Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 13.

Naplórészlet 

„Mitől félsz? Ki mer hozzád érni, ha velem vagy? Azonban annak nagyon örülök, leányom, hogy elmondod nekem félelmeidet. Mindent ily nyíltan mondj el nekem, leányom, és ilyen emberien! Ezzel örömet szerzel nekem. Megértelek, mert Istenember vagyok. (198) Szíved egyszerű beszéde kedvesebb nekem, mint a tiszteletemre költött fennkölt himnuszok. Tudd meg, leányom, minél egyszerűbb a beszéded, annál jobban vonzol magadhoz. Most azonban pihenj meg szívemen, tedd félre tolladat, s készülődj az útra!” (Napló, 797)

Ima

Milyen nagyszerű kérdés, Uram! Mitől félek? Mindig velem vagy. Segíts, hogy mindig Veled legyek. ✞

Categories
Február

Szent Fausztina Naplójából – Február 16.

Naplórészlet 

„Most pedig megmondom, mi a legfontosabb részedre: a lelkiatyáddal szembeni korlátlan bizalom. Ha ezzel a kegyelemmel (138) nem az én utasításaim szerint élsz, elveszem tőled, egyedül maradsz, és minden ismert kínod újra visszatér. Nem tetszik nekem, ha nem használod ki az alkalmat, hogy lásd őt, és beszélj vele. Tudd meg, nagy kegyelem az, ha lelki vezetőt adok egy léleknek. Sokan kérik ezt tőlem, de nem adom meg mindenkinek ezt a kegyelmet. Abban a pillanatban, hogy lelkiatyaként adtam őt neked, új világossággal is megajándékoztam, hogy könnyen felismerje és megerősítse lelkedet.” (Napló, 1561)

Ima

Jézus, köszönöm Neked lelki vezetőm vagy gyóntatóm ajándékát. Legyen „határtalan őszinteség” vele. Kérlek, áldd meg őt jelenléteddel, védelmeddel és békéddel. Imádkozom a jó lelki vezetőkért és gyóntatókért, mindazokért, akiknek útmutatásra van szükségük a lelki életben. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 19.

Naplórészlet 

Ma Szentáldozás után így szólt Jézus: „Leányom, adj nekem lelkeket! Tudd meg, az a feladatod, (64) hogy lelkeket nyerj meg részemre imáiddal, áldozataiddal és bátorítással, hogy bízzanak irgalmasságomban.” (Napló, 1690)

Ima

Jézus, segíts, hogy imával és áldozattal lelkeket nyerjek Neked. Segíts, hogy bátorítsam a lelkeket, hogy bízzanak irgalmadban. Mint Szent Fausztina, az isteni irgalmasság nagy apostola, tegyem ezt életfeladatommá. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 18.

Naplórészlet 

Ahogy a fenti szavakat írtam, megpillantottam Jézust, amint fölém hajolt és megkérdezte: – „Mit írsz, leányom?” – Azt feleltem: „Rólad írok, Jézus. Elrejtettségedről a Legszentebb Oltáriszentségben. Felfoghatatlan szeretetedről és irgalmadról az emberek iránt.” – Ezt válaszolta Jézus: „Legmélyebb titkom titkárnője! Tudd meg, kizárólagos bizalmamat élvezed. Az a feladatod, hogy mindent leírj, amit irgalmamról tudattam veled a lelkek javára, akik majd (67) ezt az írást olvassák, s lelkük vigaszt és bátorságot merít belőle, hogy hozzám jöjjenek. Ezért kívánom, hogy minden szabad idődet az írásra fordítsd.” – „Ó, Uram! Lesz-e mindig időm, ha csak rövid is, az írásra?” Jézus azt felelte: „Nem a te dolgod,hogy ezen gondolkozz. Tégy annyit, amennyit tudsz! Úgy fogom irányítani a körülményeket, hogy amit kívánok, könnyen teljesíthesd …” (Napló, 1693)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy gondoskodtál arról, hogy a Szent Fausztina Napló vigasztalásul és bátorításként elérhető legyen számunkra, hogy nagy bizalommal közelítsünk Hozzád. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 11.

Naplórészlet 

„Ezt azért mondom, hogy szüntelenül egyesülj velem a szeretet által, mert ez lelked életcélja. Ez az aktus akarati cselekedeteken nyugszik. Tudd meg, hogy a tiszta lélek alázatos. (45) Ha meghajolsz és megsemmisülsz fenségem előtt, kegyelmem követni fog, s mindenhatóságom felemel téged.” (Napló, 576)

Ima

Jézusom, szeretni akarlak téged, és szüntelenül egyesülni akarok veled. Taníts meg engem, hogyan hajoljak meg és hogyan semmisüljek meg fenséged előtt. Tartsd tisztán és alázatban lelkemet előtted. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 2.

Naplórészlet

„Tudd meg, valahányszor hozzám jössz, s megalázod magad bocsánatomat kérve, a kegyelmek özönét árasztom lelkedbe. Eltűnik előlem gyarlóságod, s csak a szeretetedet és alázatosságodat látom. Nem veszítesz semmit, viszont sokat nyersz.” (Napló, 1293)

Ima

Jézus, szeretném a kegyelmek áradatát kapni a szentáldozásban, amikor alázattal bocsánatot kérek. Köszönöm, Jézus, hogy ekkor csak a szeretetet és alázatot látod. ✞

Secured By miniOrange