Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 21.

Naplórészlet

„Hűen tartsd be a szabályzatot. Ha bántalom ér, gondolkozz el azon, miként tudnál jót tenni azzal, akitől elszenvedted a sérelmet. Ne öntsd ki a szíved másoknak. Hallgass, ha intenek, ne kérdezd a többiek véleményét, csak a lelkiatyádét. Vele szemben olyan egyszerű és őszinte légy, mint egy gyermek.” (Napló, 1760)

Ima

Uram Jézus, köszönöm, hogy bátorítasz, hogy hű legyek hivatásomhoz a lelki harc közepette. Segíts szem előtt tartani ezeket a szempontokat: fontoljam meg, milyen jót tehetek azzal a személlyel, aki szenvedést okozott nekem; hogy ne öntsem ki az érzéseimet; néma tudjak maradni, amikor megrónak. ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 20.

Naplórészlet

„Utolsó helyre tedd az önszeretetedet, hogy ne szennyezze be cselekedeteidet. Nagy türelemmel viseld el saját magadat. Ne hanyagold el a belső önmegtagadásokat. Az elöljárók, gyóntatók véleményének mindig adj igazat magadban. Kerüld a zúgolódókat, mint a ragályos betegséget. (120) Cselekedjenek úgy, ahogy akarnak, te azonban csak úgy, ahogy én kívánom tőled.” (Napló, 1760)

Ima

Köszönöm, Uram, hogy megtanítottál a lelki hadviselésre: félre kell tennem az önszeretetet, türelmesnek kell lennem és gyakorolnom kell az önmegtagadást. Úgy legyen, ahogy Te akarod. ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 19.

Naplórészlet

„Leányom, oktatni akarlak a lelki küzdelemről. Sohase bízz magadban, hagyatkozz mindig szent akaratomra. Elhagyatottságban, sötétségben s különféle kétely közt menekülj hozzám s lelki vezetődhöz, ő mindig feleletet fog adni néked nevemben. Ne alkudozz a kísértésekkel. Azonnal zárkózz szívembe, s az első adandó alkalommal tárd fel lelked gyóntatódnak.” (Napló, 1760)

Ima

Köszönöm, Jézus, a lelki hadviselésről szóló tanításodat. Vésődjön mélyen a szívembe és az elmémbe. Add, hogy bízzak benned és adjam át magam teljesen az akaratodnak, bezárkózva a Szívedbe. Az első alkalomkor emlékeztess arra, hogy felfedjem gyóntatóm előtt a kísértéseket. ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 18.

Naplórészlet

„Tudd meg, (33) leányom, amíg lelked tiszta szeretetem izzásával van tele, szétfoszlanak a nehézségek, mint a köd a nap sugaraitól. Ilyen lélekhez nem mernek hozzányúlni, s ellenségei is félnek vele kikezdeni, mert érzik, hogy ez a lélek erősebb, mint az egész világ.” (Napló, 1643)

Ima

Uram, Jézus, töltsön el engem az “Irgalom Tüze” (II. János Pál pápa, Krakkó, Lengyelország, 2002. augusztus 17., A világ rábízása az Isteni Irgalmasságra), és lássam, hogy az Isteni Irgalmasság előmozdításának minden nehézsége eltűnik, mint köd a napsugaraktól. Bízom irgalmadban. ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 17.

Naplórészlet

„Halld, leányom, bár minden mű, amely akaratomból keletkezik, nagy szenvedésekkel jár, mégis gondolkodj el azon, hogy volt-e olyan közöttük, amely nagyobb nehézségekkel járt volna, mint az én közvetlen művem – a Megváltás műve. Nem szabad túlzottan aggódnod a fellépő kellemetlenségek miatt. A világ nem olyan erős, mint amilyennek látszik. (Napló, 1643)

Ima

Uram Jézus, add, hogy ne aggódjak és ne veszítsem el a békémet, amikor nehézségekkel szembesülök az Irgalmad hirdetésében a rászoruló lelkek felé. A nagy irgalmú pápa szavai inspiráljanak engem a küzdelemben: “A gonoszság végső határa az Isteni Irgalmasság” (lásd II. János Pál pápa, Emlékezet és azonosság, 55. o.). ✞

Categories
Július

Naplórészlet – Július 16.

Naplórészlet

„Harmadszor: – légy biztos benne, hogy látlak és megvédelek. Negyedszer: – ne félj se a lelki harcoktól, se a kísértésektől, mert támogatni foglak a küzdelemben, csak akarj küzdeni. A győzelem mindig a te oldaladon lesz. (Napló, 1560)

Ima

Uram Jézus, köszönöm a bátorítást és támogatást a kísértések leküzdésében. Legyek nagy dicsőségedre a kísértések elleni küzdelemben, és mutassam meg hűségemet. ✞

Categories
Július

Naplórészlet – Július 15.

