Categories
Szeptember

Szent Fausztina Naplójából – Szeptember 5.

Naplórészlet 

Egy alkalommal ezt mondta az Úr: „Viselkedj úgy, mint a koldus, aki nem mentegetőzik, ha nagyobb alamizsnát kap, hanem azt annál szívélyesebben megköszöni; így te is, ha nagyobb kegyelmet kapsz tőlem, ne magyarázkodj, hogy nem vagy méltó rá. Ezt úgyis tudom. Hanem örülj és örvendezz, s végy szívemből (129) oly sok kincset, amennyit csak el tudsz viselni, mert így jobban tetszel nekem. Még valamit akarok mondani neked. – Ezeket a kegyelmeket ne csak a magad részére vedd, hanem felebarátaid részére is, ami azt jelenti, hogy bátorítsd a veled találkozó lelkeket az én végtelen irgalmamban való bizalomra. Ó, mennyire szeretem azokat a lelkeket, akik tökéletesen bíznak bennem, mindent megteszek nekik.” (Napló, 294)

Ima

Jézus, köszönöm, hogy megtanítottál engem a kegyelmek buzgó hálával fogadására . Tudván, hogy méltatlan vagyok, annál jobban örülök, és mindent elfogadok – hogy kedvedre tegyek! ✞

Categories
Június

Naplórészlet – Június 6.

Naplórészlet

Ma eljön a szívembe, hallom, hogy közeleg, eléje sietek, meghívom Őt. Midőn belépett szívem hajlékába, lelkemet oly nagy tisztelet fogta el, hogy szinte eszméletlenül lábai elé roskadtam a rémülettől. – Jézus kinyújtja kezét és jóságosan megengedi, hogy melléje üljek. Megnyugtat: „Látod, elhagytam égi trónusom, hogy egyesüljek veled. Amit te látsz, az csak egy kis rész, s lelked máris a szeretettől eszméletlenül hullik elém. Ó, hogy fog csodálkozni a szíved, ha teljes dicsőségemben pillantasz majd meg! De meg akarom mondani neked, hogy már itt a földön, a Szentáldozással el kell kezdeni az örök életet. Minden Szentáldozás képesebbé tesz, hogy az örökkévalóságban majd Istennel társalogj.” (Napló, 1810)

Ima

Jézus, a Szentáldozás itt a földön a mennyei lakoma előképe! Segítsen nekünk, Urunk, hogy megfelelően felkészüljünk az örök lakomára azáltal, hogy hűségesen és szeretettel fogadunk minden Szentáldozásban. ✞