Categories
Április

Naplórészlet – Április 28.

Naplórészlet

“Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas (21) Megváltójuk leszek. Ebben az utolsó órában a lelkeknek nincs más védelmük, mint az én irgalmam. Boldog az a lélek, aki életében az irgalom forrásába merült, mert az igazság nem fogja elérni.” (Napló, 1075).

Ima

Ó, Jézusom, meríts engem és az Isteni Irgalmasság minden hirdetőjét Irgalmad Forrásába életünk során. Légy pajzsunk egész életünkben, mint gyengéd anya csecsemőjének. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 27.

Naplórészlet

“Égetnek az irgalom lángjai. Szeretném kiárasztani őket az emberekre. Ó, milyen fájdalmat okoznak nekem, ha megtagadják befogadásukat.

Leányom, tedd meg, ami hatalmadban áll, hogy irgalmam imádását elterjeszd. Ami ehhez belőled hiányzik, azt én kipótolom. Mondd a szenvedő emberiségnek, simuljon irgalmas Szívemhez és én békével töltöm el.” (Napló, 1074).

Ima

Jézus, segíts nekem és az Isteni Irgalmasság minden apostolának, hogy beszéljünk az emberiségnek arról a nagy vágyadról, hogy irgalmadat kiöntsd az emberi lelkekre, és azok irgalmas szívedhez simuljanak. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 26.

Naplórészlet

Este már Varsóban voltam. Először a ház Urát(161) üdvözöltem, utána az egész Kongregációt. Amikor lefekvés előtt betértem az Úrhoz „jó éjszakát” köszöntésre, és bocsánatot kértem Tőle, hogy a szülői házban oly keveset beszélgettem Vele, ezt a választ hallottam lelkemben: „Nagyon elégedett vagyok, hogy nem velem beszélgettél, de megismertetted a lelkeket jóságommal, s szeretetemre buzdítottad őket.” (Napló, 404).

Leányom, tedd meg, ami hatalmadban áll, hogy irgalmam imádását elterjeszd. Ami ehhez belőled hiányzik, azt én kipótolom. Mondd a szenvedő emberiségnek, simuljon irgalmas Szívemhez és én békével töltöm el.

Mondd el, lányom, hogy én magam vagyok a szeretet és irgalom. Ha egy lélek bizalommal jön hozzám, oly hatalmas kegyelemmel töltöm el, amelyet maga be sem tud fogadni, hanem más lelkekre is átsugározza azt.” (Napló, 1074).

Ima

Uram Jézus, segíts nekem és minden léleknek irgalmadhoz fordulni, mint az emberiség megváltásának utolsó reményéhez. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 25.

Naplórészlet

Ekkor meghallottam lelkemben ezt a hangot: „Ezek a szavak neked szólnak. Tégy meg mindent, ami erődből telik, irgalmasságom művéért. Azt akarom, hogy tiszteljék irgalmasságomat. Egy utolsó esélyt adok az emberiségnek – és ez az irgalmamhoz való menekülés. – Szívem örül ennek az ünnepnek.” E szavak után megértettem, hogy semmi sem menthet fel a kötelesség alól, amit az Úr vár tőlem. (Napló, 998).

Ima

Jézus, segíts nekem és minden léleknek irgalmadhoz folyamodni, mint az emberiség megváltásának utolsó reményéhez. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 24.

Naplórészlet

Egy imaórán megígérte nekem Jézus: „Haláluk óráján végtelen irgalommal fogok bánni azon lelkekkel, akik irgalmasságomhoz menekülnek, s azokkal is, akik másoknak hirdetik nagy irgalmamat.” (Napló, 379).

Ima

Jézus, megígérted, hogy végtelen kegyelmednek megfelelően bánsz azokkal, akik irgalmadhoz folyamodnak – azokkal, akik dicsőítik, és azokkal, akik kimeríthetetlen irgalmadat hirdetik másoknak. Mindazoknak nagy szükségük van erre az ígéretre, akik isteni irgalmad hirdetésére szentelték magukat. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 23.

