Categories
Április

Naplórészlet – Április 15.

Naplórészlet

Midőn beléptem magányomba, meghallottam ezeket a szavakat: „Minden lelket, aki ezt a rózsafüzért imádkozza, megvédem halálos óráján, mint saját dicsőségemet. Ha mások imádkozzák egy haldokló mellett, az is elnyeri ugyanezt a bűnbocsánatot. Ha ezt (205) az imát a haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket; – Fiam fájdalmas szenvedése megindítja irgalmam mélységét.” (Napló, 811).

Ima

Urunk, Jézus, köszönöm az ígéreteket amiket azok kaptak, akik az Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozzák a haldoklókért. Segíts, hogy az ima által haldokló barátaink és családtagjaink üdvösségére legyünk. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 14.

Naplórészlet

Ma azt mondta nekem az Úr: „Menj a főnöknőhöz, s mondd meg neki, hogy minden nővér és gyerek imádkozza azt a rózsafüzért, amit tanítottam neked. Kilenc napig imádkozzák a kápolnában, hogy kiengeszteljék Atyámat és könyörögjék ki Isten irgalmát Lengyelország részére.” (Napló, 714).

A következő napon tizenkettő után, amint beléptem a terembe, megpillantottam egy haldoklót. Megtudtam, hogy az éjjel kezdődött meg nála az agónia. Éppen akkor, amikor imát kértek tőlem. (204) Hirtelen meghallottam lelkemben a hangot: „Imádkozd el azt a rózsafüzért, amit tanítottam néked!” Szaladtam a rózsafüzéremért, letérdeltem a haldokló mellé, s lelkem egész buzgóságával elkezdtem a rózsafüzért imádkozni érte. Hirtelen kinyitotta a szemét, s rám nézett. Még nem fejeztem be az imát, amikor csodálatos nyugalomban meghalt. (Napló, 810)

Ima

Köszönöm, Jézus ezt az erőteljes imádságot a haldoklókért. Szent Fausztina látta az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének hatását haldokló testvérén. Távozásának teljes békéje betöltötte a termet. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 13.

Naplórészlet

Amikor egy nap a folyosón a konyhába mentem, e szavakat hallottam lelkemben: „Szüntelenül imádkozd azt a rózsafüzért, amit megtanítottam neked. Bárki, aki imádkozni fogja, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat. A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőövet.[*] Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét. Azt akarom, hogy az egész világ megismerje irgalmamat. Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket, akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt.” (Napló, 687).

Ima

Uram, Jézus, add, hogy jobban felismerjem az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérében rejlő erőt. Ima a bűnösök részére, a haldoklókért és az egész világért. Ösztönözz engem Uram, hogy fáradhatatlanul imádkozzam. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 12.

Naplórészlet

Másnap reggel, ahogy beléptem a kápolnánkba, e szavakat hallottam bensőmben: 

„Valahányszor belépsz a kápolnába, azonnal imádkozd el azt az imát, melyet tegnap tanítottam neked.” 

Amint elmondtam az imát, e szavakat hallottam: 

„Ez az ima haragom enyhítésére szolgál. Imádkozd kilenc napig a rendes olvasón a következőképpen: Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozz, ezután a nagy szemekre a következőket ismételd: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért;

majd a kis szemekre: Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! 

Végén háromszor ismételd e szavakat: Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk és az egész világnak!” (Napló, 476).

Ima

Köszönöm, Jézus, az erőteljes imát, amelyet nekünk adtál. Segíts nekünk abban, hogy rendszeresen használjuk nemcsak saját magunk, hanem az egész világ irgalmára is! Köszönjük azt a kegyelmi ajándékot, amely által felismerjük, hogy a világnak szüksége van irgalmadra. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 11.

Naplórészlet

A következő szavakkal kértem Istent: „Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk!” (Napló, 475).

Másnap reggel, ahogy beléptem a kápolnánkba, e szavakat hallottam bensőmben: „Valahányszor belépsz a kápolnába, azonnal imádkozd el azt az imát, melyet tegnap tanítottam neked.”(Napló, 476).

Ima

Köszönöm, Uram, az Irgalmasság Rózsafüzérét. Ez valóban „élni a szentmisét”, felajánlva testének és vérének, lelkének és istenségének áldozatát az Atyának – értünk és az egész világért. ✞

Secured By miniOrange