Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 20.

Naplórészlet 

Midőn tizenkettőt ütött az óra, lelkem mély összeszedettségbe merült, s meghallottam a hangot: (63) „Ne félj, gyermekem, nem vagy egyedül. Légy bátor a harcban, mert karom oltalmaz téged. Küzdj a lelkek megmentéséért, bátorítsd őket, hogy bízzanak irgalmamban, mert ez a te feladatod a jelen és a jövő életben.” E szavakra mélységesen átéreztem Isten irgalmasságát. Csak azok a lelkek kárhoznak el, akik maguk is el akarnak kárhozni, mert Isten senkit sem taszít el. (Napló, 1452)

(120) Ma ezt mondtam Jézusnak: „Látod, milyen sok nehézség merül fel, míg elhiszik, hogy Te vagy ennek a műnek az irányítója. S még most sem hisz mindenki ebben.” – „Légy nyugodt, gyermekem, semmi sem szegülhet ellen akaratomnak; a nővérek sugdolózása és ellenszenve ellenére teljesül akaratom benned teljes egészében, az utolsó pontig. Ne szomorkodj emiatt, egyes lelkek számára én is a botrány köve voltam.” (Napló, 1531)

Ima

Úr Jézus, köszönjük, hogy támogatsz minket a lelkekért vívott harcunkban. Munkáddal szembeni ellenállás ellenére teljesüljön a Te akaratod a maga teljességében. ✞

Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 19.

Naplórészlet 

+ Ma meglátogatott az Úr, s azt mondta: „Leányom, ne félj attól, ami vár rád. Semmi olyat nem adok neked, ami felülmúlja erődet. Ismered kegyelmem erejét. Ez legyen elég számodra!” E szavakkal Isten mélyebben megértette velem kegyelme működését. (Napló, 1491)

(102) 1938.1.15. Midőn ma meglátogatott ugyanaz a nővér, akitől óva intett az Úr, lélekben felkészültem a harcra. Bár nehezemre esett, hajszálnyit sem tértem el Isten intelmétől. Midőn már majd egy óra eltelt, s a nővér még mindig nem gondolt a távozásra, lelkemben Jézustól segítséget kértem. Ekkor hallottam: „Ne félj, figyellek, és segítek neked. Küldök két másik nővért, akik mindjárt meglátogatnak. Ekkor már könnyen folytathatod a beszélgetést.” Abban a pillanatban bejött két másik nővér. Most már könnyen ment a beszélgetés, de még vagy egy félóráig eltartott. (Napló, 1494)

Ima

Uram Jézus, köszönöm kegyelmeidet, amelyek minden helyzetben erőt adnak nekem. Minden pillanatban vigyázol rám. Segíts, hogy mindig bízzak Benned. ✞

Secured By miniOrange