Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 13.

Naplórészlet 

„Mitől félsz? Ki mer hozzád érni, ha velem vagy? Azonban annak nagyon örülök, leányom, hogy elmondod nekem félelmeidet. Mindent ily nyíltan mondj el nekem, leányom, és ilyen emberien! Ezzel örömet szerzel nekem. Megértelek, mert Istenember vagyok. (198) Szíved egyszerű beszéde kedvesebb nekem, mint a tiszteletemre költött fennkölt himnuszok. Tudd meg, leányom, minél egyszerűbb a beszéded, annál jobban vonzol magadhoz. Most azonban pihenj meg szívemen, tedd félre tolladat, s készülődj az útra!” (Napló, 797)

Ima

Milyen nagyszerű kérdés, Uram! Mitől félek? Mindig velem vagy. Segíts, hogy mindig Veled legyek. ✞

Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 4.

Naplórészlet 

(49) Midőn beléptem a kápolnába, úgy éreztem, mintha minden lehullott volna lelkemről, mintha most léptem volna ki Isten kezéből. Érzem lelkem érintetlenségét, érzem, hogy kisgyermek vagyok. Bensőmben megláttam Jézust, aki így szólt hozzám: „Ne félj, leányom, én veled vagyok.” Ebben a pillanatban minden kín és sötétség eloszlott a lelkemből, érzékeimet felfoghatatlan öröm járta át, lelkem erővel és fénnyel telt meg. (Napló, 103)

A sátán mindig kihasználja az ilyen pillanatokat. Kiábrándító gondolatok kezdtek keringeni a fejemben. „Lám, hűséged és őszinteséged megkapta a jutalmát.” Hogy maradhat valaki őszinte, ha ennyire nem értik meg? Jézus, Jézus! Nem bírom tovább! E nagy teher alatt újra a földre estem, kivert az izzadság, s valamilyen félelem fogott el. Nincs senkim, akire támaszkodhatnék lélekben. Ebben a pillanatban lelkemben egy hangot hallottam: „Ne félj, én veled vagyok” – és valami különleges fény világította meg értelmemet, és megértettem, hogy nem szabad ilyen szomorúságoknak átadni magamat. Erő töltött el, a szenvedéshez szükséges új bátorsággal eltelve hagytam el a cellámat. (Napló, 129)

Ima

Uram Jézus, segíts, hogy meghalljam bátorító szavad, amikor szükségem van rá: Ne félj! Én veled vagyok. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 13.

Naplórészlet 

Este megpillantottam a felfeszített Urat. Kezeiből, lábaiból, oldalából folyt legszentebb vére. Egy kis idő múlva azt mondta Jézus: „Ezt mind a lelkek megváltásáért szenvedtem. Fontold meg, leányom, te mit teszel megváltásukért!” – Azt válaszoltam: „Jézusom, ha szenvedéseidet nézem, majdnem semmi az, amit én teszek a lelkek megmentéséért.” Erre aztmondta az Úr: „Leányom, tudd meg, hogy napi csendes szenvedésed akaratom tökéletes elfogadásával sok lelket vezet a mennybe. Mikor pedig úgy gondolod, hogy a szenvedések meghaladják erőidet, nézz sebeimre, s (51) akkor túl tudod tenni magad az emberek megvetésén, ítélkezésein. Szenvedéseim szemlélése segít majd neked, hogy felülemelkedj mindenen.” (Napló, 1184)

Ima

Inspirálj, Uram Jézus, hogy fontoljam meg, mit tehetek a lelkek üdvösségéért. Taníts meg szemlélni szenvedésed sebeit, és felülemelkedni az emberi gúnyon és ítéleten. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 10.

Naplórészlet 

+ A szentmisén láttam a keresztre feszített Jézust nagy kínok között. Halk sóhaj szakadt fel Szívéből, majd azt mondta: „Óhajtom, igen óhajtom a lelkek megmentését. Segíts nekem, leányom, lelkeket menteni! Egyesítsd szenvedéseidet az én szenvedéseimmel, s ajánld fel a mennyei Atyának a bűnösökért!” (Napló, 1032)

Ima

Jézusom, hallom szomjazó kiáltásodat. Segíts, hogy az általam elviselt kis szenvedéseket és a nagyokat is felajánljam a lelkek üdvéért. Segítségeddel csatlakozom szenvedéseidhez, és felajánlom őket a Mennyei Atyának a bűnösökért. ✞

Secured By miniOrange