Categories
Június

Naplórészlet – Június 20.

Naplórészlet

„Minden sebemből az irgalom áradata ömlik a lelkek számára, de szívem sebe kikutathatatlan irgalmam fő forrása. Ebből a forrásból fakad minden kegyelem a lelkek részére. Irgalmam lángjai égetnek, ki akarom árasztani őket az emberek lelkére. Hirdesd az egész világnak irgalmamat!” (Napló, 1190)

Ima

Uram, a Szívedben lévő sebhez fordulok minden kegyelemért, amelyre az embereknek szükségük van nyomorúságukban. Áraszd ki irgalmadat az egész világra. Adj bátorságot és erőt, hogy másoknak is hirdessem irgalmadat. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 19.

Naplórészlet

1937.6.20. Legjobban akkor hasonlítunk Istenhez, amikor felebarátunknak megbocsátunk. Isten a szeretet, a jóság, és az irgalom…

„Minden léleknek tükröznie kell irgalmasságomat, de főleg a szerzetes lelkeknek. Szívem minden lélek iránt tele van könyörülettel és irgalommal. Jegyesem szívének is hasonlónak kell lennie az én szívemhez. Szívéből buzogjon a lelkek részére irgalmam forrása, különben nem ismerem őt.” (Napló, 1148)

Ima

Jézus, legyek irgalmad tükre, hasonlítson szívem a könyörülettel és irgalommal túláradó Szívedre. Bocsássak meg minden ellenem elkövetett bűnt teljes szívből. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 18.

Naplórészlet

Ekkor lelkemben ezt hallottam: „Ne sírj – már nem szenvedek. A hűségedért azonban, amellyel szenvedésemben és halálomban elkísértél, megígérem, hogy a te halálod ünnepélyes lesz. Abban az órában én fogok melletted állni. Szívem szeretett gyöngye! Látom tiszta szeretetedet, mely több mint angyali éspedig azért több, mert harcolsz. Érted megáldom avilágot. Látom irántam való erőfeszítéseidet, s ezek elragadják szívemet.”

E szavak után már nem sírtam, hanem megköszöntem a mennyei Atyának, hogy elküldte szent Fiát az emberi nem megváltására. (Napló, 1061)

Ima

Köszönöm, Mennyei Atyánk, hogy elküldted nekünk Fiadat az emberiség megváltására. Köszönöm, Uram Jézus, hogy felnevelted Szent Fausztinát, a Szíved gyöngyét, hogy hirdesse nekünk irgalmad örömhírét. Most hirdessük mi a világnak irgalmadat és örvendeztessük meg Szívedet! ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 17.

Naplórészlet

Este azt mondta az Úr: „Pihenj meg a szívemen, gyermekem! Látom, kimerültél a szőlőmben való munkától.” – Lelkemet eltöltötte Isten öröme. (Napló, 945)

Ma meglátogatott az Úr. Szívére szorított, s azt mondta: „Pihenj meg, gyermekem. Én mindig veled vagyok.” (Napló, 1011)

Ima

Szent Fausztina, járj közben értünk és taníts meg minket arra, hogyan pihenjünk Jézus Szívén. Minket is árasszon el az öröm, és halljuk Jézus ígéretét: mindig veled vagyok! (lásd Mt 28:20). ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 16.

Naplórészlet

Az egész napomat a haldokló bűnösökért ajánlottam fel. A szentmise alatt különlegesen éreztem az Úr Jézus közelségét. A Szentáldozás után nagy bizalommal tekintettem az Úrra, s azt mondtam Neki: „Jézusom, úgy szeretnék valamit mondani Neked.” – Ő szeretettel nézett rám, s kérdezte: „És mit kívánsz mondani nekem?” – „Jézusom, felfoghatatlan irgalmadra kérlek, hogy minden ma meghaló lélek meneküljön meg a pokol tüzétől, még ha a legnagyobb bűnösök lennének is. Ma péntek van, keserves kereszthalálod emléknapja, mivel irgalmad felfoghatatlan, az angyalok nem fognak csodálkozni ezen.” – Jézus Szívére ölelt, s azt mondta: „Szeretett leányom, (247) jól megismerted irgalmam mélyét. Megteszem, amit kérsz, de szüntelenül egyesülj haldokló szívemmel, s nyújts elégtételt igazságosságomnak. Tudd, hogy nagy dolgot kértél tőlem, de látom, hogy ezt az irántam érzett tiszta szereteted diktálta, ezért teljesítem kérésed.” (Napló, 873)

Ima

Jézus, add, hogy bátran és bizalommal imádkozzak, ahogyan Szent Fausztina tette. Hallhassam én is azokat a gyönyörű szavakat, amelyeket Tőled hallott, amikor elégtételt próbálok nyújtani igazságosságodnak! ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 15.

