Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 5.

Naplórészlet 

+ A képzelgéstől való félelmemben Isten sok kegyelmét elfecséreltem. Bár Isten annyira erőteljesen vonzott magához, hogy sokszor nem volt hatalmam ellenállni kegyelmének, amikor hirtelen elmerültem Benne. Jézus ekkor annyira eltöltött békéjével, hogy utána, bár akartam nyugtalankodni, mégsem tudtam. Lelkemben pedig e szavakat hallottam: „Azért, hogy nyugodt légy afelől, hogy Tőlem származnak a hozzád intézett parancsok, olyan mélységes békességgel töltelek el, (67) hogy ha akarnál is aggályoskodni és nyugtalankodni, ma nem leszel rá képes. Ehelyett megtelik a lelked szeretettel olyannyira, hogy elfeledkezel önmagadról is.” (Napló, 143)

Rám nézett, s azt mondta: „Leányom, ne félj a szenvedésektől, én Veled vagyok.” (Napló, 151)

Ima

Uram Jézus, a Te nagy irgalmasságodban segíts, hogy gondjaimra bizalommal reagáljak! Adj mélységes békét, amely eloszlatja a félelmeimet. ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 22.

Naplórészlet 

Azt mondta az Úr: „Minden egyes lélek elvesztése gyászba borít engem. Mindig megvigasztalsz, ha (36) a bűnösökért imádkozol. Legkedvesebb dolog előttem az ima – a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom.” (Napló, 1397)

1938.3.25. Ma megpillantottam a szenvedő Jézust. Fölém hajolt, s halkan azt suttogta: „Leányom, segíts nekem lelkeket menteni!” Ekkor lelkem megtelt izzó szeretettel a lelkek megmentéséért. Midőn magamhoz tértem, tudtam, (34) milyen módon menthetek lelkeket, és felkészültem a még nagyobb szenvedésekre. (Napló, 1645)

Ima

Jézus, segíteni akarok „halálos szomorúságodon”, amelyet minden lélek elvesztése okoz. Adj nekem olyan „égő vágyat a lelkek megmentésére”, mint Szent Fausztináé. Add meg nekem a kegyelmeket, hogy szenvedjek is a bűnösök megtéréséért. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 10.

Naplórészlet 

Ó, Szentháromság! Örök Isten! Lelkem elmerül szépségedben. Előtted mit sem számítanak századok, Te mindig ugyanaz vagy. Ó, mily nagy a Te fenséged! Jézusom, mi az oka, hogy elrejted fenségedet? Hogy elhagytad égi trónusodat, s köztünk lakozol. Az Úr azt felelte: – „Leányom, a szeretet vezetett, és a szeretet tart itt. Leányom, ha tudnád, mily nagy érdeme és jutalma van az irántam tanúsított egyetlen tiszta szeretetaktusnak, meghalnál az örömtől.” (Napló, 576)

Ima

Jézusom, micsoda nagy szeretet hozott téged, hogy a Földön élj! Taníts meg, hogyan viselkedjek tiszta szeretettel irántad. Köszönöm, hogy szeretsz. ✞

Categories
Augusztus

Szent Fausztina Naplójából – Augusztus 3.

Naplórészlet

Hirtelen elöntötte lelkem Isten jelenléte, s e szavakat hallottam: „Leányom, az a kívánságom, hogy szíved az én irgalmas szívem képmásává alakuljon. Itasson át teljesen irgalmam.” (Napló, 167)

Ekkor megpillantottam Jézust, aki azt mondta: „Leányom, sok kegyelmet készítek elő számodra a holnap kezdődő lelkigyakorlatodon.” – Azt feleltem: „Jézusom, hiszen a lelkigyakorlatot már megkezdték, s én nem mehetek oda.” – De Jézus megnyugtatott: „Készülj fel rá, hogy holnap elkezded a lelkigyakorlatot, én rendezem el odautazásodat elöljáróiddal.” Aztán hirtelen eltűnt. Fontolgatni kezdtem, miként is lehetséges ez? (Napló, 167)

Ima

Uram Jézus, vágyom arra, hogy a szívem a Te Irgalmas Szíved után legyen mintázva – ezért kérlek, formáld szívemet. Ahogy elrendezted a lelkigyakorlatot Szent Fausztina számára, úgy rendezd be az életem körülményeit is, hogy munkádat elvégezhesd bennem. Uram Jézus, szelíd és alázatos Szívű, tedd szívemet olyanná, mint a Tiéd, hogy átitasson irgalmad. ✞

Secured By miniOrange