Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 21.

Naplórészlet 

– Jézus: „Kedves gyermekem, szívem öröme! Beszélgetésed drágább nekem, mint az angyalok éneke. Tárva állnak előtted szívem kincsei. Merítsd ebből a szívből mindazt, amire neked és az egész világnak szüksége van. A te szeretetedért elhárítom az emberek megérdemelt büntetését. Az irántam való tiszta szeretet egyetlen tette kedvesebb nekem, mint a nem tökéletes lelkek ezernyi himnusza. Egy szerető sóhajod kárpótol sok istentelen ember megvetéséért.”

– A lélek: A Te válaszod, olvasó…

(Napló, 1489)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy megnyitottad Szívedet minden kincsével együtt. Mindent elveszek, amire szükségem van, magamnak és az egész világnak. Milyen szerető Isten vagy! Az Egyháznak és az egész világnak szüksége van irgalmasságodra! ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 20.

Naplórészlet

– A lélek: „Uram és Mesterem, beszélni szeretnék Veled!”

– Jézus: „Beszélj, mindig hallgatlak, szeretett gyermekem (93); mindig várok rád. Miről akarsz velem beszélni?”

– A lélek: „Uram! Mindenekelőtt ki akarom önteni lábaidnál a szívemet, hálából azért a sok kegyelemért és jótéteményért, melyekkel szüntelenül elhalmozol engem. Ha mindent fel akarnék sorolni, amivel elárasztasz engem, nem tudnám. Csak azt tudom, nem volt az életemben olyan pillanat, amikor nem tapasztaltam volna oltalmad és jóságod.”

– Jézus: „Kedves számomra beszéded. Hálaadásod pedig újabb kegyelmeket tár fel előtted. De gyermekem, ne csak általánosságban beszéljünk, hanem egyenként is mindarról, ami leginkább nyomja szívedet. Beszélgessünk meghitten, őszintén, mint két szerető szív.”

– A lélek: „Ó, irgalmas Uram! Szívemben olyan titkokat őrzök, melyekről Rajtad kívül senkinek nincs tudomása, s nem is lesz. Senki sem értené meg, ha el is akarnám mondani őket. Helyettesed, a gyóntatóm ismeri őket egy kissé, de csak annyiban, amennyire képes vagyok feltárni előtte e titkokat. A többi örökké köztünk marad, ó, Uram.”

(Napló, 1488)

Ima

Jézusom, jobban akarlak szeretni. Hű akarok lenni a Te akaratodhoz. Vágyni akarok és vágyakozom Rád. Szent Pál buzdításával akarok élni: „Örüljetek mindenkor, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata mindnyájatokra nézve Krisztus Jézusban” (1Thessz 5,16-18). ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 19.

Naplórészlet

– Jézus: „Az élet itt a földön harc, éspedig nagy harc, királyságomért. De ne félj, nem vagy egyedül. Mindig megerősítelek, (92) ezért támaszkodj karomra, s harcolj minden félelem nélkül. Vedd a bizalom edényét, és meríts az élet forrásából! Ne csak magadnak, de gondolj más lelkekre is, főleg azokra, akik nem hisznek jóságomban.”

– A lélek: „Ó, Uram, érzem hogy szívem megtelik szereteteddel, s irgalmad és jóságod sugarai átjárták lelkemet. Indulok felhívásodra, megyek a lelkeket meghódítani kegyelmedre támaszkodva; kész vagyok követni Téged nemcsak a Tábor-, de a Kálvária-hegyére is. Irgalmad forrásához akarom vezetni a lelkeket, hogy ők is tükrözzék kegyelmed sugarainak fényét, hogy teljék meg Atyád háza. Ha az ellenség rám irányítja lövedékeit, irgalmad pajzsával védekezem.”

(Napló, 1488)

Ima

Jézusom, veszem a bizalom edényét, és az élet forrásából merítek. Segíts, hogy még jobban megbízhassak Benned! Segíts minden tökéletességre törekvő léleknek, hogy növelje a benned való bizalom képességét. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 18.

