Categories
Június

Naplórészlet – Június 10.

Naplórészlet

“Mily közömbösek a lelkek ennyi jósággal s a szeretet ennyi bizonyítékával szemben; szívemet mérhetetlenül sérti a világban élő lelkek hálátlansága és feledékenysége: akik mindenre találnak időt, csak arra nem, hogy hozzám jöjjenek, és kegyelmet kérjenek.” (Napló, 367)

Ima

Jézus, legyenek a kegyelmek fogadottak általunk. Törj utat az olyan lelkekhez, akiknek nincs idejük rád! Lágyítsd meg megkeményedett szívüket, Uram! ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 9.

Naplórészlet

Egyszer Jézus tudatta velem, hogy Ő mindig kész kegyelmeket adni, ha a rám bízott szándékokra kérem, de ezek a lelkek nem mindig akarják elfogadni a kegyelmet. Jézus szavai: „Szívem telve van irgalommal a lelkek iránt, de főleg a szegény bűnösök iránt. Bárcsak megértenék, hogy én az ő legjobb Atyjuk vagyok, értük ömlött szívemből mint irgalommal teli forrásból a vér és víz; értük lakom a tabernákulumban. Az Irgalmasság Királyaként kegyelmekkel akarom megajándékozni a lelkeket, de nem akarják elfogadni azokat. Legalább te jöjj hozzám oly gyakran, ahogy csak lehetséges. Fogadd el a kegyelmeket, melyeket mások nem akarnak elfogadni, s ezzel megvigasztalod a szívemet.” (Napló, 367)

Ima

Jézus, imádkozok, hogy az imáimat kérő emberek elfogadják azokat a kegyelmeket, amelyeket kegyesen elkészítesz nekik az imáimra válaszolva. Vigasztalja ez a szívedet. Ne hagyd, hogy kegyelmed elvesszen – küldd el annak, aki elfogadja őket! ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 8.

Naplórészlet

A szentmise alatt megpillantottam a kis Jézust a kehelyben. Azt mondta nekem: „Ahogy most a kehelyben látsz, úgy lakom a szívedben.” (Napló, 1820)

Midőn Jézus eljött, kisgyermekként vetettem magam a karjaiba. Elmondtam neki örömömet. Ő meghallgatta szerető vallomásaimat. Bocsánatát kértem, amiért nem készültem fel a Szentáldozásra, mert folyton csak arra gondoltam, hogy megosszam Vele az örömömet. Jézus ezt válaszolta: „Ilyen előkészület, amivel ma fogadtál a szívedbe, a legkedvesebb nekem. Ma egészen különlegesen megáldom ezt az örömödet, amit ma semmi sem zavar meg benned.” (Napló, 1824)

Ima

Jézus, segíts nekem és mindazoknak, akik Szentáldozásban fogadnak Téged, hogy nagyobb buzgalommal készüljünk, így a szívünk megváltozhat. Énekeljük ezt a dalt a szívünkben:

Változtasd meg a szívem, ó Istenem,
Tedd örökké igazzá.
Változtasd meg a szívemet, ó Istenem.
Hogy olyan legyek olyan, mint Te!
Te vagy a Fazekas, én vagyok az agyag.
Formázz és alakíts.
Ezt imádkozom. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 7.

Naplórészlet

Bár tudom, hogy (6) mindent megadhatsz, Királyom, de nem kívánok Tőled semmit, csak egyre kérlek, légy örökké szívem Királya, ez elég nekem. (Napló, 1811)

Midőn szívembe fogadtam Őt, szétszakadt a hit függönye. Megpillantottam Jézust, aki azt mondta: „Lányom, szereteted sok közömbös lélekért kárpótol, jutalmaz engem.” E szavak után magam maradtam, de egész nap a jóvátétel, kárpótlás lendületében éltem. (Napló, 1816)

Ima

Jézus, minden Szentáldozás veled itt a földön már az égi liturgiában való részesedés az Atya trónjánál. Segíts nekem és mindazoknak, akik részesülnek a Szentáldozásban, hogy a Veled való örök együttlétre készítsen fel minket. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 6.

Naplórészlet

Ma eljön a szívembe, hallom, hogy közeleg, eléje sietek, meghívom Őt. Midőn belépett szívem hajlékába, lelkemet oly nagy tisztelet fogta el, hogy szinte eszméletlenül lábai elé roskadtam a rémülettől. – Jézus kinyújtja kezét és jóságosan megengedi, hogy melléje üljek. Megnyugtat: „Látod, elhagytam égi trónusom, hogy egyesüljek veled. Amit te látsz, az csak egy kis rész, s lelked máris a szeretettől eszméletlenül hullik elém. Ó, hogy fog csodálkozni a szíved, ha teljes dicsőségemben pillantasz majd meg! De meg akarom mondani neked, hogy már itt a földön, a Szentáldozással el kell kezdeni az örök életet. Minden Szentáldozás képesebbé tesz, hogy az örökkévalóságban majd Istennel társalogj.” (Napló, 1810)

Ima

Jézus, a Szentáldozás itt a földön a mennyei lakoma előképe! Segítsen nekünk, Urunk, hogy megfelelően felkészüljünk az örök lakomára azáltal, hogy hűségesen és szeretettel fogadunk minden Szentáldozásban. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 5.

