Categories
Március

Szent Fausztina Naplójából – Március 4.

Naplórészlet 

(49) Midőn beléptem a kápolnába, úgy éreztem, mintha minden lehullott volna lelkemről, mintha most léptem volna ki Isten kezéből. Érzem lelkem érintetlenségét, érzem, hogy kisgyermek vagyok. Bensőmben megláttam Jézust, aki így szólt hozzám: „Ne félj, leányom, én veled vagyok.” Ebben a pillanatban minden kín és sötétség eloszlott a lelkemből, érzékeimet felfoghatatlan öröm járta át, lelkem erővel és fénnyel telt meg. (Napló, 103)

A sátán mindig kihasználja az ilyen pillanatokat. Kiábrándító gondolatok kezdtek keringeni a fejemben. „Lám, hűséged és őszinteséged megkapta a jutalmát.” Hogy maradhat valaki őszinte, ha ennyire nem értik meg? Jézus, Jézus! Nem bírom tovább! E nagy teher alatt újra a földre estem, kivert az izzadság, s valamilyen félelem fogott el. Nincs senkim, akire támaszkodhatnék lélekben. Ebben a pillanatban lelkemben egy hangot hallottam: „Ne félj, én veled vagyok” – és valami különleges fény világította meg értelmemet, és megértettem, hogy nem szabad ilyen szomorúságoknak átadni magamat. Erő töltött el, a szenvedéshez szükséges új bátorsággal eltelve hagytam el a cellámat. (Napló, 129)

Ima

Uram Jézus, segíts, hogy meghalljam bátorító szavad, amikor szükségem van rá: Ne félj! Én veled vagyok. ✞

Categories
Július

Szent Fausztina Naplójából – Július 25.

Naplórészlet

„Tudd meg, leányom, ha tökéletességre törekszel, ezzel sok más lelket is szentté teszel, de ha nem törekszel rá, sok más lélek is gyarló és tökéletlen marad. Tudd meg, hogy a te tökéletességedtől függ az ő tökéletességük, és felelősségük nagyobb részben téged terhel!” 

Még azt is mondta: „Ne félj, gyermekem, csak kegyelmemhez maradj hűséges…” (Napló, 1165)

Ima

Köszönöm, Szent Fausztina, hogy figyelmesen hallgattál és engedelmeskedtél az Úrnak tökéletes szentségre törekedés útján. Kövessem én, és ennek az írásnak összes olvasója a tökéletes szentségre való törekvésed példáját. Uram, add meg nekünk a kegyelmet, hogy olyan szentek legyünk, mint Szent Fausztina. ✞

Secured By miniOrange