Naplórészlet

– Jézus: „Gyermekem, tudnod kell, hogy a szentség legnagyobb akadálya a kedvetlenség és az alaptalan nyugtalanság. Ezek elveszik tőled az erények gyakorlásának lehetőségét. Belső békédet egy pillanatra se zavarja meg semmiféle kísértés. Az ingerlékenység és kedvetlenség pedig önszereteted gyümölcsei. Ne bátortalanodj el, hanem törekedj arra, hogy önszereteted helyére az én szeretetem kerüljön. Bízzál tehát, gyermekem! Nem szabad elkedvetlenedned! Inkább jöjj hozzám bocsánatért, kész vagyok mindenkor megbocsátani. Minél többször kérsz erre, annál inkább megdicsőíted irgalmasságomat.”

– A lélek: „Felfogtam, mi a tökéletesebb, és mi az, ami Neked tetszik, de sok minden akadályoz abban, hogy teljesítsem, amit megismerek.”

(Napló, 1488)

Ima

Jézusom, bizonyára rámutattál a problémámra – a túlzott szorongásra. Segíts, hogy a Te szereteted uralkodjon önszeretetem helyett. Segíts irgalmaddal. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 17.

Naplórészlet

– Jézus: „Kedvesek előttem erőfeszítéseid, lélek, ki a tökéletesség elérésére törekszel. De miért látlak oly sokszor szomorúnak, lehangoltnak? Mondd, gyermekem, mit jelent szomorúságod, s mi okozza azt?”

– A lélek: „Uram! Azért vagyok szomorú, mert őszinte jó szándékom ellenére gyakran elbukom, s mindig ugyanazon hiba miatt. Reggel megteszem elhatározásomat, s este szomorúan látom, milyen messze távolodtam el tőle.”

– Jézus: „Látod, gyermekem, mit érsz te magadtól. Sikertelenségednek főleg az az oka, hogy túlságosan magadra számítasz, és nem eléggé támaszkodsz rám. Ez azonban ne szomorítson el túlságosan, hiszen az irgalmas Istennel van dolgod. Nyomorúságod nem meríti ki, hisz nem korlátoztam megbocsátásaim számát.”

– A lélek: „Igen, tudom mindezt, (91) de nagy kísértések szorongatnak. Különféle kétségek támadnak bennem, minden ingerel és elkedvetlenít.”

(Napló, 1488)

Ima

Jézusom, te jobban ismered a nyomorúságaimat, mint én. Jobban akarom csinálni. Szeretnék jobban támaszkodni Rád. Segíts, hogy elmerüljek irgalmasságod óceánjában, hogy nyomorúságom az egész világ irgalmáért könyörögjön. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 16.

Naplórészlet

– Jézus: „Gyermekem, határozd el erősen, hogy sohasem támaszkodsz emberekre. Sokkal helyesebb, ha egészen az én akaratomra hagyatkozol, s azt mondod: ‘Ne az én, hanem a Te akaratod legyen meg, Istenem.’ Tudd meg, ha ezeket a szavakat szíve mélyéből mondja ki a lélek, egy pillanat alatt a szentség csúcsaira emelkedik. Különösen kedvemet találom az ilyen lélekben, s nagy dicsőségemre szolgál. Erényének illata betölti az eget. Azt is tudd, hogy szenvedéseid viseléséhez az erőt a Szentáldozás gyakori vételének köszönheted. Jöjj sokszor az irgalomnak ehhez a forrásához, és meríts belőle a bizalom edényével mindent, amire csak szükséged van.”

– A lélek: „Hála néked, Uram, mérhetetlen jóságodért, hogy ebben a számkivetésben velünk maradtál, s mint az irgalmasság Istene (90) velünk lakozol, és kisugárzod ránk irgalmad és jóságod fényét. Sugaraid fényénél látom meg, hogy mennyire szeretsz engem.”

(Napló, 1487)

Ima

Jézusom, teljesen rád bízom magam. “Ne az én, hanem a Te akaratod legyen meg.” Merítsek erőt az általad felajánlott kereszt hordozásához a szentáldozásból, szentségi és lelki áldozással. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 15.