Naplórészlet

Isten nagy kegyelmeket ígért – „különösen neked és mindazoknak, (157) akik hirdetni fogják nagy irgalmasságomat. Haláluk óráján magam oltalmazom meg őket, mint saját dicsőségemet. Ha a lélek bűnei éjsötétek lennének is, de ha a bűnös irgalmasságomhoz folyamodik, ezzel a legnagyobb dicsőítést adja meg nekem, és keserves szenvedéseimet dicsőíti. Ha valamely lélek jóságomat hirdeti, remeg előtte a sátán, s elmenekül a pokol mélyére.” (Napló, 378).

Ima

Jézus, bízom a nekem és az isteni irgalmasság minden apostolának tett ígéretedben: Védj meg minket a halál órájában a saját dicsőségedre, a sátán remegjen és meneküljön a pokol legmélyére. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 22.

Naplórészlet

“Hirdesd, hogy Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom. Kezem minden művét irgalmasságom koronázza meg.” (Napló, 301).

Igaz minden, amit jóságomról mondasz, és nincs elég szó jóságom dicséretére.” (Napló, 359).

Ima

Jézus, segíts, hogy fáradhatatlanul hirdessem kimeríthetetlen irgalmadat. Hogyan is beszélhetnék irgalmadról kegyelmed nélkül? Árassz el engem kegyelmeddel, hogy irgalmadat hirdethessem. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 21.

Naplórészlet

Jézus jóságosan újra azt mondta: „Leányom, beszélj a papoknak kimeríthetetlen irgalmamról. Irgalmam sugarai égetnek, ki akarom árasztani őket a lelkekre, ám a lelkek nem akarnak hinni jóságomban.” (Napló, 177).

Ima

Uram, Jézus, add meg a papoknak azt a különleges kegyelmet, hogy felismerjék irgalmadat és fáradhatatlanul hirdessék mindazoknak, akik szükségét látják, az egész emberiségnek. A bizalmatlan lelkek ismerjék fel jóságodat, forduljanak hozzád bizalommal, amint a papok hirdetik nekik. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 20.

Naplórészlet

Ma eljött hozzám az Úr, és azt mondta: „Leányom, segíts nekem lelkeket menteni! Elmész most egy haldokló bűnöshöz, s imádkozod érte az irgalmasság rózsafüzérét. Ezáltal elnyered számára a bizalmat irgalmamban, hiszen már nagyon kétségbe van esve.” (Napló, 1797).

Hirtelen egy idegen kunyhóban találtam magam, ahol egy öregember szörnyű kínok között haldoklott. Fekhelyét a síró család és sok ördög vette körül. Ahogy elkezdtem imádkozni, a sötétség szellemei sziszegve, fenyegetődzve szétszóródtak. A lélek megnyugodott, s az Úrban való teljes bizalommal elhunyt.

Abban a pillanatban a szobámban találtam magam. Nem tudom, hogyan ment végbe mindez. (Napló, 1798).

Ima

Köszönöm, Jézus, ezt az ajándékot, a haldoklók teljes bizalmát, akikért az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozzuk. Jézus, te eloszlatod a démonok sokaságát, és békét hozol a megkínzott léleknek. ✞

Categories
Április

Naplórészlet – Április 19.

Naplórészlet

Ma hatalmas vihar ébresztett fel. Tombolt a szél, felhőszakadásként ömlött a zápor, s villámok csapkodtak. Imádkoztam, hogy ne okozzon nagy károkat a vihar. Erre meghallottam: „Imádkozd a rózsafüzért, amire tanítottalak, s elmúlik a vihar.” Elkezdtem imádkozni, s még a végére sem értem, hirtelen megszűnt a vihar. Még ezeket a szavakat is hallottam: „Ezzel az imával mindent elnyersz, ha az, amit kérsz, megegyezik akaratommal.” (Napló, 1731).

Ima

Köszönöm, Jézus, hogy megtanítottad nekünk az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét, számos szükségünkre. Milyen csodálatos ígéreteket nyernek azok akik imádkozzák. ✞