Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 1.

Naplórészlet

Midőn rádöbbentem, hogy őszinte elhatározásom ellenére ismét ugyanabba a hibába estem – ez ugyan csak kicsi, nem szándékos gyarlóság volt –, lelkem oly élénk fájdalmat érzett, hogy rövid időre abbahagytam a munkámat, (42) s a kápolnába siettem, leborultam Jézus lábai elé, s nagy szeretettel és fájdalommal bocsánatot kértem az Úrtól. Nagyon szégyelltem magam annál is inkább, mert éppen ma reggel tettem ígéretet a Szentáldozásnál, hogy hűséges leszek Hozzá. Ekkor meghallottam a következő szavakat: „Ha nem lett volna benned ez a kis gyarlóság, nem jöttél volna hozzám.” (Napló, 1293)

Ima

Segíts, Jézus, hogy megalázzam magam a szentgyónásban, és bocsánatot kérjek, még a kisebb tökéletlenségekért is, hogy azok is semmivé váljanak kimeríthetetlen irgalmadban. Add, hogy a legkisebb tökéletlenséget is hozzam el Neked. ✞

Secured By miniOrange