Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 20.

Naplórészlet 

– A lélek: „Uram és Mesterem, beszélni szeretnék Veled!”

– Jézus: „Beszélj, mindig hallgatlak, szeretett gyermekem (93); mindig várok rád. Miről akarsz velem beszélni?”

– A lélek: „Uram! Mindenekelőtt ki akarom önteni lábaidnál a szívemet, hálából azért a sok kegyelemért és jótéteményért, melyekkel szüntelenül elhalmozol engem. Ha mindent fel akarnék sorolni, amivel elárasztasz engem, nem tudnám. Csak azt tudom, nem volt az életemben olyan pillanat, amikor nem tapasztaltam volna oltalmad és jóságod.”

– Jézus: „Kedves számomra beszéded. Hálaadásod pedig újabb kegyelmeket tár fel előtted. De gyermekem, ne csak általánosságban beszéljünk, hanem egyenként is mindarról, ami leginkább nyomja szívedet. Beszélgessünk meghitten, őszintén, mint két szerető szív.”

– A lélek: A Te válaszod, olvasó…

(Napló, 1489)

Ima

Jézusom, jobban akarlak szeretni. Hű akarok lenni a Te akaratodhoz. Vágyni akarok és vágyakozom Rád. Szent Pál buzdításával akarok élni: „Örüljetek mindenkor, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata mindnyájatokra nézve Krisztus Jézusban” (1Thessz 5,16-18). ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 19.

Naplórészlet 

Ma Szentáldozás után így szólt Jézus: „Leányom, adj nekem lelkeket! Tudd meg, az a feladatod, (64) hogy lelkeket nyerj meg részemre imáiddal, áldozataiddal és bátorítással, hogy bízzanak irgalmasságomban.” (Napló, 1690)

Ima

Jézus, segíts, hogy imával és áldozattal lelkeket nyerjek Neked. Segíts, hogy bátorítsam a lelkeket, hogy bízzanak irgalmadban. Mint Szent Fausztina, az isteni irgalmasság nagy apostola, tegyem ezt életfeladatommá. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 18.

Naplórészlet 

A szentmise alatt megláttam a keresztre feszített Jézust. – Azt mondta nekem: „Tanítványom! Nagy szeretettel légy azok iránt, akik néked szenvedést okoznak. Tégy jót azokkal, akik gyűlölnek téged.” – Azt válaszoltam: „Ó, Mesterem! Hiszen Te tudod, hogy nem érzek irántuk szeretetet, s ez aggodalommal tölt el.” – Jézus azt mondta erre: „Az érzéseid nem mindig tőled függenek, hogy mégis szeretsz, arról ismered fel, ha a megtapasztalt kellemetlenségek és viszontagságok mellett megőrzöd lelked békéjét, s imádkozol azokért, akiktől elszenvedted a fájdalmakat, s jót kívánsz nekik.” (Napló, 1628)

Ima

Köszönöm, Jézus, hogy tanítottál azokról az érzésekről, amikor idegesítenek az emberek. Segíts, hogy szeressem őket, és békében maradjak. Amikor rájuk gondolok, emlékeztess, hogy imádkozzam értük. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 17.

Naplórészlet 

Az Úr azt mondta nekem: „Az egész Böjt idejére elviszlek iskolámba. Meg akarlak tanítani szenvedni.” – Azt válaszoltam: „Veled, Uram, mindenre kész vagyok!” S meghallottam hangját: „Ihatsz abból a kehelyből, amelyből én iszom. Ezt a kizárólagos megtiszteltetést kapod ma tőlem.” (Napló, 1626)

Ima

Jézus, légy a tanítóm a szenvedésben, hogy taníthassak másokat. Tudom, hogy mindannyian szenvedünk, de az egész világ szenvedéséből annyi kárba vesz! Igyak a kehelyből, amelyből ittál, Uram. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 16.

Naplórészlet 

„Leányom, a harc halálodig fog tartani. Utolsó lélegzetvételedkor szűnik meg. Csendességgel fogsz győzni.” (Napló, 1597)

„Szenvedéseidre a bűnösök megmentése miatt szükségem van.” (Napló, 1612)

Ima

Jézus, segíts, hogy ne pazaroljam el szenvedéseimet, legyen az kicsi vagy nagy, mert szükséged van szenvedéseimre, hogy megmentsd a lelkeket. Legyek szelíd előtted, miközben szenvedek és imádkozom a lelkekért. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 15.

