Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 15.

Naplórészlet 

Ebben a pillanatban, ahogy a tollat kezembe fogtam, felfohászkodtam a Szentlélekhez, s ezt mondtam: „Jézus, áldd meg ezt a tollat, hogy minden, amit leírok, Isten dicsőségét szolgálja!” Erre ezt hallottam: „Igen, megáldom, már azért is, mert ez az írás a főnöknő és a lelkiatya iránti engedelmesség pecsétjét viseli magán. Már ez is dicsőségemet szolgálja. Sok lélek hasznára fog válni. Azt kívánom, hogy minden szabad percet használj fel, és írj jóságomról és irgalmasságomról. Az a te hivatalod, s egész életed feladata, hogy közöld a lelkekkel nagy irgalmamat, melyet irántuk érzek, és bátorítsd őket: bízzanak kegyelmem mélységében.” (Napló, 1567)

Ima

Köszönöm, Jézus, hogy megáldottad Szent Fausztina tollát, amellyel szent engedelmesség alatt írt. Hozzád való hűsége továbbra is inspirálja az embereket szerte a világon. Naplóját több tucat nyelvre fordították le, és milliókhoz fordul, akiknek szüksége van a kegyelmedre. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 14.

Naplórészlet 

„Titkárnőm, írd: Sokkal inkább nagylelkű vagyok a bűnösökhöz, mint az igazakhoz. Értük jöttem le a földre… értük ontottam véremet, nem kell félniük hozzám közeledni, nekik van legnagyobb szükségük irgalmamra.” (Napló, 1275)

Este a szent órán hallottam e szavakat: „Látod a bűnösök iránti irgalmamat, amely ebben az órában teljes erejével megnyilatkozik. Nézd, milyen keveset írtál erről! Ez még csak egy csepp belőle. Tégy meg mindent, ami erődből telik, hogy a bűnösök megismerjék jóságomat!” (Napló, 1665)

Ima

Köszönöm, Jézus, a bűnösök iránti kivételes szeretetedet. Használjuk ki mi bűnösök teljes mértékben azt az irgalmasságot, amelyet Szent Fausztinának leírtál. Ismerjük meg jóságodat. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 13.

Naplórészlet 

„Leányom, légy buzgó minden mondat leírásában, melyeket irgalmamról mondok neked, mert ezeket sok lélek számárarendeltem, hogy belőlük hasznot merítsenek.” (Napló, 1142)

Jézus: „Leányom, gondolod, hogy eleget írtál irgalmasságomról? Amit te feljegyeztél, az az óceánhoz képest csupán egyetlen cseppecske. Én magam vagyok a szeretet és irgalom. Nincs olyan nyomorúság, ami összemérhető lenne irgalmammal, és a legmélyebb nyomorúság sem meríti ki azt, hiszen minden kiáradása után még nagyobb lesz[irgalmasságom]. Azok a legboldogabb lelkek, akik bíznak irgalmamban, mert magam gondoskodom róluk.” (Napló, 1273)

Ima

Micsoda ajándékot készítettél nekünk, Szent Fausztina naplója olvasóinak. Köszönöm a biztatást Szent Fausztina részére, hogy továbbra is írjon, különösen az irgalmasság óceánjáról, nekünk nyomorúságos embereknek. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 12.

Naplórészlet 

Munkámhoz láttam és aláhúztam az Úr szavait,291 s egyúttal sorban átnéztem mindent. Amikor elérkeztem ahhoz a laphoz, ahol P. Andrasz utasításait és tanácsait jegyeztem fel, nem tudtam, alá kell-e húznom ezeket, vagy sem. Akkor lelkemben a következő szavakat hallottam: „Húzd alá, mert ezek az én szavaim, kölcsönvettem szívem barátjának száját,(306) hogy hozzád szóljak, megnyugtatásodra halálodig ezekhez az utasításokhoz kell tartanod magadat. Nagyon nem tetszene nekem, ha eltávolodnál ezektől az utasításoktól. Tudd meg, hogy őt állítottam magam és a te lelked közé, a te megnyugtatásodra, hogy el ne tévedj.” (Napló, 967)

Ima

Köszönöm, Jézus, hogy inspiráltad Fr. Andraszt, és hogy Szent Fausztina aláhúzza a szavait a Naplójában. Aláhúzva őket, most félkövér betűkkel nyomtatva, könnyebbé tette szavainak összegyűjtését ebben a napi áhítatban – mindezt lelki javunkra. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 11.