Naplórészlet

– Jézus: „Tudd meg azt is, hogy ezt a lelki sötétséget, amelyre panaszkodsz, először én szenvedtem el érted az Olajfák hegyén. Lelkemet halálos szomorúság nyomasztotta, s ebből csak egy csekély részt juttattam neked különleges szeretetem jeléül, s annak a magas szentségnek az elérésére, melyet részedre (89) az égben elrendeltem. Szívemhez legközelebb a szenvedő lélek áll.”

– A lélek: Még egyet, Uram! Mit tegyek, ha az emberek elvetnek és eltaszítanak, főleg azok, akikre jogosan számíthatnék, és épp legnagyobb gondjaimban?

(Napló, 1487)

Ima

Jézusom, köszönöm, hogy az irántam érzett szeretetből szenvedtél. Köszönöm, hogy részesítesz szenvedéseidben, tekintettel arra, amit a mennyben készítettél nekem. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 14.

Naplórészlet

– Jézus: „Látod, gyermekem, ezzel sokat mondtál nekem. Tudom, nagyon fájdalmas, (88) ha nem értik meg az embert, főleg, ha azok sem, akiket szeretünk, s akik iránt nagyon őszinték vagyunk. Legyen elég neked, hogy én megértem minden gondodat és szükségleteidet. Örömet okoz nekem mély hited, mellyel mindezek ellenére viseltetsz helyetteseim iránt. De tisztában kell lenned azzal is, hogy az emberek nem értik meg egészen a másik ember lelkét, mert ez felülmúlja képességeiket. Ezért maradtam itt a földön én magam, hogy sebzett szívedet megvigasztaljam, s megerősítsem a lelked, nehogy ellankadj életutadon. Azt mondod, nagy sötétségben van az értelmed. Miért nem jössz hozzám ezekben a pillanatokban, aki magam vagyok a világosság? Egyetlen pillanat alatt annyi fényt és a szentség oly megértését öntöm a lelkedbe, mint amennyit egyetlen könyvben sem találsz.”

– A lélek: A válaszod, kedves olvasó.

(Napló, 1487)

Ima

Köszönöm, Jézus, hogy megérted minden bajomat és nyomorúságomat. Segíts, hogy hozzád forduljak fényért és vigasztalásért, amelyet csak Te adhatsz nekem. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 13.

Naplórészlet

– Jézus: „Úgy van, gyermekem, ezek mind szenvedések, de a keresztúton kívül nincs más út az egekbe. Magam jártam először ezt végig. Tudd meg, ez a legrövidebb s a legbiztosabb út.”

– A lélek: „Uram, még egy akadály gátol. Hűséges vagyok Hozzád, ezért üldöznek, és sok szenvedést okoznak nekem.”

– Jézus: „Mivel nem e világból való vagy, azért gyűlöl e világ. Engem előbb üldözött. Ez az üldözés a jele, hogy hűségesen követed a nyomdokaimat.”

– A lélek: A válaszod, kedves olvasó.

(Napló, 1487)

Ima

Jézus, segíts, hogy szívemmel megtanuljam, amit a fejemmel tudok, hogy a kereszt az egyetlen, legrövidebb és legbiztosabb út a mennybe. Te jártad ezt az utat először. Adj erőt követni. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 12.

Naplórészlet

– Jézus: „Gyermekem! Nem szabad elbátortalanodnod! Tudom, hogy határtalanul bízol bennem. Tudom, hogy ismered jóságomat és irgalmamat, beszéljük meg tehát részleteiben mindazt, ami leginkább nyomja a szívedet.”

– A lélek: „Annyi és oly különböző dolog fáj, hogy nem is tudom, először mivel kezdjem, s hogy fejezzem ki magam.

– Jézus: „Egyszerűen beszélj, mint barát a baráttal. Mondd el hát, mi akadályoz a szentség útján?”

– A lélek: A válaszod, kedves olvasó.

(Napló, 1487)

Ima

Jézus, kérlek, segíts, hogy szabadon beszélhessek Veled olyan dolgokról, amelyek a szívemet nehezítik. És abban is segíts, hogy hallgassak Rád, ahogy irányítasz ezekre a fájdalmas helyzetekre adott válaszaidban. ✞

Secured By miniOrange