napló, 965)

Ima

Köszönöm, Jézus, a szigorú figyelmeztetésedet az Irgalmasság Ünnepének ajándékára vonatkozóan. Irgalmasságod szuverén cselekedetével vonzd az emberiséget nagy Irgalmasságod imádására – nehogy elvesszenek örökre. Irgalmazz, Uram! ✞

Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 28.

Naplórészlet 

„Minden, ami csak létezik, irgalmamból származik. Az örökkévalóságban minden lélek irgalmamról és szeretetemről fog gondolkodni. Az Irgalmasság ünnepe bensőmből származik. (139) Azt kívánom, hogy ünnepélyesen tartsák meg a Húsvét utáni első vasárnapon. Az emberiség nem talál békét, míg irgalmam forrásához nem folyamodik.” (Napló, 699)

Ima

Köszönöm, Jézus, az Irgalmasság ünnepét, amely bensődből származik. Az emberiség megtalálja a békét, ha irgalmasságod e forrásához fordul. ✞

Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 27.

Naplórészlet 

„Ezen a napon nyitva állnak Isten zsilipjei, melyeken keresztül a kegyelmek folynak. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is. Irgalmam oly nagy, hogy sem az angyali, sem az emberi értelem nem bírja kikutatni az egész örökkévalóságon át.” (Napló, 699)

Ima

Uram, micsoda ígéret! Minden isteni zsilip nyitva áll, hogy kiáraszd ránk kegyelmeidet. Segíts, hogy vágyakozzunk, kérjünk és hálaadással fogadjuk irgalmadat, amelyet ránk árasztasz. Osszuk meg e kegyelmek jó hírét testvéreinkkel. ✞

Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 26.

Naplórészlet 

Egyszer ezeket a szavakat hallottam: „Leányom, hirdesd az egész világnak felfoghatatlan (138) irgalmamat! Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége; a kegyelmek egész tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Az a lélek, amely gyónáshoz és Szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól.” (Napló, 699)

Ima

Uram Jézus, köszönöm az Irgalmasság Ünnepét, mint menedéket minden léleknek, különösen a szegény bűnösöknek. Bizakodó hittel készüljek a kegyelmek befogadására, amelyeket ezen a napon ígérsz nekünk. Szeretnék belemerülni kegyelmed óceánjába. ✞

Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 25.

Naplórészlet 

Fehérvasárnap. – Az Úr Irgalmának az ünnepe. A Megváltás Jubileumának lezárása. Mikor az ünnepségre mentünk, szívem örömtől áradozott, hogy ez a két ünnep oly szorosan összekapcsolódik. Kértem Jézus irgalmát a bűnös lelkek számára. Az ájtatosság végén, amikor a pap kezébe vette a Legszentebb Oltáriszentséget, hogy áldást adjon, hirtelen megláttam Jézust úgy, ahogy a képen van. Áldást adott, a sugarak pedig az egész világra kiterjedtek. Ezután csodálatos fényességet láttam. Számtalan fényhullámból font (175) kristályszerű lakhelyet, melybe nem léphettek be sem a teremtmények, sem a lelkek. A fényességen három ajtót láttam. Jézus abban az alakban, ahogy a képen láttam, bement amásodik ajtón ebbe a fényszentélybe, a Szentháromság hajlékába. Egyidejűleg egy szózatot is hallottam: „Ez az ünnep irgalmam belsejéből fakadt, s könyörületességem mélységében van megerősítve. Minden lélek, aki hisz és bízik irgalmamban, részesülni fog abban.” (Napló, 420)

Ima

Köszönjük, Szent Fausztina, hogy leírtad az Irgalmasság Ünnepének első megünneplését a Vilniusi Szűzanya, az Irgalmasság Anyja kegyhelyén (Ostra Brama kegyhely [A Hajnali Kapu]). Milyen csodálatos Isten időzítése, hogy ez volt a megváltásunk 1933. évfordulójának világünnepe is! ✞

Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 24.

Naplórészlet 

Nagyon csodálkozom, hogy nekem az Irgalmasság ünnepéről kell beszélnem, hiszen azt mondják, hogy van már ilyenünnep.148 Miért kell akkor erről szólni?

Jézus válasza: „Ki tud az emberek közül erről? – Senki. Sokszor még azok se, akiknek ezt az irgalmat hirdetni és tanítani kellene az embereknek. Ezért akarom, hogy ezt a képet Húsvét utáni első vasárnapon ünnepélyesen megáldják, és nyilvánosan tiszteljék, hogy minden lélek ismerje.

Mondj el a Szentatyáért egy kilencedet. Ez 33 részből álljon. Ennyiszer ismételd meg azt az imát az Irgalmassághoz, amit neked tanítottam.” (Napló, 341)

Ima

Uram Jézus, legyen az irgalmasság ünnepe magyarázható, érthető és ünnepelhető, hogy minden lélek tudjon róla. Legyen az Irgalmasság ünnepe nagyszerű evangelizációs eszköz abban, hogy irgalmaddal az egész világot elérd! ✞

Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 23.

Naplórészlet 

„A két sugár a vért és a vizet jelenti. – A halvány sugár a vizet, mely a lelkeket tisztítja meg; a piros a vért, ami a lelkek élete…

E két sugár irgalmam bensejéből tört elő, midőn a lándzsa haldokló szívemet megnyitotta a kereszten.

Ezen sugarak elrejtik a lelkeket Atyám haragja elől. Boldog, aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el. Azt kívánom, hogy a Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen.” (Napló, 299)

+ „Kérd meg hűséges szolgámat, (134) hogy ezen a napon hirdesse az egész világnak ama nagy irgalmasságomat, hogy aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el.

+ Az emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmamhoz.” (Napló, 300)

Ima

„Az emberiségnek meg kell értenie és el kell fogadnia az isteni irgalmasságot” (II. János Pál, az Isteni Irgalmasság vasárnapi posztumusz üzenete, 2005. április 3.). Uram Jézus, segíts, hogy higgyünk az irgalmasság vasárnapjáról tett ígéretedben, és bizalommal forduljunk irgalmadhoz. ✞

Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 22.

Naplórészlet 

Midőn erről a gyóntató atyámmal (50) beszéltem, ezt a választ kaptam: „Ez a te lelkedre vonatkozik.” Még hozzátette: „A lelkedben fesd meg Isten képét!” Midőn kijöttem a gyóntatószékből, e szavakat hallottam megint: „Lelkedben már ott van a képem. Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, Húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!” (Napló, 49)

Ima

Köszönöm, Jézus, hogy a Te irgalmasságodat sugárzó és minket megáldó Isteni Irgalmasságod képét megfestették és tiszteletünkre rendelkezésére áll. Köszönjük, hogy az Irgalmasság ünnepe immár az egész Egyház számára elérhető a kegyelem különleges pillanataként. Benned való mély bizalommal tiszteljem képedet az Irgalmasság ünnepén. ✞

Secured By miniOrange