Naplórészlet

1938.2.3. Ma Szentáldozás után újra adott néhány útmutatást Jézus: „Először: – ne harcolj egyedül a kísértés ellen! Nyílj meg azonnal lelkiatyád előtt, s a kísértés mindjárt elveszti erejét. Másodszor: – ilyen megpróbáltatások alatt maradj nyugodt. Éld át jelenlétemet, s kérd Anyám és a szentek segítségét. (Napló, 1560)

Ima

Köszönöm, Uram, hogy útmutatást adtál nekem a kísértésekkel kapcsolatban. Legyek mindig nyitott a gyóntatómmal. Maradjak békében a kísértések közepette azzal, hogy a Te jelenlétében élek, és Szűz Máriától és a szentektől kérek segítséget. ✞

Categories
Július

Naplórészlet – Július 14.

Naplórészlet

[Szent Fausztinát a sátán ismételten kísértette hivatása ellen, amiért Isten irgalmasságát hirdette, és könyörületért imádkozott a lelkekért, különösen a bűnösökért (lásd Napló, 1496-1499).]

Ebben a pillanatban megpillantottam Jézust, aki azt mondta: „Elégedett vagyok cselekedeteddel. Légy továbbra is nyugodt, az irgalmasság ügyében mindig úgy járj el, ahogy módodban áll. Őszinteséged a gyóntatód iránt a lehető legnagyobb legyen!

A sátán azért nem ért célt nálad kísértéseivel, mert nem álltál vele szóba. Továbbra is így viselkedj! Hűséges küzdelmeddel (106) ma nagy dicsőséget szereztél nekem. Vésd jól a szívedbe, s erősítsd a tudatodban, hogy mindig veled vagyok, még ha a harc idején nem is érzed a jelenlétemet.” (Napló, 1499)

Ima

Uram, kísértés idején legyek hű hivatásomhoz. Nem szabad, hogy kísértésbe essek a gonosszal folytatott beszéd miatt. Jelenléted kegyelmével segíts ellenállni a kísértéseknek. ✞

Categories
Július

Naplórészlet – Július 13.

Naplórészlet

Egész idő alatt a rózsafüzért imádkoztam. Hajnal felé eltűntek ezek az alakok, s el tudtam aludni. Reggel, midőn a kápolnába mentem, ezt a hangot hallottam: „Te hozzám tartozol, és ne félj semmitől, de tudd, gyermekem, hogy a sátán gyűlöl téged; bár ő minden lelket gyűlöl, de irántad egészen rendkívüli gyűlölet ég benne, mert sok lelket elszakítottál uralma alól.” (Napló, 412)

Ima

Köszönöm, Uram Jézus, figyelmeztető szavaidat: Sátán gyűlölte Szent Fausztinát, mert olyan sok lelket kiragadott uralmából. Kérjük, védj meg minket is, amikor szenvedünk, és imádkozunk a lelkek üdvösségéért. ✞

Categories
Július

Naplórészlet – Július 12.

Naplórészlet

Jézus tudatta velem, milyen kedves Előtte az engesztelő ima. Azt mondta: „Egy alázatos és szerető lélek imája lefegyverzi Atyám haragját, s levonja az áldások tengerét.” Az imaóra után a cellámba vezető út felénél körülvett egy sereg óriási fekete kutya. Ugráltak, üvöltöttek, s darabokra akartak szaggatni. Észrevettem, hogy ezek nem kutyák, hanem ördögök. Egy közülük dühösen ezt mondta: „Amiért ezen az éjszakán annyi lelket elvettél tőlünk, darabokra fogunk szaggatni.” – Azt válaszoltam: „Ha ez a legirgalmasabb Isten akarata, szaggassatok darabokra, megérdemlem, mert minden bűnös közül a legnyomorultabb vagyok, Isten pedig minden időben szent, igazságos és végtelenül irgalmas.” E szavakra így kiáltottak: „Meneküljünk innen, mert nincs egyedül! Vele van a Mindenható!” Eltűntek, mint a por és az utcazaj. Én pedig nyugodtan bementem a cellámba, Te Deumot mondtam, s elgondolkodtam Isten végtelen és mélységes irgalmán. (Napló, 320)

Ima

Köszönöm, Uram, hogy megtanítottál hatékonyan reagálni a lelki támadásokra, amint Szent Fausztina is tett. Válaszként átadta magát a Te akaratodnak. Engedelmeskedjek mindig alázattal. ✞

Secured By miniOrange