Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 20.

Naplórészlet 

„Leányom, arra akarlak tanítani, miként menthetsz meg lelkeket áldozattal és imával. Imával és szenvedéssel több lelket menthetsz meg, mint egy misszionárius tisztán tanítással és prédikációival. Élő szeretetáldozatnak kívánlak látni, akinek csak így van ereje előttem.” (Napló, 1767)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy tanítasz az áldozatról és az imádságról. Add, hogy imádságommal és szeretetből fakadó szenvedésemmel segítsek a lelkek megmentésében. Tégy engem irgalmad lelki misszionáriusává. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 19.

Naplórészlet 

„Ne védekezz, ha ártatlanul megszégyenítnek. Hagyj másokat győzedelmeskedni. Maradj (73) jó akkor is, ha úgy látod, visszaélnek jóságoddal. Ha szükséges, magam védlek meg. Légy hálás a legkisebb kegyelmemért is, mert ez újabb kegyelmek adományozására kényszerít engem…” (Napló, 1701)

Ima

Jézusom, segíts, hogy ne védekezzek, ha megszégyenítenek. Legyek hálás mindenért, különösen a legkisebb kegyelmekért. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 18.

Naplórészlet 

Ma kértem az Urat, tanítson a benső életre, mert magamtól nem tudok tökéletes dolgot sem elgondolni, sem megérteni. Az Úr így válaszolt: – „Én voltam a mestered – most is az vagyok, és az is maradok. Légy azon, hogy szíved az én alázatos és szelíd szívemhez legyen hasonló. Sohase hivatkozz a jogaidra. Nyugodtan, türelemmel viselj el mindent, bármi is történik.” (Napló, 1701)

Ima

Jézus, taníts a benső életre. Segíts, hogy a szívem olyan legyen, mint a Te alázatos és szelíd Szíved. Legyek nyugodt és türelmes mindennel, ami az utamba kerül. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 17.

Naplórészlet 

Ma láttam a megfeszített Urat. Szívének sebéből értékes gyöngyök és gyémántok hullottak. Láttam, hogy számos lélek összegyűjtötte ezeket az adományokat. Volt köztük egy lélek, aki a legközelebb áll a Szívéhez. Igen sokat gyűjtött belőlük nemcsak magának, hanem mások részére is, mert ismerte ezen adományok értékét. Az Üdvözítő azt mondta nekem: „Ezek a kegyelmek kincsei, amelyek a lelkekre ömlenek, de nem minden lélek tudja kihasználni bőkezűségemet.” (Napló, 1687)

Ima

Köszönöm, Jézus, hogy Szent Fausztinán keresztül megtanítottál minket arra, hogy kegyelmed „drága gyöngyként és gyémántként” árad a Szíveden lévő sebből. Taníts meg minket, hogyan használjuk ki nagylelkűségedet és gyűjtsünk kegyelmeket magunkért és másokért. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 16.

Naplórészlet 

„Igénylésük első jelére adj oda mindent, még ha a legszükségesebb dologról lenne is szó. Ne kérj semmit, anélkül, hogy tőlem tanácsot ne kérnél! Engedd, hogy elvegyék tőled azt is, ami megillet – elismerést, jó hírnevet. Első helyen álljon a lelked. Így mindentől megszabadulva nyugodjál szívemen, békéd ne engedd semmivel megzavarni! Kis tanítványom, fontold meg (62) szavaimat, melyeket most mondtam Neked!” (Napló, 1685)

Ima

Jézusom, milyen csodálatos szabadságot tanítottál Szent Fausztinának: mindent feladni a követelés első jelére. Taníts meg, mit kell tennem, hogy ilyen szabad lélek legyen. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 15.

Naplórészlet 

„Bízz rám mindent, ne tégy semmit magadtól, így mindig nagy lelki szabadságban maradsz, és semmilyen külső körülmény és esemény nem fog megzavarni. Ne törődj az emberek véleményével. Engedd, hogy saját tetszésük szerint ítéljenek meg; ne védekezz, nem árthatnak neked.” (Napló, 1685)

Ima

Jézus, segíts, hogy mindent Rád bízzak, és ne tegyek semmit önállóan, így mindig nagy lelki szabadságom lesz. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 14.

Naplórészlet 

Ma a szent órán kértem Jézust, tanítson meg a lelki életre. Jézus azt mondta: – „Leányom, tartsd magad hűségesen szavaimhoz, melyeket neked mondok: ne becsülj túl sokra külső dolgokat, még ha drágának tűnnek is neked. Mondj le magadról, s légy velem állandóan.” (Napló, 1685)

Ima

Jézus, amint Szent Fausztinát a lelki életről tanítottad, taníts meg engem is, hogy „mondjak le magamról és folyton Veled legyek”. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 13.

Naplórészlet 

Második nap. Midőn az angyalok bűnéről, s az azonnal bekövetkező büntetésükről elmélkedtem, megkérdeztem Jézust: „Miért büntetted meg bűnbeesésük után haladéktalanul az angyalokat?” Ezt válaszolta: „Mélységes Isten-ismeretük miatt. Nincs a földön ember, még ha nagy szent lenne is, aki úgy ismerné Istent, mint az angyalok.” Hozzám, nyomorult bűnöshöz viszont irgalmas Istennek mutatkoztál, éspedig oly sokszor. Irgalmad ölében hordozol, és mindig megbocsátasz, ha összetört szívvel bűnbocsánatért esedezem. (Napló, 1147)

Ima

Jézus, kérlek, segíts, hogy megismerjelek Téged és a legfőbb tulajdonságodat, irgalmadat. Segíts, hogy hirdessem az embereknek együttérzésedet és végtelen szeretetedet. Adj bátorságot is, hogy bocsánatot kérjek, amikor vétkezem. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 12.

Naplórészlet 

Amikor egy bizonyos ügy miatt szomorúságot éreztem szívemben, és panaszkodtam az Úrnak, így válaszolt: „Leányom, miért helyezel oly nagy súlyt az emberek tanítására és beszédére? Hiszen én magam akarlak tanítani téged, ezért intézem úgy a körülményeket, hogy ne tudd látogatni az előadásokat. Egyetlen pillanat alatt több dolgot ismertetek meg veled, mint amit mások évek során kifejtett fáradozásokkal megszereznek.” (Napló, 1147)

Ima

Jézus, kérlek, légy a tanítóm! Taníts, hogy ismerjelek és szeresselek, és így jobban szolgálhassak. Tudom, hogy Te magad akarsz engem tanítani. Adj fület, hogy hallgassak rád. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 11.

Naplórészlet 

„Ezt azért mondom, hogy szüntelenül egyesülj velem a szeretet által, mert ez lelked életcélja. Ez az aktus akarati cselekedeteken nyugszik. Tudd meg, hogy a tiszta lélek alázatos. (45) Ha meghajolsz és megsemmisülsz fenségem előtt, kegyelmem követni fog, s mindenhatóságom felemel téged.” (Napló, 576)

Ima

Jézusom, szeretni akarlak téged, és szüntelenül egyesülni akarok veled. Taníts meg engem, hogyan hajoljak meg és hogyan semmisüljek meg fenséged előtt. Tartsd tisztán és alázatban lelkemet előtted. ✞

Secured By miniOrange