Naplórészlet

„Légy nyugodt, gyermekem! Látod, nem vagy egyedül. Szívem őrködik feletted.” Jézus erőt adott bizonyos személlyel kapcsolatban. Megéreztem az erőt lelkemben. (Napló, 799)

1937.1.29. Ma elaludtam. Kevés időm maradt, hogy el ne késsem a Szentáldozásról, mert a kápolna a mi osztályunktól (282) elég távol van. Mikor kiléptem, térdig ért a hó. Mire azonban végiggondoltam, hogy az orvos nem engedte volna meg, hogy ebben a hóban elmenjek, már az Úrnál (265) voltam a kápolnában, megáldoztam, s azonnal visszatértem. Hallottam a hangot: „Leányom, pihend ki magad szívemen, ismerem erőfeszítéseidet.” Lelkem nagyon örül, ha Istenem Szívén nyugodhat. (Napló, 902)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy Szíved őrködik felettünk és ismer minden erőfeszítésünket. Engedj megpihennem Szíved közelében. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 14.

Naplórészlet

Pénteken a szentmise alatt, midőn lelkem eltelt Isten boldogságával, a következőket hallottam bensőmben: „Irgalmam Jézus Isten-emberi szívén keresztül jutott el a lelkekhez, mint napsugár a kristályon keresztül.” Megéreztem lelkemben és megértettem, hogy minden közeledés Istenhez Jézus által történik – Őbenne és Őáltala. (Napló, 528)

„E lelkigyakorlat alatt folyamatosan szívemnél tartalak, hogy jobban megismerd irgalmamat, amellyel az emberek, és főleg a szegény bűnösök iránt viseltetem.” (Napló, 730)

Ima

Jézus, ragyogjanak a Szívedből fakadó irgalmas sugarak a világra és különösen a szegény bűnösökre. Jézus, irgalmazz nekünk és az egész világnak! ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 13.

Naplórészlet

Csodálni fogják őket az angyalok és az emberek. Nagyon kevesen vannak. Ők védik meg a világot az Égi Atya igazságszolgáltatásától. Ők fogják kérni az irgalmasságot a világ számára. Az ő szeretetük és áldozatuk tartja fenn a világot. Legfájóbb, ha egy általam különösképpen kiválasztott lélek sebzi meg szívemet hűtlenségével. Ezek a hűtlenségek pengeként hasítanak szívembe.” (Napló, 367)

Ima

Jézus, támassz még több olyan lelket, akik hűek szeretetteljes Irgalmadhoz. A világnak nagy szüksége van szeretetükre, imáikra és áldozataikra. Irgalmad csodája, hogy fenntartják a világot. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 12.

Naplórészlet

“Vigasztalásodra elmondom, élnek a világban lelkek, akik őszintén szeretnek engem. Örömmel lakozom szívükben. De ezek nincsenek sokan. A zárdákban is vannak lelkek, akik örömmel töltik el szívemet, mert vonásaim beléjük vésődtek. Ezért a mennyei Atya különös tetszéssel néz rájuk.” (Napló, 367)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy elmondtad nekem, hogy vannak olyan lelkek a világban akik őszintén szeretnek Téged. Nagy irgalmadban emelj fel még sok lelket, hogy szeressenek Téged és örömet szerezzenek Szívednek. Legyek én egy közülük! ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 11.

Naplórészlet

“Így hozzátok fordulok, kiválasztott lelkek – vagy ti sem értitek meg szívem szeretetét? Szívem itt is csalódott. Nem találok szeretetem iránti tökéletes odaadást. Mennyi elővigyázat, mennyi óvatosság, mennyi bizalmatlanság!” (Napló, 367)

Ima

Jézus, add, hogy megértsem meg és megtapasztaljam Szíved szeretetét. Ne okozzak csalódást Neked, hanem teljes bizalommal adjam át magam szeretetednek. ✞

Secured By miniOrange