Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 6.

“Szívemet – az én Egyházamat.”

Naplórészlet 

„Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak (335) sebeim, és így enyhítik kínjaimat.” (Napló, 1218)

Ima

Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét! (Napló, 1219). ✞

Secured By miniOrange