Naplórészlet 

Egyik napon egy nagyobb csoport mellett haladtam el. Megkérdeztem az Urat, ezek az emberek valamennyien a kegyelem állapotában vannak-e, mert fájdalmaidat nem éreztem mellettük. – „Mert nem érezted fájdalmaimat, ez nem jelenti, hogy mindannyian a kegyelem állapotában vannak, csak néha éreztetem meg veled bizonyos lelkek állapotát, s részesítelek a szenvedés kegyelmében azért, hogy téged használjalak fel megtérésük eszközéül.” (Napló, 1357)

Ima

Uram, legyek érzékeny bizonyos lelkek állapotára, hogy „lelki irgalmat” gyakorolhassak irántuk. A Szentlélek sugallatán keresztül segíts, hogy eszköze legyek megtérésüknek. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 14.

Naplórészlet 

1937.10.1. – „Leányom, szeretetből végzett áldozatra van szükségem, mert csak ennek van jelentősége előttem. Nagy adósággal tartozik nekem a világ, melyet áldozatukkal csak a tiszta lelkek tudnak törleszteni, irgalmasságot gyakorolva.” (Napló, 1316)

Ima

Jézus, taníts meg szeretettel áldozatot hozni a lelkekért, hogy lélekben irgalmasságot gyakorolhassak. Hadd emlékezzek mindig arra, Uram, hogy csak annak van értelme számodra, ami a szeretetben valósult meg. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 13.

Naplórészlet 

Este megpillantottam a felfeszített Urat. Kezeiből, lábaiból, oldalából folyt legszentebb vére. Egy kis idő múlva azt mondta Jézus: „Ezt mind a lelkek megváltásáért szenvedtem. Fontold meg, leányom, te mit teszel megváltásukért!” – Azt válaszoltam: „Jézusom, ha szenvedéseidet nézem, majdnem semmi az, amit én teszek a lelkek megmentéséért.” Erre aztmondta az Úr: „Leányom, tudd meg, hogy napi csendes szenvedésed akaratom tökéletes elfogadásával sok lelket vezet a mennybe. Mikor pedig úgy gondolod, hogy a szenvedések meghaladják erőidet, nézz sebeimre, s (51) akkor túl tudod tenni magad az emberek megvetésén, ítélkezésein. Szenvedéseim szemlélése segít majd neked, hogy felülemelkedj mindenen.” (Napló, 1184)

Ima

Inspirálj, Uram Jézus, hogy fontoljam meg, mit tehetek a lelkek üdvösségéért. Taníts meg szemlélni szenvedésed sebeit, és felülemelkedni az emberi gúnyon és ítéleten. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 12.

Naplórészlet 

„Pihenj le! Megadtam neked, hogy három óra alatt átéld, amit én egész éjszaka szenvedtem.” (Napló, 1054)

„Szent ostyám! Megkínzott szívemnek te nyújtasz enyhülést.” (Napló, 1056)

Ima

Jézusom, köszönöm a szenvedést, amit értem elviseltél. Legyek felüdülés meggyötört Szívednek. És adj erőt, hogy szenvedjek a Te és mások iránti szeretetből. ✞

Categories
November

Szent Fausztina Naplójából – November 11.

Naplórészlet 

1937.3.25. Nagycsütörtök. A szentmise alatt megpillantottam az Urat, aki mondta: „Hajtsd fejed a keblemre, és pihend ki magad.” Szívére ölelt, s így folytatta: „Neked adom szenvedéseim egy részét. Ne félj, légy bátor, ne keress enyhülést, hanem fogadj mindent akaratomra hagyatkozva.” (Napló, 1053)

Ima

Jézus, „Rajtad támaszkodom, szeretett Uram” (Szent Bernát) Mindent el kell fogadjak akaratodnak engedelmeskedve. Segíts, hogy bátor legyek, és megosszam szenvedésed egy kis részét. ✞

Secured By miniOrange