Naplórészlet

„Most a Legszentebb Oltáriszentségben élő szeretetemről fogsz elmélkedni. Itt egészen érted vagyok testestől-lelkestől, Istenségemmel, mint jegyesed. Tudod, mit kíván a szeretet – egy dolgot csupán – kölcsönösséget…” (Napló, 1770)

A júniusi ájtatosság alatt mondta az Úr: „Leányom, Szívedben tetszésem találtam. Midőn Nagycsütörtökön az Oltáriszentségben itt hagytam magamat, szándékomban nagy jelentőséged volt.” (Napló, 1774)

Ima

Jézus, köszönöm a teljes és alázatos szereteted, hogy önmagad adtad nekünk az Eucharisztiában. Segíts nekem és azoknak, akik Szentáldozásban fogadnak téged, hogy „viszonzással” válaszoljunk. Legyen neked „igen” -ünk teljes, szabad, hűséges és gyümölcsöző – mint a házasság fogadalma! ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 4.

Naplórészlet

Ó, milyen nagy az Isten jósága! Sokkal nagyobb, mint ahogy fel tudjuk fogni. Az Isteni Irgalomnak vannak olyan pillanatai és titkai, amelyek fölött még az ég is csodálkozik. Ítéletünk némuljon el a lelkek felől, mert Isten irgalma különleges irántuk. (Napló, 1684)

Ima

Jézus, segíts nekünk hozzád fordulni, hogy megtisztítsd szívünket. Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívedhez hasonlóvá a mi szívünket. Add, hogy szívünk egy legyen a Szentáldozás során. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 3.

Naplórészlet

“Írd fel a szerzetes lelkek részére, hogy gyönyörűség a szívükbe jönnöm a Szentáldozás által. De ha valamelyik szívben másvalaki lakozik, azt nem bírom elviselni. A leggyorsabban távozom tőle, s minden neki készített kegyelmet és adományt magammal viszek. A lélek még észre sem veszi távozásomat. Némi idő után aztán felfigyel belső ürességére és elégedetlenségére. Ó, ha ekkor hozzám fordulna, (60) segítségére lennék, hogy megtisztítsam a szívét. Mindent helyrehoznék ebben a lélekben. De tudatos beleegyezése nélkül nem tudok gazdálkodni a szívében.” (Napló, 1683)

Ima

Jézus, tedd tisztává és egyszerűvé a szívemet, amikor Szentáldozásban fogadlak. Tisztítsd meg a szívemet, hogy tökéletesebben egyesülhessek Veled. Imádkozom a vallásos lelkek tisztaságáért. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 2.

Naplórészlet

1938.2.13. Láttam, milyen kedvetlenül ment az Úr Jézus némely lélekhez a Szentáldozásban. Megismételte e szavakat: „Úgy megyek be némely szívbe, mint új kínszenvedésemre.” (Napló, 1598)

Jézus így szólt hozzám: „Nem szívesen megyek be ebbe a szívbe, ezért kaptál két Ostyát, mert vonakodva térek be ehhez a lélekhez. Abba a lélekbe, aki kegyelmeimnek ellenáll, nem szívesen térek be. Az ilyen lélek meglátogatása nem esik jól nekem.” Ebben a percben lelkemet egészen közelségébe vonta, s mély megvilágosodást nyertem az irgalomról. Mindez a villám gyorsaságával történt, mégis világosabb volt, mintha testi szemeimmel órákon át tanulmányoztam volna. (Napló, 1658)

Ima

Jézus, segíts nekem, hogy nagyobb szeretettel, bizalommal és vágyakozással fogadjam a Szentáldozást, hogy veled egyesülve éljek. Jóvátételt kívánok tenni azokért a lelkekért, akik, mint egy második passió számodra. ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 1.

Naplórészlet

„Ha nem hozott volna hozzád a pap, magam jöttem volna el ugyanebben az alakban a szívedbe. Leányom, a ma éjszakai szenvedésed sok lélek számára nyerte el az irgalmasság kegyelmét.” (Napló, 1459)

1938.1.27. Ma a szent órán Jézus a lelkek hálátlanságára panaszkodott. „Jótéteményeimért csak hálátlanságot kapok, a szeretetért felejtést és közönyt. Szívem nem bírja ezt elviselni.” (Napló, 1537)

Ima

Jézus, add, hogy Szent Fausztina közbenjárása, az Eucharisztia iránt érzett nagy szeretete és a lelkekért való szenvedése jóvátétel legyen értem és minden lélekért, a hálátlanságunkért és közömbösségünkért. Szent Fausztina, imádkozz értünk, hogy méltó módon járuljunk Szentáldozáshoz. ✞

Secured By miniOrange