Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 19.

Naplórészlet 

Ma Szentáldozás után így szólt Jézus: „Leányom, adj nekem lelkeket! Tudd meg, az a feladatod, (64) hogy lelkeket nyerj meg részemre imáiddal, áldozataiddal és bátorítással, hogy bízzanak irgalmasságomban.” (Napló, 1690)

Ima

Jézus, segíts, hogy imával és áldozattal lelkeket nyerjek Neked. Segíts, hogy bátorítsam a lelkeket, hogy bízzanak irgalmadban. Mint Szent Fausztina, az isteni irgalmasság nagy apostola, tegyem ezt életfeladatommá. ✞

Categories
Október

Szent Fausztina Naplójából – Október 18.

Naplórészlet 

Ahogy a fenti szavakat írtam, megpillantottam Jézust, amint fölém hajolt és megkérdezte: – „Mit írsz, leányom?” – Azt feleltem: „Rólad írok, Jézus. Elrejtettségedről a Legszentebb Oltáriszentségben. Felfoghatatlan szeretetedről és irgalmadról az emberek iránt.” – Ezt válaszolta Jézus: „Legmélyebb titkom titkárnője! Tudd meg, kizárólagos bizalmamat élvezed. Az a feladatod, hogy mindent leírj, amit irgalmamról tudattam veled a lelkek javára, akik majd (67) ezt az írást olvassák, s lelkük vigaszt és bátorságot merít belőle, hogy hozzám jöjjenek. Ezért kívánom, hogy minden szabad idődet az írásra fordítsd.” – „Ó, Uram! Lesz-e mindig időm, ha csak rövid is, az írásra?” Jézus azt felelte: „Nem a te dolgod,hogy ezen gondolkozz. Tégy annyit, amennyit tudsz! Úgy fogom irányítani a körülményeket, hogy amit kívánok, könnyen teljesíthesd …” (Napló, 1693)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy gondoskodtál arról, hogy a Szent Fausztina Napló vigasztalásul és bátorításként elérhető legyen számunkra, hogy nagy bizalommal közelítsünk Hozzád. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 11.

Naplórészlet 

„Ezt azért mondom, hogy szüntelenül egyesülj velem a szeretet által, mert ez lelked életcélja. Ez az aktus akarati cselekedeteken nyugszik. Tudd meg, hogy a tiszta lélek alázatos. (45) Ha meghajolsz és megsemmisülsz fenségem előtt, kegyelmem követni fog, s mindenhatóságom felemel téged.” (Napló, 576)

Ima

Jézusom, szeretni akarlak téged, és szüntelenül egyesülni akarok veled. Taníts meg engem, hogyan hajoljak meg és hogyan semmisüljek meg fenséged előtt. Tartsd tisztán és alázatban lelkemet előtted. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 2.

Naplórészlet

„Tudd meg, valahányszor hozzám jössz, s megalázod magad bocsánatomat kérve, a kegyelmek özönét árasztom lelkedbe. Eltűnik előlem gyarlóságod, s csak a szeretetedet és alázatosságodat látom. Nem veszítesz semmit, viszont sokat nyersz.” (Napló, 1293)

Ima

Jézus, szeretném a kegyelmek áradatát kapni a szentáldozásban, amikor alázattal bocsánatot kérek. Köszönöm, Jézus, hogy ekkor csak a szeretetet és alázatot látod. ✞