Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 10.

Naplórészlet 

+ A szentmisén láttam a keresztre feszített Jézust nagy kínok között. Halk sóhaj szakadt fel Szívéből, majd azt mondta: „Óhajtom, igen óhajtom a lelkek megmentését. Segíts nekem, leányom, lelkeket menteni! Egyesítsd szenvedéseidet az én szenvedéseimmel, s ajánld fel a mennyei Atyának a bűnösökért!” (Napló, 1032)

Ima

Jézusom, hallom szomjazó kiáltásodat. Segíts, hogy az általam elviselt kis szenvedéseket és a nagyokat is felajánljam a lelkek üdvéért. Segítségeddel csatlakozom szenvedéseidhez, és felajánlom őket a Mennyei Atyának a bűnösökért. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 9.

Naplórészlet 

„De van idő, amikor én, az Úr, minden kívánságodat teljesítem. Kedvemet találom benned, mint élő szent ostyában. Ne rémítsen el semmi, én veled vagyok!” (Napló, 923)

„Leányom, túl nagy a kérésed!” – „Jézus, de hát Neked könnyebb sokat adni, mint keveset.” – „Úgy van, könnyebb sokat adnom a léleknek, mint keveset, de minden bűnös lélek megtérése áldozatot kíván…

Kedves leányom, kérésednek eleget teszek.” (Napló, 961)

Ima

Jézus, tanuljak meg úgy imádkozni, mint Szent Fausztina, aki nagy dolgokat kért Tőled (Napló, 961). Szent Fausztina azt kérte, hogy annyi léleknek add meg a megtérés kegyelmét, ahány öltést ő készített egy adott napon a horgolótűvel. Azt mondta, hogy betegségében csak annyit tud tenni szent engedelmesség alatt: egyszerű varrással. És az Úr teljesítette kérését! ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 8.

Naplórészlet 

„De amit az elöljárók nem érnek el, azt közvetlenül magam fogom a lelkedben végbevinni. Így lelked legtitkosabb mélységében lesz a tökéletes égő áldozat, méghozzá nem időlegesen, hanem tudd meg, leányom, hogy ez az áldozat halálodig fog tartani.” (Napló, 923)

Ima

Köszönöm, Jézus, az ígéretet, hogy megteszed, amit én nem tudok. Éljem meg azt a teljes önátadást, amit ígérsz azoknak a lelkeknek, akik tökéletes áldozatok akarnak lenni a lelkek üdvösségéért. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 7.

Naplórészlet 

„S hogy ezt az áldozatot beteljesítsd, egyesülni fogsz velem a kereszten. Tudom, mit bírsz el. Sok dolgot egyenesen magam kívánok majd tőled, de kivitelezésüket késleltetem, s másoktól teszem függővé.” (Napló, 923)

Ima

Jézus, tudod, milyen gyenge vagyok. Tudod, hogy a Te akaratodat akarom teljesíteni, de botladozok és elesek. Szent Bernát szavaival élve, segíts „rád támaszkodni, szeretett Uram”. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 6.

Naplórészlet 

1937.2.7. Ma így szólt hozzám az Úr: „Tökéletes és egészen elégő áldozatot kívánok tőled – akaratod áldozatát. Ezzel az áldozattal nem hasonlítható össze semmilyen más. Magam irányítom az életedet, és mindent úgy rendezek el, hogy folytonos áldozat légy, és állandóan akaratomat tedd.” (Napló, 923)

Ima

Jézus, emelj fel sok olyan lelket, mint Szent Fausztina, hogy akaratuknak tökéletes és teljes feláldozását éljék meg a Te akaratod szerint. Add, hogy sok lelket hozzanak Hozzád! ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 5.

Naplórészlet 

„Leányom, miért sírsz, hiszen magad ajánlkoztál erre a szenvedésre. Tudd meg, ez csak kis része annak, amit attól a lélektől átvállaltál. Ő [Michael Sopocko atya] még többet szenved.” (Napló, 596)

„Leányom, a szenvedés lesz a jele, hogy veled vagyok.” (Napló, 669)

Ima

Jézus, ahogyan Szent Fausztina részt vett lelki vezetője és gyóntatója, Michael Sopocko atya szenvedéseiben, kérlek, fogadd úgy a lelkek papokért felajánlott szenvedéseit és áldozatait. Emlékeztess, Uram, hogy felajánljam a saját szenvedéseimet a papokért. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 4.

Naplórészlet 

„Vártalak, hogy megosszam veled szenvedésemet, mert ki értheti meg ezt jobban, mint a menyasszonyom.” (Napló, 348)

„Gyermekem, még pár csepp a kehelybe – nem tart már soká!” (Napló, 694)

Ima

Jézus, segíts, hogy elmémmel és szívemmel megértsem szenvedéseidet. Segíts, hogy ne pazaroljam el a szenvedéseimet, amelyekben részem van, hanem felajánljam Neked, mert értékesek számodra a lelkek üdvössége miatt. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 3.

Naplórészlet 

„Azt akarom, hogy az utolsó pillanataid is teljesen hasonlóak legyenek az én utolsó pillanataimhoz a kereszten. Egyetlen ár van, amiért megvehetjük a lelkeket – ez az ár: az én kereszthalálom szenvedéseivel egyesített szenvedés. A tiszta szeretet megérti ezeket a szavakat, a testi szeretet nem fogja fel őket soha.” (Napló, 324)

Ima

Jézus, a Te szereteted segítsen nekem, hogy szenvedéseimet a Te szenvedéseiddel egyesítve ajánljam fel a lelkek üdvösségéért. Legyen az utolsó pillanataim hasonlóak a tiedhez a kereszten. Mindent a lelkek szeretetéért, Uram! ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 2.

Naplórészlet 

„A tiszta szeretet erőt ad a léleknek a haláltusában is. Mikor a kereszten haldokoltam, nem magamra gondoltam, hanem aszegény bűnösökre, s értük az Atyához imádkoztam.” (Napló, 324)

Ima

Jézus, a Te tiszta szereteted adjon erőt a bűnösök iránti szeretethez és imádkozáshoz. Könyörülj mindnyájunkon. És köszönöm, Uram, hogy a kereszten nem magadra gondoltál, hanem ránk, szegény bűnösökre. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 1.

Naplórészlet 

„Akaratom még nem teljesült benned egészen, még a földön kell maradnod, de már nem sokáig. Bizalmad nagyon tetszik nekem, de szereteted legyen erősebb.” (Napló, 324)

Ima

Jézus, segíts, hogy jobban bízzak Benned és jobban szeressek, így teljesítsem akaratodat. Teljesüljön a Te akaratod az életemben. ✞

Secured By miniOrange