Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 24.

Naplórészlet 

+ Szent óra. Ez alatt az idő alatt az Úr szenvedéséről próbáltam elmélkedni. De lelkemet elöntötte az öröm, s hirtelen megpillantottam a kis Jézust. Fensége annyira átjárt, hogy ezt mondtam: „Jézus, oly pici vagy, de én tudom, hogy Te vagy az én Teremtőm és Uram.” – Jézus azt felelte: „Az vagyok, de mint gyermek beszélek veled, hogy megtanítsalak az alázatra és az egyszerűségre.” (Napló, 184)

+ Csütörtök. Mikor elkezdtem a szent órát, el akartam mélyedni Jézus szenvedéseiben az Olajfák hegyén. De meghallottam lelkemben: „Elmélkedj a Megtestesülés titkain!” Hirtelen megjelent előttem sugárzó szépségében a kis Jézus, aki arról beszélt, mennyire tetszik Istennek a lélek egyszerűsége. „Bár felfoghatatlan a nagyságom, mégis csak a kicsinyekkel érintkezem – tőled is a lelki gyermekséget kívánom.” (Napló, 332)

Ima

Uram Jézus, taníts meg alázatra és egyszerűségre. Legyen gyermeki hajlandóságom és nyitottságom a tanulásra. Legyen bennem gyermeki lélek, hogy felfogjam nagyságodat. ✞

Secured By miniOrange