Naplórészlet 

Jézus ekkor ezt mondta: „Ebbe a füzetbe nem írtál le mindent az emberek iránti jóságomról. Azt kívánom, ne hagyj ki semmit! Óhajtom, hogy szíved tökéletes békében erősödjék meg.” (Napló, 459)

1937.1.23. Ma nem volt kedvem írni, mire meghallottam lelkemben a hangot: „Leányom, te nem magadért élsz, hanem a lelkekért. Írj az ő hasznukra. Tudod, hogy a gyóntatóid már oly sokszor megerősítették az írásra vonatkozó akaratomat. Te tudod, mi kedvesebb nekem. Ha kételkedsz szavaimban, tudod, kit kell megkérdezned. – Megadom neki a világosságot, hogy az én dolgomban helyesen ítéljen; szemem őrködik felette. Leányom, olyan légy hozzá, mint egy gyermek. Tele egyszerűséggel és őszinteséggel. Véleménye legyen fölötte az én kívánságaimnak is. Ő majd az én akaratom szerint fog vezetni téged.” (Napló, 895)

Ima

Jézusom, köszönöm, hogy tudtára adtad Szent Fausztinának a Napló megírásának fontosságát. Köszönöm, hogy hangsúlyoztad neki, hogy olyan lelkek javára kell élnie és írnia, mint én. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 10.

Naplórészlet 

Ma este megkérdezte tőlem az Úr: „Van-e szívednek valamilyen kívánsága?” Azt válaszoltam: „Igen, van egy nagy vágyam! Veled örökre egyesülni!” – Erre az Úr azt felelte: „Ez nemsokára bekövetkezik. Legkedvesebb gyermekem, minden rezdülésed visszatükröződik szívemben. Pillantásom jóságosan pihen rajtad más teremtményeim előtt.” (Napló, 1700)

Ima

Jézusom, legyen szívem vágya Szent Fausztina egyetlen nagy vágya: „örökre egyesülni Veled”. Szereteted, irgalmasságod és kegyelmed által növekedjek ebben a vágyban. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 9.

Naplórészlet 

„Tudd meg, leányom, hogy közöttem és közötted egy feneketlen mélység tátong, mely elválasztja a Teremtőt a teremtménytől, de ezt a mélységet áthidalja irgalmasságom. Nem azért emeltelek fel magamhoz, mert szükségem van rád, kizárólag irgalmamból ajándékozlak meg az egyesülés kegyelmével.” (Napló, 1576)

Ima

Jézus, töltsd ki azt a feneketlen szakadékot, amely elválaszt Téged tőlem. Töltsd ki a szakadékot felfoghatatlan irgalmaddal. Uram, most az egész világnak szüksége van a Te kegyelmedre. Jöjj, Úr Jézus, és kérlek, siess! ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 8.

Naplórészlet 

Az Úr azt mondta: „Szereteted megvigasztal engem. Szívemnek oly kedves őszinte szereteted, mint kora reggel egy rózsabimbó illata, mielőtt a nap felszívná róla a harmatot. Szíved frissessége elbájol, azért egyesülök veled olyan bensőségesen, mint egyetlen más teremtménnyel sem.” (Napló, 1546)

Ekkor e szavakat hallottam: „Ahogy életedben egy vagy velem, úgy leszel halálodban is.” Erre lelkemben olyan bizalom támadt Isten irgalmassága iránt, hogy semmit sem kételkedtem jóságában. Még akkor sem kételkednék benne, ha az egész világ, s a kárhozott lelkek összes vétsége is az én lelkemet terhelné. Gondolkodás nélkül vetném akkor is magam Isten irgalmának mélységébe, amely mindig tárva áll előttünk. Megtört szívvel vetném (131) magam lábaihoz, és rábíznám magam szent akaratára, ami tiszta irgalom. (Napló, 1552)

Ima

Jézus, segíts, hogy üde szívvel szeresselek, ami örömet okoz neked. Segíts, hogy teljesen a Te akaratodra bízzam magam, ami maga az irgalmasság. Add, hogy soha ne kételkedjek nagy irgalmadban. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 7.

Naplórészlet 

Ma este azt mondta az Úr: „Halálod óráján hagyatkozz egészen rám, én mint jegyesemet mutatlak be majd Atyámnak. Most pedig azt ajánlom, hogy egyesítsd érdemeidet az enyémekkel, még a legkisebbeket is. Akkor mennyei Atyám szeretettel tekint majd rájuk, akár az enyémekre.” (Napló, 1543)

Ima

Jézusom, halálom órájában rád bízom magam. Legyek teljesen egységben veled a szeretetben abban az órában. Mutass be az Atyának szeretettel, mint a sajátodat. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 6.

Naplórészlet 

+ Ma narancsot kaptam. Mikor a nővér eltávozott, azt gondoltam: ahelyett, hogy megtagadnám magam a szent Nagyböjtben, s vezekelnék, narancsot kell ennem. Pedig most már kissé jobban vagyok. Ekkor meghallottam bensőmben: „Leányom, jobban tetszel nekem, ha engedelmességből és irántam érzett szeretetből narancsot eszel, mintha saját akaratodból böjtölnél, és önmegtagadást gyakorolnál. Annak a léleknek, aki engem nagyon szeret, akaratom szerint kell élnie. Ismerem a szívedet, tudom, hogy semmivel sem tud megelégedni, csak az én szeretetemmel.” (Napló, 1023)

Ima

Jézus, segíts, hogy még jobban szeresselek, és a Te akaratod szerint éljek. Taníts meg, hogy egyesítsem a legkisebb tetteimet is Veled, és így örömet szerezzek mennyei Atyánknak. ✞