Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 9.

Naplórészlet 

„Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.” (Napló, 1226)

Ima

Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét. (Napló, 1227) ✞

Categories
Január

Szent Fausztina Naplójából – Január 3.

Naplórészlet 

„Ó, hogy megsebez a lélek bizalmatlansága! Az ilyen lélek megvallja ugyan, hogy szent és igazságos vagyok, de nem hiszi el, hogy én vagyok az irgalom, nem bízik jóságomban. A gonosz lelkek is dicsérik igazságosságomat, de nem hisznek jóságomban.

Szívem örül az irgalmasság címének. (Napló, 300)

Ima

Ó, Jézus, a bizalmatlan lelkek különös kegyelmedből vallják és hirdessék, hogy Te maga vagy az irgalom és a jóság! Hallgasd meg imámat, hogy Szíved örüljön, amikor ezek a lelkek bizalommal fordulnak Hozzád. ✞

Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 5.

Naplórészlet 

Egy alkalommal ezt mondta az Úr: „Viselkedj úgy, mint a koldus, aki nem mentegetőzik, ha nagyobb alamizsnát kap, hanem azt annál szívélyesebben megköszöni; így te is, ha nagyobb kegyelmet kapsz tőlem, ne magyarázkodj, hogy nem vagy méltó rá. Ezt úgyis tudom. Hanem örülj és örvendezz, s végy szívemből (129) oly sok kincset, amennyit csak el tudsz viselni, mert így jobban tetszel nekem. Még valamit akarok mondani neked. – Ezeket a kegyelmeket ne csak a magad részére vedd, hanem felebarátaid részére is, ami azt jelenti, hogy bátorítsd a veled találkozó lelkeket az én végtelen irgalmamban való bizalomra. Ó, mennyire szeretem azokat a lelkeket, akik tökéletesen bíznak bennem, mindent megteszek nekik.” (Napló, 294)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy megtanítottál engem a kegyelmek buzgó hálával fogadására . Tudván, hogy méltatlan vagyok, annál jobban örülök, és mindent elfogadok – hogy kedvedre tegyek! ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 6.

Naplórészlet

Ma eljön a szívembe, hallom, hogy közeleg, eléje sietek, meghívom Őt. Midőn belépett szívem hajlékába, lelkemet oly nagy tisztelet fogta el, hogy szinte eszméletlenül lábai elé roskadtam a rémülettől. – Jézus kinyújtja kezét és jóságosan megengedi, hogy melléje üljek. Megnyugtat: „Látod, elhagytam égi trónusom, hogy egyesüljek veled. Amit te látsz, az csak egy kis rész, s lelked máris a szeretettől eszméletlenül hullik elém. Ó, hogy fog csodálkozni a szíved, ha teljes dicsőségemben pillantasz majd meg! De meg akarom mondani neked, hogy már itt a földön, a Szentáldozással el kell kezdeni az örök életet. Minden Szentáldozás képesebbé tesz, hogy az örökkévalóságban majd Istennel társalogj.” (Napló, 1810)

Ima

Jézus, a Szentáldozás itt a földön a mennyei lakoma előképe! Segítsen nekünk, Urunk, hogy megfelelően felkészüljünk az örök lakomára azáltal, hogy hűségesen és szeretettel fogadunk minden Szentáldozásban. ✞

Secured By miniOrange